Головна

Ф. Ф. Ібрагімов

  1. Оздоровлюючий масаж за методикою В. С. Ібрагімовій.
  2. СЕФЕРБЕКОВ РУСЛАН Ібрагімович
  3. Точечений масаж за методикою В. С. Ібрагімовій

Конфіскація майна є примусове безоплатне звернення за рішенням суду у власність держави наступного майна:

а) грошей, цінностей та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення злочинів, передбачених частиною другою статті 105, частиною другою статті 111, частиною другою статті 126, статтями 127.1, 127.2, 146, 147, 164, частинами третьою і четвертою статті 184, статтями 186, 187, 188, 189, частинами третьою і четвертою статті 204, статтями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 242.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1, 282.2, 285, 290, 355, частиною третьою статті 359 цього Кодексу, та будь-яких доходів від цього майна, за винятком майна і доходів від нього, що підлягають поверненню законному власнику;

б) грошей, цінностей та іншого майна, в які майно, отримане в результаті вчинення злочину, і доходи від цього майна були частково або повністю перетворені;

в) грошей, цінностей та іншого майна, які використовуються або призначених для фінансування тероризму, організованої групи, незаконного збройного формування, злочинного співтовариства (злочинної організації);

г) знарядь, обладнання або інших засобів вчинення злочину, що належать обвинуваченому.

Якщо майно, отримане в результаті вчинення злочину, і (або) доходи від цього майна були долучені до майна, придбаного законним шляхом, конфіскації підлягає та частина цього майна, яка відповідає вартості долучених майна і доходів від нього.

Майно, зазначене у частинах першій та другій цієї статті, передане засудженим іншій особі (організації), підлягає конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що воно отримано в результаті злочинних дій.

Якщо конфіскація певного предмета, що входить в майно, вказане в статті 104.1 цього Кодексу, на момент прийняття судом рішення про конфіскацію даного предмета неможлива внаслідок його використання, продажу або з іншої причини, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, яка відповідає вартості даного предмета.

При вирішенні питання про конфіскацію майна відповідно до статей 104.1 і 104.2 цього Кодексу в першу чергу має бути вирішено питання про відшкодування шкоди, заподіяної законному власнику.

При відсутності у винного іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, крім зазначеного в частинах першій та другій статті 104.1 цього Кодексу, з його вартості відшкодовується збиток, заподіяний законному власнику, а частина, що залишилася звертається в доход держави.

 

Ф. Ф. Ібрагімов

 Конфіскація майна як інша міра кримінально-правового характеру | Поняття про екологію. Предмет і завдання стосовно діяльності інженерів машинобудівних і проектно-конструкторських підприємств.

Основні причини забруднення. Якість середовища, критерії якості. Ксенобіотики. Деякі види класифікації екології. Закони екології. | Поняття про біосферу та її місце серед інших геосфер. | Озонний щит Землі і фізико-хімічні процеси отримання озону. | Еволюція біосфери. Поняття про ноосферу. Біогенез, ноогенезе, ноогенетіка. Поняття про автотрофности людства. | Життя як термодинамічний процес. Біотехносфера. Поняття про негаентропіі. | Толерантність організму. Екологічна ніша. | Поняття про популяціях. Панміксія. | Розрахунок чисельності популяцій. | Схема біогеоценозу. Поняття про Екотопії і біоценозі. Антропогенний вплив на БГЦ діяльності людини. | Антропогенне екосистема і умови її існування. Приклади. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати