На головну

Переклад як вид мовленнєвої діяльності

  1. B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності
  2. I. Вступ. Спілкування і його значущість в лікувальній діяльності.
  3. II. Звуки мови. Акустична характеристика звуків. Мовний апарат. Артикуляція, її фази.
  4. III. 1.6. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
  5. III. Аналіз показників діяльності фірми
  6. III. Показники діяльності людей Ч-О в транспортних ерготіческіх системах (126-127, 252-263 Спб)
  7. IV. Методи дослідження виконавчої та пізнавальної діяльності

Класифікація різновидів перекладу

Науково-технічний переклад і обмін науково-технічною інформацією

Переклад суспільно-політичних текстів

Художній переклад і його особливості

Тема 2 АНАЛІЗ ТЕКСТУ

Соціолінгвістика в технології перекладу (по А. Д. Швейцеру)

Семантичні моделі перекладу (за В. Н. Коміссарова)

Граматичний аналіз тексту

Граматичний аналіз науково-технічного тексту

Структура і стилістичні особливості науково-технічних текстів

Структура і стилістичні особливості суспільно-політичних текстів

ТЕМА 3 ВИДИ ПЕРЕКЛАДУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

Повний письмовий переклад

реферативний переклад

аннотаціонний переклад

ТЕМА 4 перекладацьких трансформацій

Класифікація перекладацьких трансформацій

граматичні трансформації

лексичні трансформації

КОРОТКИЙ СЛОВНИК перекладацьких термінів

ПРОПОЗИЦІЙ, охоплює всю граматики англійської мови


ПЕРЕДМОВА

Справжні методичні вказівки по науково-технічного перекладу призначені для учнів старших класів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів та студентів немовних вузів.

Метою даного посібника є навчити учнів і студентів переводити наукову і науково-популярну літературу, спираючись на наявні у них знання іноземної мови.

Пропоновані матеріали допоможуть сформувати в учнів і студентів уявлення про науково-технічному перекладі як вигляді мовленнєвої діяльності, про процес перекладу, обмін науково-технічною інформацією.

Методичні вказівки познайомлять з основними видами письмового перекладу, в тому числі повного письмового, реферативного та анотаційного перекладів, навчить користуватися довідковими матеріалами загального і спеціального характеру, допоможе розвинути навички та вміння подолання лексико-граматичних труднощів в процесі перекладу.

Мова - живий, постійно мінливий організм. В даний час значна кількість академічних дисциплін займаються вивченням динаміки в мові. Традиційно, в даній сфері виділяється домінування таких наук, як філологія, лінгвістика та мовознавство. Серед численних проблем, які вивчають ці науки на сучасному етапі, не останнє місце займає вивчення деяких лінгвістичних аспектів міжмовної мовленнєвої діяльності, яку прийнято називати «перекладом» або «перекладацькою діяльністю».

На сьогоднішній день досить важко говорити про становлення теорії перекладу і перекладознавства, як самостійної, повноцінної науки. Однак сучасне мовознавство і лінгвістика воліють виносити аспекти, пов'язані з перекладацькою діяльністю за межі ведення своїх дисциплін. В даний час існує безліч робіт, які торкаються проблем перекладу, зокрема - перекладацькі трансформації, соціолінгвістичні аспекти перекладу, стилістика і редактура.

Багато понять в даному методичному посібнику, такі як «перекладацькі трансформації» не є авторською вигадкою і не носять абстрактного характеру: дані поняття апелюють саме до такого напрямку мовознавства або самостійної науки, в залежності від інтерпретації, як - перекладознавство. Більш того, даний аспект є одним з центральних, і знання його теоретичних основ надзвичайно важливо в роботі будь-якого перекладача.

Однак слід зазначити, що фахівці в області теорії перекладу так до сих пір і не прийшли до спільної думки щодо самої суті поняття трансформації. Цим і пояснюється велика кількість класифікацій, запропонованих вченими, що відрізняються один від одного. Автор даної статті не мають на меті створення нової класифікації або узагальнення накопичених знань.
Тема 1 ОСНОВИ ПЕРЕКЛАДУ | Переклад як вид мовленнєвої діяльності

Класифікація різновидів перекладу | Науково-технічний переклад і обмін науково-технічною інформацією | Переклад суспільно-політичних текстів | Художній переклад і його особливості | Соціолінгвістика в технології перекладу (по А. Д. Швейцеру) | Граматичний аналіз тексту | Граматичний аналіз науково-технічного тексту | VEGETABLE OILS | Структура і стилістичні особливості науково-технічних текстів | Тема (Title) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати