Головна

Наказне провадження в господарському процесі (поняття, загальна характеристика).

  1. A) відтворення членів суспільства (г головним інститутом тут є сім'я)
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I. Загальна довжина грифа не повинна перевищувати 2.4м, за винятком спеціального грифа для присідань і станової тяги.
  4. I. Загальна характеристика
  5. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  7. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка

Стаття 220. Поняття наказного провадження

Наказним провадженням є винесення судом, який розглядає економічні відносини, визначення про судовому наказі без розгляду і виклику сторін за заявою стягувача.

У наказному провадженні розглядаються вимоги про стягнення грошових коштів, про витребування майна або про звернення стягнення на майно боржника, які носять безперечний характер (засновані на документах, що підтверджують заборгованість боржника), або визнаються (не заперечують) боржником, але не виконуються, або заявлені на суму до ста базових величин.

Не підлягають розгляду в порядку наказного провадження вимоги:

-про витребування власником або іншим законним власником нерухомого майна;

-про виконанні гарантійного зобов'язання (за винятком банківської гарантії);

-про виконанні зобов'язання, що виникло з договору про уступку вимоги або переведення боргу (за винятком випадків письмового визнання боржником заборгованості).

Ухвала суду, який розглядає економічні відносини, про судовий наказ є виконавчим документом і виконується в порядку, встановленому для виконання судових постанов.

Наказне провадження - спрощений порядок розгляду справ у господарському судочинстві.

Справи в порядку наказного провадження розглядаються в термін не довше 20 днів. В порядку наказного провадження суд досліджує письмові докази. В ухвалі про судове наказі повинні бути зазначені:

1) номер наказного провадження і дата визначення

2) найменування суду і повне ПІБ судді

3) ПІБ боржника і стягувача

4) розмір які підлягають стягненню грошових коштів або перелік майна, що підлягає стягненню

5) розмір неустойки і відсотків, якщо це передбачено законодавством або договором

6) суми державного мита, яке підлягає стягненню з боржника

Визначення про судовий наказ оформляється і підписується суддею у 3 примірниках, один залишається в справі, один надсилається боржнику, а третій завіряється гербовою печаткою і видається стягувачу. Визначення про судовий наказ набирає законної сили з моменту винесення.

Боржник протягом 10 днів з дня отримання ухвали про судовий наказ може оскаржити дане визначення.

 Судова кореспонденція в господарському процесі. | Порушення наказного провадження.

Поняття господарського процесуального права (предмет, метод, система, джерела). Галузева приналежність господарського процесуального права. | Економічні суди і посадові особи економічних судів (система, судові інстанції, повноваження, судові склади. | Стаття 4. Завдання судочинства в судах, які розглядають економічні справи | Поняття, система і значення принципів господарського процесуального права, їх класифікація. Конституційні принципи господарського процесу. | Принцип диспозитивності, змагальності та рівноправності сторін у господарському процесі. | Принципи гласності, усності, безперервності, безпосередності, процесуальної економії. | Поняття, склад і види учасників господарського процесу. Господарська процесуальна правоздатність і дееспособн. | Стаття 39. Підвідомчість справ суду, що розглядає економічні відносини | Стаття 42. Підвідомчість що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин господарських (економічних) спорів та інших справ | Стаття 43. Підвідомчість справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення (юридичних фактів) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати