На головну

ВИСНОВКИ

  1. Викладайте основні положення у логічній послідовності, використовуйте біологічні терміни і поняття, зробіть висновки та узагальнення
  2. Висновки
  3. Висновки
  4. ВИСНОВКИ
  5. Висновки
  6. ВИСНОВКИ

1. В ході огляду літературних даних встановлено, що Trichoderma viride - багатоклітинні еукароіотичні організми, вищі гриби з добре розвиненим міцелієм у яких відсутнє статеве розмноження.

2. запасними речовинами Trichoderma viride виступають : глікоген, ліпіди, жирні кислоти, жири які накопичуються всередині клітини у вакуолях.

3.Trichoderma viride широко розповсюджені у грунті, воді, торфі, гної, на рослинних рештках, на гниючих рослинах (в т. ч. на деревині і коренеплодах цукрових буряків) і різних матеріалах, що містять целюлозу. Через це вони широко використовуються для виробництва целюлолітичних ферментів

4.Trichoderma viride - гриб антогоніст, з якого можна виробляти біопрепарати для захисту рослин в сільському господарстві.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Trichoderma viride [Електронний ресурс] / Л. смирнов: http://www.foresterfaq.spb.ru/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=844

2. Описание основных технологий производства целлюлазы [Електронний ресурс] / Исследовательская компания «Abercade»: http://www.abercade.ru/research/analysis/5578.html

3 . Г. ш. Сейкетов. Грибы рода триходерма и их использование в практике. - Алма-Ата: Наука, 1982. - 248 с.

4. Александрова. А. В . Грибы рода Trichoderma Pers.: FR. : Таксономия, географическое распространение и экологические особенности: Афтореф. Дис. д-ра канд биол наук. - Москваб, 2000. - 221 с.

5. Садыкова. В. с. экология грибов рода Trichoderma (Pers: Fr.) бассейна реки енисей, их биологические свойства и практическое использование: Афтореф. Дис. д-ра биол. наук. - Москва, 2012.

6. Пат. № 0549, A 01 N 63/00. Штамм гриба Trichoderma lignorum Т-781 для получения препарата против корневых гнилей овощных и технических культур / Доолоткельдиева Т. - Опубл. 31.03.2003, Бюл. №3Використання целюлази | Лабораторные работы

Форма № Н-6.01 | КУРСОВА РОБОТА | Синтез целюлази |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати