На головну

Процес прийняття раціонального рішення починається з етапу ...

  1. C. Графоаналитический спосіб вирішення завдань лінійного програмування
  2. I) Підсекція Цивільного права і Цивільного процесу (ауд.31)
  3. I) Підсекція Кримінального права та кримінального процесу
  4. IBM z196 - новий лідер в світі процесорів
  5. II. Причини, за якими підлеглі уникають відповідальності і блокують процес делегування
  6. II. рішення завдання
  7. III. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

+ Діагностування проблеми: встановлення симптомів та виявлення причин її виникнення

Про виявлення обмежень і критеріїв оцінки

Про визначення альтернативних варіантів вирішення проблеми

Про прийняття рішення

В результаті проведеного опитування співробітників планового відділу організації ділові якості начальника відділу були охарактеризовані наступним чином: вимогливий, поєднує ініціативний і творчий підхід до виконуваної роботи з свідомим дотриманням дисципліни, виявляє прагнення делегувати повноваження й розділити відповідальність. Такий стиль керівництва можна охарактеризувати як ...

+ демократичний

Про ліберальний

Про авторитарний

Про попустітельскій

Використання __________ методів управління передбачає участь колективу в розпорядженні матеріальними фондами, отриманим доходом: використання матеріального стимулювання.

+ економічних

Про соціальні

Про психологічних

Про організаційних

Фактори, що знижують ефективність спілкування, відомі як

+ Комунікативні бар'єри

Про джерела інформації

Про неуважні співрозмовники

Про одержувачі повідомлення

Порядок проведення наради, засідання називається ...

+ регламентом

Про програмою

Про протоколом

Про порядкомКейс-завдання: Кейс 1 подзадача 1 | Ефективна мотивація на груповому рівні здійснюється за допомогою ...

Історичним (-і) подією (-ами), що вплинув (-і) на виділення менеджменту в самостійний вид професійної діяльності, з'явилася (-ось, -ісь) ... | Системний підхід до управління передбачає ... | Вимога до структури управління, що передбачає досягнення потрібного ефекту від управління при мінімальних витратах на управлінський апарат, відомо як ... | Потреба успіху, відповідно до теорії потреб Д. Мак-Клелланда, проявляється як ... | Манера поведінки керівника по відношенню до підлеглих називається ... | Потреба успіху, відповідно до теорії потреб Д. Мак-Клелланда, проявляється як ... | До директивної формі розпорядчої інформації відноситься ... | Аналіз кон'юнктури ринку, виявлення конкурентів, вивчення думки покупців є фактори ... | Причинами конфлікту в даній ситуації виступають ... | Потреба успіху, відповідно до теорії потреб Д. Мак-Клелланда, проявляється як ... |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати