На головну

N Основними показниками якості виготовлених виробів є точність сформованих фізичних властивостей, виконаних розмірів і форми елементів деталей, надійність.

  1. A) немає, тому що гроші є наслідком і приналежністю будь-якого товарного виробництва;
  2. D) До сталі звичайної якості
  3. I курсу всіх напрямків заочної форми навчання
  4. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  5. I. Залежно від форми власності
  6. I. Загальні відомості про гідрології ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ХІМІЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД
  7. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності

Структура і характеристика технологічних систем

N Технологічні системи відносяться до складних систем.

N Складна система - об'єкт, призначений для виконання заданих функцій, який може бути розчленований на елементи, кожен з яких також виконує певні функції і знаходиться у взаємодії з іншими елементами системи.

Основні поняття і визначення технологічних систем

Роль технолога у виробництві РЕА

N Основним завданням технолога є розробка і впровадження технологічних процесів, а також випуск необхідної для цього технологічної документації.

N Це завдання вирішується на основі типових технологічних процесів (ТПП).

Основні поняття і визначення технології РЕА

N Технологія повинна забезпечувати задані властивості виробу.

N Якість окремої деталі або вироби - сукупність властивостей, які обумовлюють здатність відповідати певним вимогам відповідно до її призначення.

N Основними показниками якості виготовлених виробів є точність сформованих фізичних властивостей, виконаних розмірів і форми елементів деталей, надійність.

Математичні моделі технологічних процесів та методи їх побудовиТехнологія виробництва РС | N Основна вимога до моделей технологічних процесів - точність відповідності моделі реальному ТП.

N Основу ТП виготовлення деталей становлять дії спрямованого формування радіотехнічних, хімічних, механічних та інших властивостей вихідного матеріалу заготовки | Модель є представленням ТП в деякій формі, відмінній від реальної. | Кожна модель являє собою деяку комбінацію компонентів, змінних, параметрів, функціональних залежностей, обмежень і цільових функцій. | Якісні або кількісні характеристики ТП, вироблені практикою. | N Важливою вимогою є чутливість моделі. | Порівняння - зіставлення конкуруючих ТП, розрахованих на виконання певної функції, а також деяких технологічних режимів. | Де О - кількість різних операцій; Р - кількість робочих місць для виконання різних операцій. | N У цих випадках довжина хвилі електромагнітного сигналу порівнянна або багато менше розмірів досліджуваного об'єкта. | N механічна обробка - 8 ... 15, | N При розробці ТП необхідно враховувати принцип суміщення технічних, економічних і організаційних завдань, що вирішуються в даних виробничих умовах. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати