квиток 2 | квиток 5 | Як впливає концентрац ... Рівняння Міхаеліса-Ментен | Циклічного аденозинмонофосфату, стр-ра функції | А - В) ??f ??0,0127??100 | В - А) ??f ?28,5 | квиток 7 | Коферменти ФМН і ФАД | квиток 8 | квиток 9 |

загрузка...
загрузка...
На головну

Етапи b-окислення жирних кислот

  1. B) Кислоти і підстави
  2. II. Етапи виконання курсової роботи
  3. III. Терміни і етапи реалізації Програми
  4. L Основні етапи патогенезу токсикозу
  5. N Тому потрібна ретельна промивка плат відразу ж після пайки, іноді із застосуванням речовин, що нейтралізують кислотні флюси.
  6. V. ЕТАПИ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ І реанімаційної допомоги НОВОРОЖДЕННОМУ У пологовому ЗАЛІ
  7. V2 Нуклеотиди, нуклеїнові кислоти

· Активація жирних кислоти в цитоплазмі

фермент: ацил-КоА-синтетаза

R-COOH + HS-KoA + AТФ > R-CO ~ S-KoA + AMФ + ФФН

· Транспорт ацильної групи в мітохондрії

· власне b-Окислення

фермент:ацил-коа-дегидрогеназа

 
 


фермент:еноіл-КоА-гідратаза

 
 


фермент:b-гідроксіаціл-КоА-дегидрогеназа

 
 


фермент:ацетил-КоА-ацетилтрансфераза

· енергетичний баланс b-Окислення

((N / 2 - 1) x5 АТФ + n / 2 x 12 АТФ) - 1 АТФ

n - число вуглецевих атомів в жирній кислоті

(N / 2 - 1) - число циклів b-окислення

n / 2 - число утворюються молекул ацетил-КоА

u b-Окислення пальмітинової кислоти (С15Н31СООН)

Пальмітоіл-КоА + 7ФАД + 7НАД+ + 7 Н2О®
® 8 Ацетил-КоА + 7ФАДН2 + 7НАДН?Н+

Енергетичний вихід b-окислення пальмітинової кислоти - 131 АТФ

2. Заг хар. Сахаров, трігалозний цукор


За здатністю до гідролізу на мономери вуглеводи діляться на дві групи: прості (моносахариди) і складні (олігосахариди і полісахариди). Складні вуглеводи, на відміну від простих, здатні гидролизоваться з утворенням простих вуглеводів, мономерів. Прості вуглеводи легко розчиняються у воді і синтезуються в зелених рослинах.

Біологічне значення вуглеводів:

виконують структурну функцію, тобто беруть участь в побудові різних клітинних структур (наприклад, клітинних стінок рослин).

· Виконують захисну роль у рослин (клітинні стінки, що складаються з клітинних стінок мертвих клітин захисні освіти - шипи, колючки і ін.).

· Виконують пластичну функцію - зберігаються у вигляді запасу поживних речовин, а також входять до складу складних молекул (наприклад, пентози (рибоза і дезоксирибоза) беруть участь в побудові АТФ, ДНК і РНК.

· Є основним енергетичним матеріалом.

· Беруть участь у забезпеченні осмотичного тиску і осморегуляции.

· Виконують рецепторну функцію - багато олігосахариди входять до складу сприймає частини клітинних рецепторів або молекул-лігандів.

Головними джерелами вуглеводів з їжі є: хліб, картопля, макарони, крупи, солодощі. Чистим вуглеводом є цукор. Мед, в залежності від свого походження, містить 70-80% глюкози і фруктози. Ці в-ва легко розчин. в воді і не розчин. в малополярних орг. р-телеглядачам; Полісахариди - гідрофільні полімери, мн. з них утворюють високов'язкі водні розчини, а в ряді випадків - міцні гелі. Нек-риє полісахариди утворюють високоупорядоченние надмолекулярних структури, що перешкоджають гідратації окремих молекул; такі полісахариди (напр., хітин, целюлоза) не розчин. в воді.

трегалоза - Вуглевод з групи невідновлювальних дисахаридов. У природній трегалозу 2 залишку D-глюкози пов'язані ?, ?-гликозидной зв'язком. Вперше була виділена з ріжків; міститься також в водоростях, дріжджах, вищих гриби, лишайники, в деяких вищих рослинах, гемолимфе ряду черв'яків і комах.

 трегалоза

3. Мажорні-мінорні осн, пуринові-піримідинові

НК (ДНК і РНК) відносяться до складних високомол сполуки, сост з невеликого числа індивід хім компонентів більш простого будови. Так, при повному гідролізі НК (нагрівання в присутності хлорної кислоти) в гідролізаті виявляють пуринові і піримідинові підстави, вуглеводи (рибоза і дезоксирибоза) і фосфорну кислоту. У мовляв-леДНКуглевод представлений дезоксирибозою, а в молекулеРНК - рибозой, звідси їх назви: дезоксирибонуклеїнова (ДНК) і рибонуклеїнова (РНК) кислоти. Крім того, вони містять фосфорну кислоту, по два пуринових і по два піримідинових підстави; відмінності тільки в піримідинових підставах: в ДНК міститься тимін, а в РНК - урацил. У складі ДНК і РНК відкриті так звані мінорні (екзотичні) азотисті основи. Вуглеводи (рибоза і дезоксирибоза) в молекулахДНК і РНК знаходяться в ?-D-рібофуранозной формі:

Основу стр-ри пуринових і піримідинових основ складають два ароматичних гетероциклічних з'єднання - піримідин і пурин:

Мовляв-лапурінасост з 2 конденсованих кілець: пиримидина і імідазолу.

У складі нуклеїнових кислот зустрічаються три головних піримідинових підстави: цитозин, урацил і тимін.

Крім головних піримідинових підстав, в складі нуклеїнових кислот відкриті мінорні піримідинові підстави, 5-метил-і 5-окси-метілцітозін, дігідроураціл, псевдоураціл, 1-метилурацил, оротовая кислота, 5-карбоксіураціл, 4-тиоурацил і ін. Тільки для тРНК список мінорних підстав наближається до 50. На частку мінорних підстав доводиться до 10% всіх нуклеотідовтРНК, що має, очевидно, важливий фізіологічний сенс (захист молекулиРНК від дії гідролітичних ферментів). Буд-рние формули ряду мінорних піримідинових підстав подавати у формі нуклеозидів - з'єднань з вуглеводним компонентом:

Два пуринових підстави, постійно можна зустріти в гидролизатах нуклеїнових кислот, мають наступну будову:

До мінорним нуклеозидів пуринового ряду, що виявляється в складі ДНК і РНК, відносяться інозин, N6-метіладенозін, N2-метілгуанозін, ксантин, гіпоксантин, 7-метілгуанозін і ін.

4. Р. Малат + над = піруват +?

5. оксидоредуктази

Оксидоредуктази - окремий клас ферментів, що каталізують лежать в основі біологічного окислення реакції, що супроводжуються переносом електронів з однієї молекули (відновника - акцептора протонів або донора електронів) на іншу (окислювач - донора протонів або акцептора електронів).

Реакції, що каталізуються Оксидоредуктази, в загальному вигляді виглядають так:

A- + B > A + B-

Де A - відновник (донор електронів), а B - окислювач (акцептор електронів).

Систематичні назви ферментів класу утворюються за схемою «донор: акцептор + оксидоредуктаза». Коли можливо, ферменти називають у вигляді «донор + дегидрогеназа», наприклад глицеральдегид-3-фосфатдегідрогенази. Іноді назва записується як «акцептор + редуктаза», наприклад НАД + -редуктазою. В окремому випадку, коли окислювачем є кисень, назва може бути у вигляді «донор + оксидаза».ферменти | квиток 4
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати