На головну

Дія групового реактиву

  1. D) Місцева дія ФОС
  2. D) Місцева дія ФОС
  3. II. КИДОК В ДІЮ
  4. II. Перепишіть з даних пропозицій ті, дія яких відбувалася в минулому, і переведіть їх.
  5. N У процесі розтікання припою відбувається взаємодія рідкої фази припою з основним металом, що виявляється в розчиненні і дифузії металів.
  6. THORN; Тому, хоча термодинамічно корозія можлива, залізне виріб c хромовим покриттям реально не руйнується під дією корозії.
  7. V2: Взаємодія алельних і неалельних генів. множинний алелізм

Навчально-методичний посібник

Відповідальний за випуск Н. Г. Бобрицький

Підписано до друку 19.03.2003. Формат 60х84 / 16. Гарнітура Таймс. Офсетний друк. Ум. Печ. Л. 1,74. Уч.-вид. Л. 1,67. Тираж 150 прим. замовлення

Білоруський державний економічний університет

Ліцензія ЛВ № 170 від 21.01.98

220070, Мінськ, пр. Партизанський, 26

Надруковано в РПП «ІП Діковіч» з оригінал-макету замовника

Ліцензія ЛП № 358 від 09.07.99

213809, Бобруйськ, вул. М. Горького, 37

ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ

До банку практичних завдань

(Рівняння реакцій можна писати як в іонному, так і в молекулярному вигляді)

-------------------------------------------------- -----------------------------------------

варіант №1

KCl

K+ -катіон I аналітичної групи, груповий реактив відсутній.

Специфічні реакції (встановлення автентичності)

1) K+ + Полум'я = фіолетове забарвлення

через кобальтове скло = червоне

2) 2KCl + Na3[Co (NO2)6] = 2NaCl + K2Na [Co (NO2)6] a

жовтий кристалічний

2K++ Na++ [Co (NO2)6]3--= K2Na [Co (NO2)6] a

3) H2C4H4O6+ KCl = KHC4H4O6a + HCl

білий дрібнокристалічний

K++ HC4H4O6-= KHC4H4O6a

Сl- аніон II аналітичної групи, груповий реактив,AgNO3, HNO3 ,

Дія групового реактиву

Ag+ + Cl- = AgCla білий сирнистий, р-м в NH4OH разб.

AgCl + 2NH4OH = [Ag (NH3)2] Cl + 2H2O безбарвний

знову випадає осад під дією HNO3

[Ag (NH3)2] Cl + HNO3 = AgCla + NH4NO3

v Фарм. (Встановлення автентичності)

Інші специфічні реакції

1) з окислювачем MnO2 в кислому середовищі

4HCl + MnO2= Cl2+ MnCl2+ 2H2O

Посиніння йодкрахмальной паперу Cl2+ 2КI = I2+ 2КCl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

варіант №2

NaCl

Na+ катіон 1 аналітичної групи, груповий реактив відсутній

Специфічні реакції (встановлення автентичності):

а) Na+ + Полум'я = жовте забарвлення

б)Na++ Zn (UO2)3(CH3COO8) + CH3COO-+ 9H2O = NaZn (UO2)3(CH3COO)9х9H2Oa (жовтий дрібнокристалічний)

в) Na++ H2SbO4-= NaH2SbO4a

білий дрібно кристалічний

Сl- аніон II аналітичної групи, груповий реактив,AgNO3, HNO3 ,

Дія групового реактиву

Ag+ + Cl- = AgCla білий сирнистий, р-м в NH4OH разб.

AgCl + 2NH4OH = [Ag (NH3)2] Cl + 2H2O безбарвний

знову випадає осад під дією HNO3

[Ag (NH3)2] Cl + HNO3 = AgCla + NH4NO3

v Фарм. (Встановлення автентичності)ТЕМА 2. Естетична свідомість: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА. Специфіка І ВИДИ ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Інші специфічні реакції

Дія групового реактиву | Дія групового реактиву | В) Хлорамін в присутності HCl і хлороформу, при енергійному струшуванні | Дія групового реактиву | Дія групового реактиву | Дія групового реактиву | Дія групового реактиву | Інші специфічні реакції | Специфічні реакції (встановлення автентичності) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати