На головну

E. Форма державного устрою

  1. A) джерела потрібної і корисної інформації
  2. Data Information / General (Інформація про дані).
  3. E) джерела потрібної і корисної інформації 1 сторінка
  4. E) джерела потрібної і корисної інформації 2 сторінка
  5. E) джерела потрібної і корисної інформації 3 сторінка
  6. E) джерела потрібної і корисної інформації 4 сторінка

Стаття 198. Заходи дисциплінарного стягнення

За вчинення дисциплінарного проступку наймач може застосувати до працівника такі заходи дисциплінарного стягнення:

1) догана;

2) догану;

3) звільнення (пункти 4, 5, 7, 8 і 9 статті 42, пункт 1 статті 47).

Для окремих категорій працівників з особливим характером праці можуть передбачатися також і інші заходи дисциплінарного стягнення (стаття 204).

Право вибору заходи дисциплінарного стягнення належить наймачеві. При виборі заходів дисциплінарного стягнення повинні враховуватися тяжкість дисциплінарного проступку, обставини, за яких він зроблений, попередня робота і поведінка працівника на виробництві.

До працівників, які вчинили дисциплінарний проступок, незалежно від застосування заходів дисциплінарного стягнення можуть застосовуватися: позбавлення премій, зміна часу надання трудового відпустки та інші заходи. Види і порядок застосування цих заходів визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, угодою, іншими локальними нормативними правовими актами.

 Стаття 199. Порядок застосування дисциплінарних стягнень

До застосування дисциплінарного стягнення роботодавець зобов'язаний зажадати письмове пояснення працівника.

Відмова працівника від дачі пояснення не є перешкодою для застосування стягнення і оформляється актом із зазначенням присутніх при цьому свідків.

За кожний дисциплінарний проступок може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення оформляється наказом (розпорядженням), постановою наймача.

Наказ (розпорядження), постанову про дисциплінарне стягнення із зазначенням мотивів оголошується працівникові під розпис в п'ятиденний термін.

Робітник, який ознайомлений з наказом (розпорядженням), постановою про дисциплінарне стягнення, вважається не мав дисциплінарного стягнення.

Відмова працівника від ознайомлення з наказом (розпорядженням), постановою оформляється актом із зазначенням присутніх при цьому свідків.

Стаття 200. Строки застосування дисциплінарних стягнень

Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення дисциплінарного проступку, не рахуючи часу хвороби працівника і (або) перебування його у відпустці.

Днем виявлення дисциплінарного проступку вважається день, коли про проступок стало відомо особі, якій працівник безпосередньо підпорядкований.

При розгляді матеріалів про дисциплінарний проступок правоохоронними органами дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня відмови в порушенні або припинення кримінальної справи.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців, а за результатами ревізії, перевірки, проведеної компетентними державними органами або організаціями, - пізніше двох років з дня вчинення дисциплінарного проступку. У зазначені терміни не включається час провадження у кримінальній справі.

E. Форма державного устрою

$$$ 50 E

До юридичних властивостей монархії відноситься:

A. Безстрокове (довічне) користування владою

B. Заняття трону в спадщину або по праву спорідненості

C. Представництво у зовнішніх зносинах не по дорученням, а за власним правом

D. Юридична безвідповідальність глави держави

E. Все перераховане вище

$$$ 51 C

Форма правління, при якій верховна державна влада здійснюється обраними на певний термін органами.

A. Монархія

B. Федерація

C. РеспублікаДисциплінарна відповідальність (ст. 198-199, 200) | D. Автономія 1 сторінка

D. Автономія 2 сторінка | D. Автономія 3 сторінка | D. Автономія 4 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати