Головна

Доручення. Поняття, види, форма, терміни дії довіреності, умови дійсності довіреності

  1. A) це грошовий капітал, наданий у позику на умовах повернення, за плату у вигляді відсотків;
  2. I. ПРОБЛЕМИ Взаємодія ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА
  3. II. Божественна Літургія (дні і умови її здійснення).
  4. III. Терміни і етапи реалізації Програми
  5. IV. Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми
  6. IV. Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти
  7. IV. Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти

1. Довіреністю визнається письмове уповноваження однієї особи (довірителя) для представництва від його імені, що видається їм іншій особі (повіреному).

2. Повинна бути нотаріально завірена довіреність на управління майном і на вчинення правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, Якщо інше не встановлено законодавчими актами.

3. До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються:

1) довіреності військовослужбовців та інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками, заступниками по медичній частині, старшими і черговими лікарями цих госпіталів, санаторіїв та інших військово-лікувальних закладів;

2) довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ і військово-навчальних закладів, де немає державних нотаріальних контор та інших органів, що вчиняють нотаріальні дії, також довіреності робітників і службовців, членів їх сімей та членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з'єднань, установ, закладів;

3) довіреності осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, посвідчені начальниками місць позбавлення волі;

4) довіреності повнолітніх дієздатних громадян, які перебувають в установах соціального захисту населення, засвідчені керівником цієї установи або відповідного органу соціального захисту населення.

Стаття 168. строк довіреності

Довіреність може бути видана на термін не більше трьох років. Якщо в довіреності зазначено більш тривалий термін, вона дійсна протягом трьох років, а якщо в ній термін дії не вказано - протягом одного року з дня видачі.2. Недійсний доручення, в якій не вказана дата її видачі.

Стаття 170. припинення довіреності

1. Дія довіреності припиняється внаслідок:

1) закінчення строку довіреності;

2) здійснення дій, передбачених довіреністю;

3) скасування довіреності особою, яка її видала;

4) відмови особи, якій видана довіреність;

5) припинення юридичної особи, від імені якої видана довіреність;

6) ліквідація юридичної особи, на ім'я якої видана довіреність;

7) смерті особи, яка видала довіреність, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;

8) смерті громадянина, якому видано довіреність, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім.

2. Особа, яка видала довіреність, має право в будь-який час скасувати довіреність або передоручення, а особа, якій видана довіреність, відмовитися від неї. Угода про відмову від цього права недійсна.

Поняття і види строків у цивільному праві. Позовна давність, поняття, види. Призупинення, перерву, відновлення строків позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється

Термін - певний період часу. Обчислюється роками, півріччя. Кварталами, місяцями, півмісяцями, тижнями, днями, годинами.Стаття 177. Поняття позовної давності

1. Позовна давність - це період часу, протягом якого може бути задоволено позовну вимогу, що виникло з порушень права особи або охоронюваного законом інтересу.Татья 178. Терміни позовної давності1. Загальний строк позовної давності встановлюється в три года.2. Для окремих видів вимог законодавчими актами можуть встановлюватися спеціальні строки позовної давності, скорочені або більш тривалі порівняно із загальним строком.Стаття 179. Застосування позовної давності1. Вимога про захист порушеного права приймається до розгляду судом незалежно від закінчення строку позовної давності.2. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення судом решенія.3. Закінчення строку позовної давності до пред'явлення позову є підставою до винесення судом рішення про відмову в позові. із закінченням терміну позовної давності по головній вимозі минає термін позовної давності і по додатковій вимозі (про стягнення неустойки, про відповідальність поручителя і т. п.).Татья 182. Зупинення перебігу строку позовної давності

1. Перебіг строку позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) в силу оголошеної Президентом Республіки Казахстан відстрочки виконання зобов'язань даного виду (мораторію); 3) якщо позивач або відповідач перебуває в складі військових підрозділів, переведених на воєнний стан; 4) якщо у недієздатної особи відсутній законний представник; 5) в силу призупинення дії законодавства, що регулює відповідне ставлення.

 Реєстрація угод. Порядок, правові наслідки. Особливості реєстрації угод з нерухомим майном. Реєстрація угод з цінними паперами | Здійснення і захист цивільних прав, поняття основні принципи. Межі здійснення цивільних прав. Способи захисту цивільних прав

Цивільне право Республіки Казахстан | Фізичні особи - як суб'єкти цивільних прав. Правоздатність, дієздатність громадян. Види дієздатності громадян. Обмеження дієздатності. | Виробнича підприємницька діяльність | Поняття та ознаки юридичної особи. Видова характеристика юридичних осіб. Способи виникнення і припинення юридичних осіб. | Стаття 1. Основні положення про господарський товаристві Закон Республіки Казахстан 2 травня 1995 року № 2255 Про господарські товариства | Стаття 92. Управління акціонерним товариством | Поняття угоди. Види угод в цивільному праві. Односторонні, двосторонні і багатосторонні угоди. Умови згоди. Умови дійсності угоди | договір прокату | Підстави і умови цивільно-правової відповідальності | Поставка товарів для державних або муніципальних потреб |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати