На головну

Множина геохімічних класифікацій хімічних елементів.

  1. Будова атомів хімічних елементів.
  2. Динаміка біохімічних процесів відновлення після м'язової роботи
  3. Дослідження деградації електрохімічних чорних селективних покриттів сонячних колекторів
  4. Загальна направленість змін біохімічних процесів при м'язовій діяльності
  5. Класифікація фізичних вправ за характером біохімічних змін під час роботи м'язів
  6. Організація зберігання лікарських засобів у залежності від фізичних і фізико-хімічних властивостей та впливу різних факторів довкілля

Таких класифікацій існує множина (класифікації Гольдшмідта, Вернадського, Ферсмана, Перельмана, Щербакова і т.д.). Може навіть скластися враження, що майже не кожний великий авторитет в області геохімії пропонував власну класифікацію, відмінну від інших. Може виникнути питання, яка з них - сама правильна?

Всі вони правильні, так як завжди існує можливість складання множини класифікацій для одних і тих же об'єктів на підставі використання різних класифікаційних ознак. При цьому обов'язковими умовами коректності подібних класифікацій є якісна однорідність ознак, покладених в основу класифікації, вичерпна повнота, а також відсутність перекриттів між підрозділами.

Основою більшості геохімічних класифікацій є Періодична таблиця хімічних елементів Д.І. Менделєєва, де атоми за їх хімічними властивостями розбиті на групи і ряди, і яка, тому може розглядатися як найбільш ранній варіант не тільки хімічної, але і геохімічної класифікації. Виходячи з періодичної таблиці різними дослідниками робилися неоднократні спроби геохімічної класифікації елементів, яка б надавала можливість за положенням елементу в періодичній системі пояснити поведінку його в природничих процесах і його природні асоціації з іншими елементами.Походження і розповсюдженість хімічних елементів в природі. | Класифікація Вернадського.

БІОГЕОХІМІЯ | Модуль 1. Предмет геохімії біосфери, методи і місце в системі наук.....7 | ВВЕДЕННЯ | Поняття про біосферу як особливу систему оболонку. | Геохімія біосфери. Історія геохімії. | Історія геохімії | Методологія геохімії та геохімії біосфери. | Вивчення геохімічної поведінки окремих елементів, а також зміни речовини, енергії та інформації в біосфері. | Системний підхід. Інформаційний підхід. Вивчення біогеохімічних систем на основі загальної теорії систем з точки зору кібернетики і синергетики. | Методи геохімічного опробування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати