Головна

III. Розрахунок залізобетонної плити перекриття

  1. I. Розрахунок амортизаційних відрахувань
  2. IV. Гідрогеологічні розрахунки при будівельному водопониженні.
  3. IV. Розрахунок і конструювання ригеля Р-1
  4. N Тоді розрахунок ритму проводиться як для однопредметной лінії
  5. " Розрахунок зони покриття і абонентського навантаження
  6. T - номер розрахункового року.

3.1 Збір навантажень на плиту

 вид навантаження  нормативне навантаження  Коеф-т надійності по навантаження  Розрахункове навантаження  
 
 постійні навантаження  
 плита  
 
 Цементно-піщана стяжка  
 
 Ж / Б плита суцільна  
 
 Загальна розрахункова навантаження  
 
 тимчасова навантаження  
 Повна від людей і автомобілів  
 
             

3.2 Визначення зусиль в плиті

Плита розраховується за балочної розрахунковій схемі.

 

Визначаємо розрахункову довжину плити:

Типовий розмір збірної ж / б плити (довжина в осях):

де  зазор між плитами для подальшого закладення.

Розрахунок по I граничного стану від розрахункового навантаження

Обов'язково слід множити навантаження на ширину вантажної площі, яка для плити дорівнює

3.3 Розрахунок поздовжньої робочої арматури

 

 

 поздовжня робоча арматура

 поздовжня розподільна арматура (іншого напрямку)

 товщина плити.

Задаємося класом бетону В20:

Нормативні опору:

Початковий модуль пружності:

Розрахункові опори:

Робоча арматура А400:

Розрахунок поздовжньої робочої арматури

де:

За додатком 10 знаходимо:

За додатком 11 знаходимо:

порівнюємо и  умова виконується.

Площа перерізу поздовжньої арматури

За додатком 12 приймаємо 8 шт діаметром 18 з

Приймаємо крок поздовжньої робочої арматури 200 мм

Приймаємо додатковий крок 100 мм з кожного боку.

 

 

 

3.4 Розрахунок плити на дію поперечної сили по похилому перерізі.

Умова міцності розрахунку на поперечну силу

, Де:  поперечна сила сприймається бетоном, яку визначають за двома емпіричними формулами Сніпа:

1)

, Де:  коефіцієнт умови роботи бетону  відносна висота стиснутої зони бетону ;

 розрахунковий опір бетону розтягуванню;

 ширина стислій кордону плити;

 робоча висота плити;

 кут найбільшого укосу тріщин, .

2)

, Де:  коефіцієнт умови роботи;  розрахунковий опір бетону розтягуванню. Приймаємо менше із значень:

Поперечна сила, що сприймається поперечною арматурою:

Так як поперечна сила вийшла негативною отже, всю чинну поперечну силу сприймає бетон, значить поперечну арматура ставимо конструктивно. Діаметр арматури 8-10 мм з кроком  при опорній зоні на ділянці  і з кроком  в пролітної частини плити.

3.5 Розрахунок плити по II граничного стану за деформаціями

3.5.1 Розрахунок на утворення тріщин

Визначення максимального згинального моменту, що діє від нормативних навантажень

Слід порівняти цей момент з моментом, при якому утворюються тріщини (момент утворення тріщин).

, Де:  при розташуванні робочої поздовжньої арматури в один ряд;

 емпіричний коефіцієнт;

 для бетону класу В20;

 відстань від нижньої межі до робочої арматури;

 висота розтягнутої зони бетону;

 висота стиснутої зони бетону;

 момент опору приведеного перерізу плити, т. е. слід привести площу перерізу арматури до перетину бетону.

Визначення моменту опору приведеного перерізу:

 

 положення центра ваги

 площа приведеного перерізу;

 коефіцієнт приведення;

 статичний момент приведеного перерізу;

момент інерції приведеного перерізу відносно нейтральної осі.

 отже, утворюються тріщини.

3.5.2 Розрахунок на розкриття тріщин

Приймаємо, що причальна майданчик ставитися до 3 категорії будівель по тріщиностійкості, тобто гранично допустима ширина розкриття тріщин при тривалому розкритті  , А прі не тривалому розкритті .

Ширина розкриття тріщин визначається за формулою:

а) При нетривалому розкритті тріщин:

, Де:  коефіцієнт враховує тривалість дії навантаження;

 коефіцієнт, що враховує профіль поздовжньої арматури.  відносна висота стиснутої зони бетону ;

 коефіцієнт, що враховує характер завантаженості;


 , Де:  коефіцієнт враховує нерівномірність відносних деформацій розтягнутої арматури між тріщинами;


 , Де:  напруга в розтягнутій поздовжньої арматури в момент утворення тріщин;

 момент утворення тріщин;
 момент опору приведеного перерізу;

, Де:  напруга в поздовжньої робочої арматури до утворення тріщин;

 максимальний згинальний момент від нормативних навантажень;
 момент інерції приведеного перерізу відносно нейтральної осі;

, Де:  відстань між вершинами тріщин;

 площа перерізу розтягнутої зони;

 модуль пружності стали.

;  умова виконується.

а) При тривалому розкритті тріщин:

 коефіцієнт враховує тривалість дії навантаження.

;  умова виконується.

Якщо умова не виконується, то це означає, що плита не витримує навантаження і потрібно збільшити висоту перетину плити.

3.5.3 Розрахунок плити на прогин

Гранично допустима величина прогину:

Максимальна величина прогину для шарнірно опертого згинаного елемента:

, Де:  при шарнірному операніі;

, Де:  максимальна кривизна;

 максимальний згинальний момент від нормативних навантажень;
 момент інерції приведеного перерізу відносно нейтральної осі;

, Де:  наведений модуль пружності;

 розрахунковий опір бетону стиску по другому граничному стану;

 відносна деформація бетону при стисканні.

;  умова виконується.

 II. Визначення напружень в стінці, в перерізі збігається з місцями закладення її в фундамент | IV. Розрахунок і конструювання ригеля Р-1
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати