Головна

Аналіз стану факторів зовнішнього середовища

  1. B. Приклад аналізу.
  2. BAR-код, бо він вважається кpайне складним, неможливим для аналізу і т.д.
  3. D) & підготовка кадрів колоніальної адміністрації з середовища корінного населення
  4. I Розділ Аналіз рядів Динаміки
  5. I. Аналіз виробництва і реалізації продукції
  6. I. Шуми - це всі види перешкод, що виникають у зовнішньому середовищі.
  7. II. АНАЛІЗ ПОЛОЖЕННЯ СПРАВ У ГАЛУЗЯХ взаємодоповнюючих ПРОДУКТІВ

Ринкова конкурентне середовище, в якому функціонує ресторанний бізнес, передбачає проведення маркетингу ресторану з метою підвищення ефективності його роботи за рахунок збільшення числа споживачів і інших різних заходів.

Маркетинг ресторану - це широкий комплекс заходів, спрямований на рішення одночасно двох завдань: по-перше, вивчення попиту населення на послуги ресторану, по-друге, цілеспрямоване формування і позичена попиту на ресторанні послуги.

Маркетинг - складова частина менеджменту, орієнтована на отримання прибутку в результаті ресторанного бізнесу. Через маркетинг ресторани визначають попит на свої послуги, виходячи з наявного платоспроможного контингенту.

При прийнятті рішення про відкриття ресторану або бару необхідно вивчити маркетингове середовище. У це поняття включаються фактори, що впливають на формування ринку: глобальні і, так звані, елементи безпосереднього впливу.

До факторів макросередовища відносяться:

· Демографічні: світовий демографічний вибух, старіння населення, зниження народжуваності, міграція населення, підвищення освітнього рівня і т.д .;

· Економічні: купівельна спроможність населення, рівень поточних витрат і заощаджень, доступність кредиту і т.д .;

· Науково-технічні: прискорення НТП, поява нових технологій, підвищення уваги до впровадження нових технологій і нових продуктів, посилення контролю за якістю та безпекою продуктів харчування і т.д .;

· Політичні: законодавство з регулювання підприємницької діяльності з боку держави, підвищення вимог з боку державних органів, що стежать за дотриманням законів

· Культурні: віру в ті основні культурних цінностей, ставлення людей до суспільства, природи і т.д.

Розглядаючи макросреду, необхідно з'ясувати, які основні чинники та перспективи їх розвитку, і яким чином вони можуть вплинути на ресторанну діяльність.

Всі чинники оцінюються по десяти бальною системою (  ) І можуть бути оцінені у вигляді даних, внесених в таблицю (табл. 3).

Таблиця 3

Характеристика макросередовища на конкретний період часу

 фактори  оцінка
 швидше за позитивні  швидше за негативні
 демографічні    
 економічні    
 природні    
 Науково-технічні    
 політико правові    
 Соціально - культурні.    

Крім з'ясування стану на даний період, необхідно враховувати можливі зміни чинників в перспективі.

Проведення аналізу маркетингового середовища ресторану має дати інформацію для визначення цільового ринку. Аналіз ринку проводять на основі соціологічних досліджень, інформації, наявний у пресі, економічних і статистичних даних.

Оцінка основних показників локального ринку здійснюється також за десятибальною системою (табл. 4).

Таблиця 4

Аналіз локального ринку

 Критерії оцінки  Оцінка від 1 до 10 балів
 · Потенціал (ємність) ринку - можливий обсяг реалізації продукції потенційним споживачам · Реалізований попит - обсяг продукції громадського харчування, що реалізується на досліджуваному ринку · Рівень насичення ринку (пункт 1: пункт 2 х 100%) · Можлива частка проектованого підприємства на ринку · Рівень стабільності потреби в продукції, яку пропонує рестораном


сегментування ринку продукції та послуг громадського харчування здійснюється за широким спектром ознак:

§ вікові характеристики (молодіжні та дитячі кафе);

§ рід занять споживачів (робочі столові, шкільні та ін.)

§ прихильність до певної кухні (р-н з японською кухнею)

§ рівень доходів (р-н «Люкс»)


В якості самостійних сегментів ринку виступають споживачі, орієнтовані на лікувальний або дієтичне харчування (дієтїдальня), автомобілісти (придорожнє кафе і ресторани), сім'ї (сімейні ресторани), пасажири (мережа ресторанів при залізничних вокзалах, аеропортах і автовокзалах).

Оцінка сегмента ринку проводиться по десяти бальною системою (табл. 5). При визначенні показників застосовуються соціологічні методи дослідження, опитування потенційних споживачів.

Таблиця 5

Аналіз сегмента ринку

 критерії вибору  оцінка
 Швидше позитивна від + 1 до +10  Швидше негативна від-1 до -10
 Величина (пропонована ємність ринку продукції ресторану) Доступність Суттєвість Прибутковість Захищеність від конкуренції


^ Аналіз оточення ресторану (мікросередовища).Основними суб'єктами, які постійно взаємодіють з підприємствами громадського харчування і впливають на результати їх діяльності, є постачальники, посередники, конкуренти і покупці. Після сегментування ринку основна увага повинна приділятися аналізу конкурентів (табл. 6).

Таблиця 6

Аналіз конкуренції і конкурентів

 Постановка питання при дослідженні об'єкта або метод його аналізу  оцінка  Район месторасп-розкладання майбутнього ресторану
 1-ий конкурент  2-ий конкуренти т.д.
 Швидше полож.  Швидше за негативні.  Швидше полож.  Швидше за негативні.  Швидше полож.  Швидше за негативні.
 1. Частка ринку, яку займає конкурентами 2. Перспектива розвитку конкуренції 3. Ціни і цінова політика конкурентів 4. Якість продукції 5. Рівень обслуговування 6. Сильні і слабкі сторони конкурента 7. Рівень реклами 8. Комфорт приміщень 9. Відповідність асортименту продукції потребам клієнта 10 . Результати прибутку

Крім вивчення питань конкурентоспроможності підприємств харчування, що знаходяться в районі діяльності майбутнього ресторану, слід вивчити:

- Потенційних постачальників,

- Посередників,

- Контактні аудиторії.

При вивченні постачальників необхідно передбачити перспективи безперебійності постачання основними ресурсами для вироблення продукції власного виробництва та реалізації покупних товарів, а також оцінити прогнози доступності цін на транспортні послуги за відсутності власного транспорту.

 Методи збору первинної та вторинної інформації | Вивчення стану внутрішнього середовища

Розробка анкет з вивчення думок споживачів | Характеристика основних видів вибірки | Методи аналізу маркетингової інформації | Чутливість споживачів до ціни на готельні та ресторанні послуги |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати