На головну

Виховательна робота.

  1. I. Попередня робота.
  2. I. Усна робота.
  3. VI. д. 33. Самостійна творча (позааудиторна) робота.
  4. Види шкідливих програм і їх робота.
  5. Виховна задача.
  6. Виховна функція

Педагоги школи або позашкільного навчального закладу, соціальні педагоги здійснюють професійну діяльність, спрямовану на вирішення виховних завдань. Ця діяльність включає як цілеспрямовані дії на учня з урахуванням особливостей навколишнього його середовища, так і активний вплив на саму середу. Коли ми говоримо про вплив педагога на учня в рамках реалізації своїх професійних функцій, то цю педагогічну діяльність називаємо виховною роботою.

Виховна робота включає реалізацію комплексу організаційних і педагогічних завдань, що вирішуються педагогом з метою забезпечення оптимального розвитку особистості учня, вибір форм і методів виховання у відповідності з поставленими завданнями і сам процес їх реалізації. Ця робота передбачає організацію спільної діяльності педагогів і учнів і передбачає також регулювання відносин соціальних інститутів, що роблять істотний вплив на дитину.

«Будь-яка виховна робота, - стверджує Н. М. Та-ланчук, - повинна починатися з того, що педагог засвоює, усвідомлює виховні функції, т. Е. Обов'язки, види діяльності, які здійснюються в процесі формування особистості та учнівського колективу» [12] .

У виховній роботі слід виділити три групи функцій.

Перша група пов'язана з безпосереднім впливом педагога на учня:

¦ вивчення індивідуальних особливостей його розвитку, оточення, інтересів;

¦ програмування виховних впливів;

¦ реалізація комплексу методів і форм індивідуальної роботи з учнем;

¦ аналіз ефективності виховних впливів.

Друга група функцій пов'язана зі створенням виховує середовища:

¦ згуртування колективу;

¦ формування сприятливої ??емоційної атмосфери;

¦ включення учнів в різноманітні види соціальної діяльності;

¦ розвиток дитячого самоврядування.

Третя група функцій спрямована на корекцію впливу різних суб'єктів соціальних відносин дитини:

¦ соціальна допомога сім'ї;

¦ взаємодія з педагогічним колективом;

¦ корекція впливу засобів масової комунікації;

¦ нейтралізація негативних впливів соціуму;

¦ взаємодія з іншими освітніми установами.

У проведеної педагогом виховної роботи основне місце займає організаторська діяльність, в якій він реалізує весь комплекс відповідних функцій: цілепокладання, планування, координація, аналіз ефективності і т. П.

Виховна робота є найважливішим компонентом виховного процесу, його основною складовою. Від того, як цю роботу проводять педагоги, наскільки вона адекватна актуальної ситуації, залежить успіх діяльності школи.Види виховного процесу | Закономірності процесу виховання школярів

ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ державний університет | I. ЦІЛЬОВА ВСТАНОВЛЕННЯ | практичні роботи | завдання | завдання | завдання | альтернативні завдання | Виховання як культурно-історичний феномен | Сучасні підходи до виховання | особливості виховання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати