На головну

Способами побудови психологічного портрета в процесі ділового спілкування є

  1. A) немає, тому що гроші є наслідком і приналежністю будь-якого товарного виробництва;
  2. II. ВИСЛОВЛЮВАННЯ ЯК ОДИНИЦЯ МОВНОГО СПІЛКУВАННЯ.
  3. II. Структура психологічного дослідження.
  4. N У процесі розтікання припою відбувається взаємодія рідкої фази припою з основним металом, що виявляється в розчиненні і дифузії металів.
  5. N Найбільш типовими представниками газових нейтральних середовищ є азот, аргон, гелій, криптон, які захищають паяемий метал і припій від окислення.
  6. N Основними показниками якості виготовлених виробів є точність сформованих фізичних властивостей, виконаних розмірів і форми елементів деталей, надійність.
  7. N При односторонній хвилі більш сприятливими є горизонтальне положення конвеєра, полога форма і можливо велика швидкість циркуляції припою.

+ емпатія

+ рефлексія

? переконання

? угоду

Сістема_автоматіческі здійснює пошук, обробку і узагальнення інформації, необхідної керуючим при

прийнятті конкретних рішень

+ Підтримки прийняття управлінських рішень

Про обробки інформації

Про експертна

Про управлінської інформації

Основним напрямком діяльності менеджерів середнього рівня є

+ Практична реалізація рішень, в тому числі організація взаємодії функціональних підрозділів компанії

Про визначення основних напрямків діяльності підприємства

Про керівництво діяльністю безпосередніх виконавців роботи

Про контроль за роботою робочих структурних підрозділів

Суть ситуаційного підходу до управління полягає в ...

+ Можливості використання різних методів управління відповідно до конкретної ситуації

Про розгляд управління як процесу, що складається з серії безперервних взаємопов'язаних дій

Про розгляд управління як безперервної серії взаємопов'язаних управлінських дій.

Про перехід від якісних оцінок до кількісних за допомогою математичних, статистичних методів, інженерних розрахунків, експертних оцінокЕфективна мотивація на груповому рівні здійснюється за допомогою ... | До переваг організаційної структури лінійного типу можна віднести ...

Історичним (-і) подією (-ами), що вплинув (-і) на виділення менеджменту в самостійний вид професійної діяльності, з'явилася (-ось, -ісь) ... | Системний підхід до управління передбачає ... | Вимога до структури управління, що передбачає досягнення потрібного ефекту від управління при мінімальних витратах на управлінський апарат, відомо як ... | Потреба успіху, відповідно до теорії потреб Д. Мак-Клелланда, проявляється як ... | Манера поведінки керівника по відношенню до підлеглих називається ... | Кейс-завдання: Кейс 1 подзадача 1 | Процес прийняття раціонального рішення починається з етапу ... | Ефективна мотивація на груповому рівні здійснюється за допомогою ... | Потреба успіху, відповідно до теорії потреб Д. Мак-Клелланда, проявляється як ... | До директивної формі розпорядчої інформації відноситься ... |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати