На головну

Поняття про популяціях. Панміксія.

  1. I. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  2. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  3. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  4. I. Поняття компетенції
  5. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.
  6. V2: Особливості спадкування в самозапильні і панміктіческой популяціях. Закон Харді-Вайнберга
  7. А) Поняття радіоактивності.

Популяція - сукупність особин даного виду населяють певну територію, всередині якої осущ. панмиксия (обмін ген. інформацією)

Популяція - це ген. одиниця виду. У зав. від розмірів займаної території розрізняють 3 типи популяції: 1. елементарна поп. - Це група організмів одного виду, яка займає невелику однорідний ділянку. Ген. обмін відбувається часто. 2. ек. поп. - Це сукупність елементарних популяцій. Генетичний обмін рідше. 3. Геогр. поп. - Група особин одного виду, що займають територію з однорідними ум. сущ. Ген. обмін - рідко. Один вид займає ареал виду - пр-во, кіт. вид займає на землі. За структурою разл. вікову структуру - соотн. особин різного віку. Розрізняють: 1. предрепредуктівний - молодий; 2. репредуктівний; 3. пострепредуктівний. Структура статева, просторова структура - колонії, сім'ї, зграї. Поп. хар-ка: найважливіша хар-ка - щільність. Залежить від біотичних і абіотичних факторів. Чисельність. Індекс чисельності - число особин віднесене до одиниці часу. Народжуваність (P) - здатність популяції до збільшення чисельності за рахунок розмноження. Смертність (С). Р і С відносять до певного часу. Баланс (Р / С) і приріст (Р-С) популяції - соотн. народжуваності і смертності. Виживання - частка особин поп. дожив до розмноження. Криві виживання: У диф. вигляді залежність визначається у вигляді dN / dt = rN ((k-N) / k), де N - чисельність, r - вроджена швидкість, k - макс. число особин. (K-N) / k - опір середовища; r-види - піонери, k-види - з тенденцією до рівноваги

 Толерантність організму. Екологічна ніша. | Розрахунок чисельності популяцій.

Ф. Ф. Ібрагімов | Поняття про екологію. Предмет і завдання стосовно діяльності інженерів машинобудівних і проектно-конструкторських підприємств. | Основні причини забруднення. Якість середовища, критерії якості. Ксенобіотики. Деякі види класифікації екології. Закони екології. | Поняття про біосферу та її місце серед інших геосфер. | Озонний щит Землі і фізико-хімічні процеси отримання озону. | Еволюція біосфери. Поняття про ноосферу. Біогенез, ноогенезе, ноогенетіка. Поняття про автотрофности людства. | Життя як термодинамічний процес. Біотехносфера. Поняття про негаентропіі. | Схема біогеоценозу. Поняття про Екотопії і біоценозі. Антропогенний вплив на БГЦ діяльності людини. | Антропогенне екосистема і умови її існування. Приклади. | Стан рухомо-стабільної рівноваги екосистеми. Гомеостаз. Сукцесії в екосистемі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати