Головна

Поняття і види причетності до злочину

  1. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  2. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  3. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  4. I. Поняття компетенції
  5. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.
  6. А) Поняття радіоактивності.
  7. А) Поняття матриці. б) Види матриці. в) Транспонування матриці. г) Рівність матриць. д) Алгебраїчні операції над матрицями: множення на число, додавання, множення матриць.

Причетність до злочину -це дія або бездіяльність, яка хоча і пов'язане з вчиненням злочину, але не є співучастю в ньому

Причетність відрізняється від співучасті тим, що поведінка винних не знаходиться в причинному зв'язку зі злочином, вчиненим іншою особою, і не знаходиться з ним в причинно-наслідкового зв'язку

Чинний КК передбачає відповідальність за заздалегідь не обіцяне придбання або збут, або зберігання майна, отриманого злочинним шляхом (ст.198 КК) і заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину (ст.396 КК). Заздалегідь не обіцяне придбання або збут, або зберігання майна, завідомо одержаного злочинним шляхом, або заздалегідь не обіцяне приховування має місце після закінчення злочину, вчиненого співучасниками, тому не розглядається законодавцем як пособництво при співучасті

Заздалегідь не обіцяне приховування -це активна діяльність особи по приховуванню злочинця, засобів і засобів вчинення злочину, слідів або предметів, здобутих злочинним шляхом. Причому мова йде тільки про заздалегідь не обіцяне приховування, тобто. Е. Про приховування, не обіцяне до закінчення злочину. Приховування слідів злочину полягає у знищенні їх на місці злочину, в знищенні або приховуванні предметів, які зберегли на собі сліди злочину, і інших дій. Приховування знарядь і засобів вчинення злочину виражається в приховуванні або знищенні їх або зміні їх зовнішнього вигляду

Суб'єктивна сторона приховування характеризується тільки прямим умислом. Приховувач усвідомлює, що приховує тяжкий або особливо тяжкий злочин, і усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій. Кримінальна відповідальність настає лише в тих випадках, коли особа усвідомлює, що воно приховує конкретний злочин

Наступним видом причетності є потурання, Яке виражається в тому, що особа, яка була зобов'язана і могла перешкодити вчиненню злочину, не стало на заваді його вчинення, в результаті чого злочин було скоєно. У Загальній частині КК прямо не встановлена ??відповідальність за потурання. Якщо воно було заздалегідь обіцяним, то стає пособництвом, т. К. Це є усуненням перешкод для вчинення злочину або сприяння приховуванню злочину. Заздалегідь же не обіцяне потурання утворює у випадках, передбачених Особливої ??частини КК, службовий злочин (зловживання службовим становищем - ст.364 КК, службова недбалість - 367 КК)

Потурання характеризується з об'єктивної і суб'єктивної сторони. Об'єктивна сторона потурання виражається в бездіяльності

З суб'єктивної сторони потурання характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює, що не перешкоджає здійсненню злочину, не припиняє його і не бажає цього, хоча усвідомлює, що на нього такий обов'язок покладається і існує реальна можливість для його порушення

Від заздалегідь не обіцяного приховування потурання відрізняється тим, що здійснюється тільки особою, яка має можливість запобігти злочинові. Крім того, потурання відрізняється від приховування тим, що останнім виражається в дії, а потурання - в бездіяльності

У чинному КК не передбачена кримінальна відповідальність за недонесення, Т. Е. Неповідомлення органам влади про підготовлюваний або вчинений злочин. Така особа підлягає кримінальній відповідальності лише в разі, коли вчинене нею діяння містить ознаки іншого злочину

 Стаття 29. Кримінальна відповідальність співучасників | Стаття 35. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів

Кримінальне право України | Поняття і предмет кримінального права | Поняття кримінального закону, його риси і значення | Загальна характеристика кримінального законодавства України | Тлумачення кримінального закону, його види та прийоми | Стаття 5 КК Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі | Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України та особами без громадянства за межами України | Стаття 12. Класифікація злочинів | Поняття кримінальної відповідальності в теорії кримінального права | Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати