На головну

Основні риси злочинності в сучасній Україні

  1. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  2. Адміністративно-командна система господарювання та управління в Україні.
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
  4. Аналіз хлібопекарської галузі в Україні
  5. Англійська революція XVII ст. Основні етапи та історичне значення
  6. Антибільшовицький опір у Західній Україні в 1944-1945 рр.
  7. Безгромадянство в Україні та шляхи його подолання

Згідно з статистичними даними МВС України, у 2011 році органами МВС було зареєстровано 515 833 злочини, що на 3 % більше, ніж у 2010 році (500 902). Ця тенденція до збільшення кількості зареєстрованих злочинів стійко зберігається протягом усіх років незалежності України, крім 2008 року, коли був незначний її спад.

Серед усіх зареєстрованих злочинів понад 35 % складають особливо тяжкі та тяжкі злочини (11 032 та 171 119 злочини відповідно).

У структурі злочинності за розділами Особливої частини КК найбільшу частку складають злочини проти власності - 339 326 злочинів або 65,8 %; на другому місці - злочини у сфері обігу наркотиків - 53 239 злочинів або 10,3 %; далі йдуть злочини проти життя та здоров'я особи - 18 824 злочини або 3,6 %; злочини проти авторитету органів державної влади - 15 564 злочини або 3,0 %; злочини у сфері службової діяльності - 15 969 злочинів або 3,1 %; злочини проти громадського порядку та моральності - 15 980 злочинів або 3,1 %, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту - 13 831 злочин або 2,7 % і т.д.

Спостерігається зростання кількості злочинів, учинених неповнолітніми або за їх участю. Так у 2011 р. неповнолітні вчинили 17 846 злочинів, або 5,6 % від усіх зареєстрованих, що на 2,9 % більше, ніж у 2010 році (17 342)

Надзвичайно виросла кількість злочинів, учинених особами, які раніше вчиняли злочини. Так, у 2011 році такими особами вчинено 147 585 злочинів, або 46,2 % від усіх зареєстрованих злочинів, що на 52,4 % більше, ніж у 2010 році (96830).

Із числа зареєстрованих у 2011 році злочинів 37 021 (11,6 %) злочинів учинені групою осіб, що на 8,7 % більше, ніж у 2010 році (34 046).

У 2011 році особами, що перебували у стані алкогольного чи іншого сп'яніння було вчинено 43 393 злочини. або 13,6 %, що на 7 % більше, ніж у 2010 році (40 552).

Статистичні дані за 2012 та 2013 рік на час підготовки цього посібника були відсутні, але є обґрунтовані підстави вважати, що встановлені тенденції динаміки злочинності в Україні збережуться й надалі.

Аналізуючи статистичні дані про стан злочинності в Україні в сучасних умовах, можна визначити основні характерні риси злочинності:

1. Зберігається стійка тенденція до зростання числа злочинів.

2. Усе більшу частку в структурі злочинності складають тяжкі та особливо тяжкі злочини.

3. Щороку злочинність в Україні «омолоджується».

4. Зростає частка злочинів, учинених особами, які раніше вже вчиняли злочини.

5. Найчастіше об'єктом злочинного посягання є власність.

6. Набуває поширення групова та організована злочинність.

7. Поширюються такі негативні «фонові явища» злочинності як алкоголізм і наркоманія, посилюється їх негативний вплив на стан злочинності.

Питання для самоконтролю

1. Що таке стан злочинності, на підставі яких даних він визначається?

2. Що таке рівень злочинності і як він визначається?

3. Що розуміється під структурою злочинності, у чому полягає науково-практичне значення цього кримінологічного показника?

4. Дайте визначення динаміки злочинності і розкрийте значення цього показника для кримінологічних досліджень.

5. У чому відмінність структури злочинності від географії злочинності?

6. Що є джерелами інформації про злочинність та її показники?

7. Як суспільні зміни впливають на розвиток злочинності?

8. Що таке екстраполяція, для чого вона застосовується у кримінологічних дослідженнях?

9. Охарактеризуйте злочинність як соціально-правове явище.

10. У чому полягає історична обумовленість злочинності та її мінливість?

11. Розкрийте поняття злочинності як статистичної сукупності.

12. Які обставини обумовлюють існування латентної злочинності?

13. Охарактеризуйте стан і тенденції злочинності на сучасному етапі розвитку суспільства.

14. У чому полягають соціальні наслідки злочинності?

Семінарське (практичне) заняття (2 год.)Рівень (коефіцієнти) злочинності | Ситуаційні завдання

Навчальний посібник | ПЕРЕДМОВА | Мета та завдання навчальної дисципліни. | Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології. Історія становлення кримінології | Тема 7. Загальні проблеми запобігання злочинності | Тема 11. Кримінологічна характеристика і попередження рецидивної злочинності | Тема 12. Кримінологічна характеристика і попередження організованої злочинності | Тема 16. Кримінологічна характеристика і попередження необережних злочинів | Загальна частина | Методологія та методика кримінологічної науки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати