На головну

Приклад віконного перетворення

  1. A) Прикладным программам
  2. Cп Прикладная геология
  3. Алгоритм та числовий приклад розв'язування прямої геодезичної задачі на поверхні еліпсоїда на основі методу допоміжної точки (формул Шрейбера).
  4. Алгоритми та числові приклади розв'язування головних геодезичних задач.
  5. Б) числовий приклад
  6. Б) числовий приклад
  7. Блок 6. Прикладная политология

Rp.: Sol. Etamsylati 12,5%-2 ml

D.t.d. № 10 in amp.

S. По 2 мл в/м

3. Опишите поэтапно технику пункции плечевого сустава

5. Согласно нумерации напишите анатомические образовании

Ответ на вопрос № 5

1. Короткие желудочные артерии; 2. Короткие желудочные вены;3. Левая желудочная артерия;4. Левая желудочная вена; 5. Левая желудочно-сальниковая артерия; 6. Левая желудочно-сальниковая вена; 7. Правая желудочно-сальниковая артерия; 8. Правая желудочно-сальниковая вена

Приклад віконного перетворення

Приклад віконного перетворення для нестаціонарних сигналів на великому рівні шуму наведений на рисунку , наведеного у додатку 1. По спектрі сигналу в цілому можна судити про наявність у його складі гармонійних коливань на трьох частотах. Віконне перетворення не тільки підтверджує даний висновок, але й показує конкретну локальність коливань по інтервалі сигналу й співвідношення між амплітудами цих коливань.

Координатна розв'язна здатність віконних перетворень визначається шириною віконної функції й, у силу принципу невизначеності Гейзенберга, обернено пропорційна частотній розв'язній здатності. При ширині віконної функції, рівної b, частотна розв'язна здатність визначається значенням Δω = 2π/b. При необхідній величині частотного дозволу Δω відповідно ширина віконної функції повинна, бути дорівнює b = 2π/ Δω. Для віконних перетворень Фур'є ці обмеження є принциповими. При розмірі масиву даних N = 300 і ширині віконної функції Δb = 100 частотна розв'язна здатність результатів перетворення зменшується в N/ Δb = 3 рази в порівнянні з вихідними даними, і графіки Sw(n ΔωSw) по координаті n для наочного зіставлення із графіком S(n Δω S побудовано із кроком по частоті Δω Sw = 3 ΔωS, тобто по точках n = 0, 3, 6, ... , N...

 Ситуационная задача по хирургии | Частотно-часові віконні перетворення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати