На головну

Діагностика готовності дітей до самовиховання

  1. I.3.3. Специфічні особливості дітей з РДА
  2. II. 1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ
  3. II. Вікові психологічні особливості дітей 3-4 років
  4. II. Організація режиму перебування дітей в дошкільному навчальному закладі
  5. II. СОЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
  6. III. 1.7. ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ СЛУХОВИЙ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ
  7. III.1.3. ПРИЧИНИ ПОРУШЕНЬ СЛУХУ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ СЛУХОВИЙ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ

Перший етап роботи зі стимулювання самовиховання учнів починається з діагностування його готовності до нього. Це необхідно для реалізації диференційованого та індивідуального підходів. Діагностування здійснюється за трьома критеріями: когнітивному, мотиваційному і діяльнісного. При цьому з'ясовується, чи знає дитина способи самопізнання і регулювання своєї поведінки, чи бажає він більше дізнатися про себе і змінити себе, робить він щось реально для цього.

В процесі діагностики педагогу доцільно організувати:

¦ аналіз мотивів самовиховання; аналіз поведінки учнів в природних або штучно створених проблемних ситуаціях в навчальній, трудовій, громадській та інших видах діяльності, в процесі спілкування один з одним, з педагогами та іншими людьми;

¦ спостереження, що представляє собою організовану, цілеспрямовану і планомірну фіксацію фактів, що свідчать про зміну учнями самих

себе, свого ставлення до себе і навколишньої дійсності;

¦ бесіду, яка є одночасно і методом вивчення, і методом виховання учнів, формування у них установки на самовиховання;

¦ аналіз творів хлопців, їх роздумів про себе;

¦ експрес-опитування дітей та їх батьків, що дозволяє отримати певну інформацію від великої кількості людей за невеликий час;

¦ хронометраж, що дозволяє досить швидко отримати інформацію не тільки про те, як учні проводять свій день, але і наявність (або відсутність) у них таких якостей, як уміння планувати і організовувати час, діловитість, відповідальність, самоконтроль, здатність до самоаналізу і т. д .; одночасно хронометраж виступає і стимулом самовиховання;

¦ узагальнення Незалежних характеристик - порівняння і зіставлення характеристик різних проявів учнів різними людьми (класним керівником, іншими педагогами, батьками, товаришами);

¦ педагогічний консиліум - спільне обговорення індивідуальних особливостей учнів усіма або декількома педагогами, знаючими їх, визначення способів стимулювання самовиховання.

Однак як добре ні вивчив би педагог кожної дитини, ні діагностував би процес і результати самовиховання, воно немислимо без того, щоб кожен учень сам добре знав себе, свої переваги і недоліки, а тому найважливішим завданням педагога як на етапі діагностики самовиховання, так і на всіх інших його етапах є навчання учня способам самопізнання.

Навчання способам самопізнання - це вже перехід від діагностики самовиховання учнів до його стимулювання. Тому дуже важливо вже в процесі діагностики самовиховання учнів, яка сама по собі - хочуть вони того чи ні - сприяє їх самопізнання, спонукає задуматися про себе, оцінити себе, прагнути до того, щоб вивчення самих себе ставало все більш усвідомленим, цілеспрямованим і систематичним.

У цьому плані велике значення може зіграти використання розробленої для дитячих об'єднань та організацій програми «Пізнай себе». Ми наводимо нижче фрагмент з цієї програми.

Тема 7. ЗМІСТ ВИХОВАННЯ

1. Багатоаспектність змісту виховання школярів

2. Розвиток сутнісних сфер людини

3. Формування готовності школярів до соціальних відносин

4. Формування базової культури особистості

Бджоли перелітають з квітки на квітку для того, щоб зібрати нектар, який вони цілком втілюють в мед; адже це вже більше не чебрець або майоран. Точно так само і те, що людина запозичує у інших, буде перетворено і переплавлене їм самим, щоб стати його власним творінням, тобто власним його судженням. Його виховання, його праця, його навчання служать лише одного: утворити його особистість.Стимулювання самовиховання як педагогічна задача | Багатоаспектність змісту виховання школярів

ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ державний університет | I. ЦІЛЬОВА ВСТАНОВЛЕННЯ | практичні роботи | завдання | завдання | завдання | альтернативні завдання | Виховання як культурно-історичний феномен | Сучасні підходи до виховання | особливості виховання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати