На головну

Витікання рідини через насадки

  1. A. парообразные наркотические вещества вводят через трубку непосредственно в трахею или в бронх
  2. N Пайка волной припоя является самым распространенным методом групповой пайки. Она заключается в том, что плата прямолинейно перемещается через гребень волны припоя.
  3. БМП4 - СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ (СМЕРТЬ ЭГО) - РОЖДЕНИЕ, ПЕРЕРЕЗАНИЕ ПУПОВИНЫ И НОВОЕ ВОССОЕДИНЕНИЕ С МАТЕРЬЮ ЧЕРЕЗ ПИТАНИЕ
  4. Вдыхать надо всегда через нос
  5. Витікання рідини через отвори
  6. Во-вторых, через некоторое время может происходить смыкание таких итерированных структур.

Насадкою називається короткий патрубок довжиною L = (3 5)d (d -

внутрішній отвір насадки), що приєднується до отвору в тонкій стінці.

За формою насадки бувають циліндричні зовнішні (рисунок 6.4, а) та внутрішні (рисунок 6.4, б), конічні звужувальні (рисунок 6.4, в) та розширювальні (рисунок 6.4, г), коноїдальні (рисунок 6.4, д) та інші.

При втіканні рідини через насадки і при вході в них струмінь стискується під дією відцентрових сил, що виникають через криволінійність траєкторії, як при витіканні через отвір у тонкій стінці.

У зоні стиснення струменя утворюється знижений тиск, величина напору якого при витіканні в атмосферу становить приблизно 0,74 Н.

Загальні розрахункові формули швидкості та витрати для насадок такі ж , що і для отворів у тонкій стінці (6.4) та (6.9).

Оскільки для насадок ε =1,0, то μ = εφ = φ.Коефіцієнти витрат μдля різних видів насадок різні (рисунок 6.4) і визначаються дослідним шляхом.

μ=0,82 μ=0,71 μ=0,95 μ=0,5 μ=0,97

а) б) в) г) д)

Рисунок 6.4 - Види насадок

Насадки спричиняють додаткові опори руху. Однак витрата через насадки, порівняно з отвором у тонкій стінці, при всіх інших однакових даних (d, H)збільшується. Це пояснюється наявністю вакууму в зоні стиснення.

За дослідними даними при наявності вакуумного напору

може відбутися відрив струменя від внутрішньої

поверхні насадки, і вона працює як отвір у тонкій стінці з коефіцієнтом витрат μ= 0,62. Тому для забезпечення безвідривного витікання через насадку граничні значення напору мають не перевищувати Нтаx 13м.

 Витікання рідини через отвори | Опис дослідної установки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | До лабораторних робіт з дисципліни | Види тисків | Прилади для вимірювання тиску | Опис дослідної установки | Обробка результатів експерименту | Поняття про витрату і витратомірні пристрої | Тарування витратомірного пристрою | Порядок виконання роботи | Короткі теоретичні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати