На головну

Нұсқа

  1. Есептеуді жүргізуге методикалық нұсқаулар
  2. Есептеуді жүргізуге методикалық нұсқаулар
  3. Нұсқа
  4. Нұсқа
  5. Нұсқа
  6. Нұсқа

1. Аурудың соңы, салдары болып табылады:

A) эректилді саты

B) торпидтік саты

C) созылмалы түрге ауысу

D) толық сауығу

E) биологиялық өлім

F) ремиссия

G) агония

H) ауру алды

C,D,E

2. Кинетоздың туындауында басты маңызды себептер:

A) вестибулярлық аппараттың әлсіз қозуы

B) вестибулярлық аппараттың күшті қозуы

C) вестибулярлық аппараттың туа пайда болған кемістігі

D) дененің орналасу күйі

E) жағымсыз иіс

F) соқыр адамда көру анализаторының өшуі

G) қоршаған орта температурасы

H) ас қабылдау ерекшелігі

A,C,F

3. Әр түрлі жағдайлар мен шарттарға байланысты болатын уланулар ретінде қарастырылады:

A) тұрмыстық және кәсіби

B) тұрмыстық

C) дәрі-дәрмекті

D) кәсіби

E) жедел

F) канцерогенді

G) созылмалы

H) психикалық

B,C,D

4. Этиология - бұл:

A) аурудың пайда болуы және себебі

B) аурудың даму механизмі

C) аурудың себебі

D) ауру дамуын шақыратын, біріккен жағдай және себебі

E) аурудың ағымы және салдары

F) ағзалардың типтік патологиялық түрлері

G) типтік патологиялық үрдістер (процесс)

H) аурудың ағымы оның салдары, сатылары

A,C,D

5. Үстем түрде тұқымқуалаушылық патологияларының келесі түрлері беріледі:

A) Брутонагаммоглобулинемиясы

B) полидактилия

C) альбинизм

D) алкаптонурия

E) дальтонизм

F) брахидактилия

G) тамырлық гемофилия типінде Вилебранд

H) Фенилкетонурия

B,F,G

6. Даун синдромына тән белгілер:

A) ақыл ойдың кемістігі

B) бұлшық еттік гипертония

C) монғолоидты көз қиығы

D) алақанда «маймыл сызықты» іркісі

E) мойын терісінде көлденең сызықтардың болуы

F) гинекомастия

G) ұзын бойлы

H) Бойдың аласа болуы

A,C,D

7. «44 аутосомды+ХХХ» кариотипін тасымалдаушының сырт белгілеріне тән:

A) жиі олигофрения

B) еркек тәріздес дене бітім

C) интеллекті сақталған

D) етеккір циклі сақталған

E) жыныс белгілерінің айқын дамымауы

F) қысқа мойын

G) мойнында қанат тәріздес қатпардың болуы

H)ұзын бойлы

A,B,D

8. Команың себебі болып табылады:

A) метаболизм өнімдері мен ыдырау заттарынан аутоинтоксикация

B) метаболизмнің қажетті субстраттарының тапшылығы

C) жасушадан тыс гипергидратация

D) экзогенді интоксикация

E) нормоосмолярлықгиперволемия

F) гиполипидемия

G) иммундықтапшылықтыжағдай

H) гипореактивтілік

A,B,D

9. Тамырсыртылық бұзылыстары кезінде микроциркуляция жағдайына келесі себептер әсер етуі мүмкін:

A) артерио-венулярлық анастомоздардың бұзылыстары

B) ұсақ тамырлардан қан кетулер

C) пішінді элементтердің эмиграциясы мен диапедезі

D) қан ағысының баяулауы

E) периваскулярлық құрылымдардың бұзылыстары

F) лимфа айналымның бұзылыстары

G) мес жасушаларыныңәсері

H)қанның реологиялық қасиеттерінің бұзылыстары

E,F,G

10. Артериялық гиперемияның жағымды жақтары:

A) тамырдың жарылуы

B) инфекцияның генерализациясы

C) ісіктік өсудің үдеуі

D) ағзада алмасу үрдістері (процесс) мен қызметтерінің артуы

E) ағзаға өттегінің жеткізілуінің төмендеуі

F) алмасу өнімдерінің шығарылуының күшеюі

G) қанмен қамтамасыз етілуінің күшеюі

H)қан құюлулар

D,F,G

11. Артериялық гиперемияда:

A) қанның ағып келуі күшейеді, ағып кетуі - азаяды

B) қанның ағып келуі күшейеді, ағып кетуі - өзгермейді

C) қанның ағып келуі да, ағып кетуі де жоғарлайды

D) қанның ағып келуі өзгермейді, ағып кетуі азаяды

E) қанның ағып келуі де, ағып кетуі де азаяды

F) қызмет атқарушы капиллярлар саны артады

G) қан ағысының жылдамдығы жоғарлайды

H) Ағзаның қызметі мен көректенуі бұзылады

C,F,G

12. Экссудативті қабынудағы гиперкалийионияның себептері:

A) жасуша сыртылық ацидоз

B) Н+ нғруыз байланысып К +ығыстыру

C) қабыну ошағындағы жасушада гликогенолиздің төмендеуі

D) қабыну аймағындағы жасушалардың энергиямен қамтамасыздандырудың бұзылысы

E) зақымданған жасушалар деструкциясының төмендеуі

F) пролиферативті үрдістер (процесс) белсенділігі

G) капилярлар қабырғаларыныңөткізгіштігінің артуы

H) Липидтердің асқын тотықты үрдісінің нашарлауы

A,B,D

13. Қабыну ошағындағы онкотикалық және осмостық қысымның жоғарлау себептері:

A) липидтер асқын тотығы үрдісінің (процесс) босаңсуы


B) жасуша өлімі кезінде калий иондарының босап шығуы

C) тамырларда альбуминдердің шығуы

D) нәруыздардың белсенді гидролизі

E) полисахаридтер гликолизінің күшеюі

F) нәруыз синтезінің жоғарлауы

G) кетондық денелердің түзілуі

H) Лизосомалды ферменттердің төмендеуі

B,C,D

14. Қызбаның бірінші сатысындағыжылу өндіру мен жылу шығару серпілістерінің абсолюттік көрсеткіштеріне тән:

A) жылу өндіру жоғарылап, жылу шығарылуы төмендейді

B) жылу өндіру өзгеріссіз, жылу шығарылуы төмендейді

C) жылу өндіру жылу шығарылудан басым болады

D) жылу өндіру мен жылу шығару тең шамада жоғарылайды

E) жылу өндіру төмендеп, жылу шығарылуы өзгермейді

F) жылу өндіру төмендеп, жылу шығарылуы жоғарылайды

G) жылу өндіру өзгеріссіз, жылу шығарылуы жоғарылайды

H) Жылу өндіру мен жылу шығару теңеседі

A,B,C

15. Патологиялық реактивтілік байқалады:

A) жүре пайда болған иммундық синдромда

B) қартаюға иммундық жауап

C) инфекцияға қарсы иммунитетте

D) поллинозда

E) ісікке қарсы иммунитетте

F) уларға тұрақтылықта

G) жүре пайда болған иммунитетте

H)қарамық шешекте

A,D,H

16. Экзоаллергендер болып табылады:

A) эластин

B) синтетикалық жуғыш заттар

C) үй шаңы

D) коллагендер

E) дәрілік препараттар

F) гемоглобин

G) майлардың асқын тотық өнімдері

H) Бос радикалдар

B,C,E

17. Өспе үрдісінің (процесс) сатылары:

A) инкубация

B) инициация

C) промоция

D) қызу

E) прогрессия

F) трансплантация

G) регенерация

H) Мутация

B,C,E

18. Негізгі өспені туындататын этиологиялық факторлар:

A) травмалық жарақаттар

B) химиялық канцерогендер

C) гепатит вирусы

D) ретровирустар

E) иондаушы сәулелер

F) жоғары температура

G) инфрақызыл сәулелері

H)қышқылдар, сілтілер

B, де

19. Циркуляторлық гипоксия кезіндегі артериялық қандағы оттегі кернеуінің (рО2) (мм с. б. б.) көрсеткіштері:

A) 105

B) 100

C) 90

D) 80

E) 80 -нен төмен

F) 70 -тен төмен

G) 60 -тан төмен

H) 50

B,C,D

20. Экзогендік гипобариялық гипоксияның бастапқы сатысына тән қан өзгерістері:

A) гиперкапния

B) гипокапния

C) гипоксемия

D) газдық алколоз

E) газдық ацидоз

F) гиперксемия

G) газдық емес ацидоз

H) метаболизмдік ацидоз

B,C,D

21. гипоксия кезіндегі жедел компенсаторлық механизмдері ретінде қарастырылады:

A) тыныс механикасының күшеюі

B) қан айналымының орталықтануы

C) тыныс алу орталығының нейрондар массасыныңұлғаюы

D) айналымдағы қан массасының жоғарылауы

E) жүрек бұлшықетінің гипертрофиясы

F) эритробластық өсіндісінің гиперплазиясы

G) тыныс алу орталығының нейрондар массасының азаюы

H) өкпе вентиляциясының төмендеуі

A,B,D

22. Ауыр сусызданудың көріністері:

A) қанның қоюлануы

B) ісінудің дамуы

C) қан тұтқырлығының жоғарылауы

D) диурездің жоғарылауы

E) қан көлемінің төмендеуі

F) бүйрек шумақшасындағы су сүзілуінің жоғарылауы

G) судан улану

H) Катехоламин сөлденуінің төмендеуі

A,C,E

23. Уыттық ісінудің негізгі патогендік факторлары:

A) тамырлардағы гидростатикалық қысымның төмендеуі

B) тін гидрофилділігінің төмендеуі

C) тамыр өткізгіштігінің төмендеуі

D) вазопрессин өндірілуінің жоғарылауы

E) тамыр өткізгіштігінің жоғарылауы

F) тамырлардағы гидростатикалық қысымның жоғарылауы

G) тін гидрофилділігінің жоғарылауы

H) Лимфа кері ағымының күшеюі

E,F,G

24. Нәруыз және амин қышқылы алмасуының көрсеткіші ретінде қарастырылады:

A) Қан плазмасы құрамындағы нәруыздардың бөлшектік құрамы

B) Қан плазмасының липопротеиндік спектрі

C) Қан плазмасындағы зәр қышқылы

D) Қанплазмасынданесепнәрдіңболуы

E) Парапротеинемия

F) Гипопротеинемия

G) Қан плазмасындағы креатинин

H) Гиперпротеинемия

A,D,G

25. Эксперименталдық әдісті қолдануды шектейтін факторлар:

A) адам және жануар организміндегі құрылымдағы айырмашылық

B) адам және жануарлардағы зат алмасулық айырмашылықтары

C) адам және жануарлардың өмір сүру ұзақтылығының айырмашылығы

D) эксперименталдық жануарлардың бастапқы денсаулығының анықталмауы E) адамның әлеуметтік табиғаты

F) адамның кейбір ауыруларын жануарларда қайталауға болмайды

G) жануарларда екінші сигналдық жүйенің болмауы

H) аурудың бастапқы сатысынан соңғы сатысына дейін байқауға болады

E,F,GНұсқа | Нұсқа

Нұсқа | Нұсқа | Нұсқа | Патологиялық физиология | Аурулар патогенезіндегі кері айналып соғу шеңбері- бұл | A) Қанның ағып кетуінің қиындауы. | Жалған аллергиялық әсерленістер дамуының негізгі тетіктері | Патологиялық физиологияның міндеттері | Жасуша зақымдануының арнайы емес көріністері | Тыныстық гипоксия кезінде оттегілік көрсеткіштердің өзгерістеріне жататыны |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати