На головну

До директивної формі розпорядчої інформації відноситься ...

  1. A) джерела потрібної і корисної інформації
  2. E) джерела потрібної і корисної інформації 1 сторінка
  3. E) джерела потрібної і корисної інформації 2 сторінка
  4. E) джерела потрібної і корисної інформації 3 сторінка
  5. E) джерела потрібної і корисної інформації 4 сторінка
  6. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  7. I. Основні поняття УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

+ наказ

Про рекомендація

про прохання

Про раду

розпорядження, вимога: до демократичних - рекомендація, порада, прохання.

Кодування в процесі комунікації покликане ...

+ Перетворити ідею в повідомлення

Про виступити засобом зворотного зв'язку

Про сформувати особливий тип мислення співрозмовника

Про визначити оптимальний канал передачі інформації

Сукупність несистематизованих даних, отриманих безпосередньо з їх джерела і містять багато зайвих, непотрібних відомостей, являє собою _інформацію.

+ первинну

Про проміжну

Про підсумкову

Про похідну

Визначення потреб, що спонукають людей до дії, роботі, характерно для ...

+ Змістовних теорій мотивації

Про процесуальних теорій мотивації

Про теорії очікування

Про теорії справедливості

Дисфункціональним наслідків конфлікту можна віднести ...

+ Збільшення ворожості між конфліктуючими сторонами по мірі зменшення взаємодії і спілкування

Про вирішення проблеми шляхом, прийнятним для всіх сторін, в результаті чого будуть зведені до мінімуму при реалізації рішення

Про зниження можливості групового мислення і синдрому покірності

Про посилення співпраці між членами колективуПотреба успіху, відповідно до теорії потреб Д. Мак-Клелланда, проявляється як ... | Аналіз кон'юнктури ринку, виявлення конкурентів, вивчення думки покупців є фактори ...

Історичним (-і) подією (-ами), що вплинув (-і) на виділення менеджменту в самостійний вид професійної діяльності, з'явилася (-ось, -ісь) ... | Системний підхід до управління передбачає ... | Вимога до структури управління, що передбачає досягнення потрібного ефекту від управління при мінімальних витратах на управлінський апарат, відомо як ... | Потреба успіху, відповідно до теорії потреб Д. Мак-Клелланда, проявляється як ... | Манера поведінки керівника по відношенню до підлеглих називається ... | Кейс-завдання: Кейс 1 подзадача 1 | Процес прийняття раціонального рішення починається з етапу ... | Ефективна мотивація на груповому рівні здійснюється за допомогою ... | Причинами конфлікту в даній ситуації виступають ... | Потреба успіху, відповідно до теорії потреб Д. Мак-Клелланда, проявляється як ... |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати