Головна

IV. Розрахунок і конструювання ригеля Р-1

  1. I. Розрахунок амортизаційних відрахувань
  2. III. Розрахунок залізобетонної плити перекриття
  3. IV. Гідрогеологічні розрахунки при будівельному водопониженні.
  4. N Тоді розрахунок ритму проводиться як для однопредметной лінії
  5. " Розрахунок зони покриття і абонентського навантаження
  6. T - номер розрахункового року.
 

 

 розрахункова довжина ригеля:

, Де:  заданий проліт ригеля в осях;

 довжина операнія ригеля на уступ;

 ширина палі;

 щілину для забивання паль.

 

 

1 ригелі; 2 підпірна стінка; - Вантажна майданчик для ригеля.

 ширина вантажного майданчика.

4.1 Розрахункове навантаження на ригель

де:  розрахункове навантаження на ригель;

 сумарна розрахункове навантаження, що діє на плиту перекриття;

де:  власну вагу ригеля;

 щільність бетону;

 коефіцієнт надійності за навантаженням;

попередньо задаємося 7

Необхідна за розрахунком робоча висота перерізу ригеля

Задаємося класів бетону В25:

Початковий модуль пружності:

Розрахункові опори:

Робоча арматура А400:

Задаємося відносною величиною стиснутої зони бетону:

За додатком 10 знаходимо

отже,

Власна вага ригеля не перераховуються, так як в запас міцності виходить більшу вагу.

Знаходимо дійсне значення коефіцієнта

За додатком 10 знаходимо

Визначення необхідної площі перерізу робочої арматури

По сортаменту приймаємо 4 шт діаметром 32 з

4.2 Розрахунок ригеля на дію поперечної сили по похилому перерізі.

Умова міцності розрахунку на поперечну силу

, Де:  поперечна сила сприймається бетоном, яку визначають за двома емпіричними формулами Сніпа:

1)

, Де:  коефіцієнт умови роботи бетону

 відносна висота стиснутої зони бетону ;

 розрахунковий опір бетону розтягуванню;

 ширина стислій кордону ригеля;

 робоча висота плити;

 кут найбільшого укосу тріщин, .

2)

, Де:  коефіцієнт умови роботи;  розрахунковий опір бетону розтягуванню. Приймаємо менше із значень:

Поперечна сила, що сприймається поперечною арматурою:

Так як поперечна сила вийшла негативною, отже, всю чинну поперечну силу сприймає бетон, значить, поперечну арматура ставимо конструктивно: .

4.3 Розрахунок ригеля по II граничного стану за деформаціями

4.3.1. Розрахунок на утворення тріщин

Визначення максимального згинального моменту, що діє від нормативних навантажень

де:  нормативна рівномірна розподілене навантаження на ригель.

Слід порівняти цей момент з моментом, при якому утворюються тріщини (момент утворення тріщин).

, Де:  при розташуванні робочої поздовжньої арматури в один ряд;

 емпіричний коефіцієнт;

 для бетону класу В25;

 відстань від нижньої межі до робочої арматури;

 висота розтягнутої зони бетону;

 висота стиснутої зони бетону;

 момент опору приведеного перерізу ригеля, т. е. слід привести площу перерізу арматури до перетину бетону.

Визначення моменту опору приведеного перерізу

 

 положення центра ваги

 площа приведеного перерізу;

 коефіцієнт приведення;

 статичний момент приведеного перерізу;

момент інерції приведеного перерізу відносно нейтральної осі.

 отже, тріщини утворюються.

4.3.2 Розрахунок на розкриття тріщин

Приймаємо, що причальна майданчик ставитися до 3 категорії будівель по тріщиностійкості, тобто гранично допустима ширина розкриття тріщин при тривалому розкритті  , А прі не тривалому розкритті .

Ширина розкриття тріщин визначається за формулою:

а) При нетривалому розкритті тріщин:

, Де:  коефіцієнт враховує тривалість дії навантаження;

 коефіцієнт, що враховує профіль поздовжньої арматури.  відносна висота стиснутої зони бетону ;

 коефіцієнт, що враховує характер завантаженості;


 , Де:  коефіцієнт враховує нерівномірність відносних деформацій розтягнутої арматури між тріщинами;


 , Де:  напруга в розтягнутій поздовжньої арматури в момент утворення тріщин;

 момент утворення тріщин;
 момент опору приведеного перерізу;

, Де:  напруга в поздовжньої робочої арматури до утворення тріщин;

 максимальний згинальний момент від нормативних навантажень;
 момент інерції приведеного перерізу відносно нейтральної осі;

, Де:  відстань між вершинами тріщин;

 площа перерізу розтягнутої зони;

 модуль пружності стали.

;  умова виконується.

а) При тривалому розкритті тріщин:

 коефіцієнт, що враховує тривалість дії навантаження.

;  умова виконується.

Якщо умова не виконується, то це означає, що плита не витримує навантаження і потрібно збільшити висоту перетину плити.

4.3.3. Розрахунок ригеля на прогин

Гранично допустима величина прогину:

Максимальна величина прогину для шарнірно опертого згинаного елемента:

, Де:  при шарнірному операніі;

, Де:  максимальна кривизна;

 максимальний згинальний момент від нормативних навантажень;
 момент інерції приведеного перерізу відносно нейтральної осі;

, Де:  наведений модуль пружності;

 розрахунковий опір бетону стиску по другому граничному стану;

 відносна деформація бетону при стисканні.

;  умова виконується.

4.4 Розрахунок арматури в ригелі

Проектуємо ригель з поперечним перерізом таврового виду з полицею в низу, так як так зручніше розташувати плити перекриття площадки.

 

 

 

 

 

 

1,2 поздовжня робоча арматура (розрахункова); 6-попереяная арматура; 3,4,5,7,8- монтажна арматура для об'єднання всієї арматури в каркаси К-1 і К-2.

Так як поздовжня робоча арматура розташована по максимально вигинає моменту, а на опорах моменти рівні 0, то економічно недоцільно приймати це перетин арматури по всій довжині ригеля. З цього обриваємо 1 ряд арматури (верхній) з обох сторін. Необхідно визначити положення точок обриву. Для цього будується епюра матеріалів.

 

 

1) Визначаємо згинальний момент сприймається поперечним перерізом ригеля з одним рядом робочої поздовжньої арматури (2 діаметра 32 мм).

, де ;

 висота стиснутої зони бетону;

Відкладаємо отриманий момент на епюрі моментів від зовнішнього навантаження, з отриманої точки проводимо горизонтальні лінії до перетину з епюр моментів від зовнішнього навантаження. І отримуємо точки теоретичного обриву арматури.

 

2) Визначаємо згинальний момент, що сприймається поперечним перерізом ригеля з двома рядами робочої поздовжньої арматури (4 діаметра 32 мм).

, де ;

 висота стиснутої зони бетону;

Відкладаємо отриманий момент на епюрі моментів від зовнішнього навантаження.

 

 

А- теоретична точка обриву.

3) Так як точки теоретичного обриву арматури обривати небезпечно, слід завести обривається арматури за ці точки на величину .

, де  діаметр обривається арматури;

 поперечна сила, що діє в точці теоретичного обриву;

 

 поперечна сила, що сприймається одним стрижнем поперечної арматури;

Так як в ригелі приймаємо поперечну арматуру конструктивно  , то


 , де  для арматури А240.

 умова не виконується, отже

приймаємо

 

 III. Розрахунок залізобетонної плити перекриття | Modernist Dog Sweater
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати