На головну

Яшықтың фонын қалай беруге болады? 3 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

C) 10110110

D) 10000000

E) 11011100

$$$ 67

10010*11 екілік сандарының көбейтіндісі қандай санға тең болады?

A) 110110

B) 101010

C) 100100

D) 110011

E) 101101

$$$ 68

10*101 екілік сандарының көбейтіндісі қандай санға тең болады?

A) 1101

B) 1010

C) 1001

D) 1110

E) 1000

$$$ 69

10*1000001 екілік сандарының көбейтіндісі қандай санға тең болады?

A) 11011010

B) 11011101

C) 10010100

D) 10000010

E) 10000000

$$$ 70

100010*100 екілік сандарының көбейтіндісі қандай санға тең болады?

A) 11001101

B) 10101010

C) 10001010

D) 10000010

E) 10001000

$$$ 71

11*1010 екілік сандарының көбейтіндісі қандай санға тең болады?

A) 11010

B) 10101

C) 11110

D) 10010

E) 10000

$$$ 72

100010-10001 екілік сандарының айырымы тең

A) 10001

B) 10000

C) 10100

D) 11111

E) 10110

$$$ 73

11111111-1111111 екілік сандарының айырымы тең

A) 10000001

B) 10000000

C) 10101010

D) 11111111

E) 10110110

$$$ 74

100011-10001 екілік сандарының айырымы тең

A) 10001

B) 10000

C) 10010

D) 11111

E) 10110

$$$ 75

1111111-1000000 екілік сандарының айырымы тең

A) 100010

B) 100001

C) 100000

D) 111111

E) 101101

$$$ 76

1000100-1000011 екілік сандарының айырымы тең

A) 1000101

B) 1000000

C) 1000001

D) 1111111

E) 1

2-ші тақырып: Компьютердің аппараттық құралдары

$$$ 77

Компьютерлік жүйенің негізгі компоненттері

A) Есепті қоятын және нәтижені алатын Адам

B) Аппараттық және программалық қамтама

C) Мәліметтер файлы

D) Есепті қоятын және нәтижені алатын Адам, аппараттық және программалық қамтама, мәліметтер файлы

E) Тышқан

$$$ 78

ДЭЕМ-ның жүйелік блогы тұрады:

A) микропроцессор, қоректену блогы, енгізу-шығару порттары, ЖЕСҚ (ОЗУ), ТЕСҚ (ПЗУ)

B) перифириялық құрылғы

C) оперативті есте сақтаушы (ОЗУ) және тұрақты есте(үнемі -ПЗУ) сақтаушы құрылғы

D) тұрақты есте (үнемі-ПЗУ ) сақтаушы құрылғы, енгізу-шығару порттары

E) микропроцессор, қоректену блогы, перифириялық құрылғы

$$$ 79

Орталық процессор қандай қызметті атқарады:

A) ақпаратты енгізу

B) ақпаратты шығару

C) ақпаратты өңдеу және басқа құрылғылардың жұмыстарын басқару

D) ақпаратты сақтау

E) тышқан қызметін

$$$ 80

Жадының көлемін өлшеудің минималды бірлігі:

A) бит

B) байт

C) килобайт

D) сөз

E) пиксель

$$$ 81

Ақпаратты өлшеудің минималды бірлігі бұл...

A) байт

B) бит

C) килобайт

D) мегабайт

E) пиксель

$$$ 82

Компьютердің басқа құрылғыларын басқаруды және программаның орындалуын жүзеге асыратын компьютердің негізгі элементі болып табылады:

A) арифметикалық-логикалық құрылғы

B) басқару құрылғысы

C)контроллер

D) процессор

E)басқару пульті

$$$ 83

Компьютерді өшірген кезде оперативтік жадыдағы ЖЕСҚ (ОЗУ) барлық ақпарат

А) толығымен жоғалады

B) винчестерге көшіріледі

C) оперативтік жадыда қалады

D) негізгісі қалады, ал қажет емесі жойылады

E) буферге көшіріледі.

$$$ 84

Машинада амалдарды тікелей орындауға тағайындалған құрылғы

A) орындау құрылғысы

B) басқару құрылғысы

C) келісу құрылғысы

D) буферлік жады

E) арифметикалық-логикалық құрылғы

$$$ 85

Жинау ақпаратына жатады:

A)Тышқан түріндегі манипулятор

B)Сканер

C)Принтер

D)ЖЕСҚ

E)Стримерлер

$$$ 86

Клавиатура жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинақтаушыға

D) Жүйелік блокқа

E) Қосымша құрылғыларға

$$$ 87

Тышқан түріндегі манипулятор жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Жүйелік блокқа

E) Көрсеткіш құрылғыларына

$$$ 88

Сканер жатады

A) Деректерді визуальды көрсету құрылғыларына

B) Деректерді енгізу құрылғыларына

C) Деректерді шығару құрылғыларына

D) Ақпаратты сақтаушы құрылғыларына

E) Деректер алмасу құрылғыларға.

$$$ 89

Принтер жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинақтаушыға

D) Жүйелік блокқа

E) Деректерді визуальды көрсету құрылғыларына

$$$ 90

Плоттер жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Жүйелік блокқа

E) Қосымша құрылғыларға

$$$ 91

Микропроцессор жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпарат жинаушыларға

D) Жүйелік блокқа

E) Қосымша құрылғыларға

$$$ 92

ЖЕСҚ (Жеделесте сақтау құрылғысы-ОЗУ) жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Жүйелік блокқа

E) Қосымша құрылғыларға

$$$ 93

ТЕСҚ(Тұрақты есте сақтау құрылғысы-ПЗУ)жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Жүйелік блокқа

E) Қосымша құрылғыларға

$$$ 94

Қорек блок (блок питания) жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Жүйелік блокқа

E) Қосымша құрылғыларға

$$$ 95

Енгізу-шығару порттары жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Жүйелік блокқа

E) Қосымша құрылғыларға

$$$ 96

Қатты магниттік дискідегі жинақтауыш (НЖМД) жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Деректерді визуальды көрсету құрылғыларына

E) Қосымша құрылғыларға

$$$ 97

Иілгіш магниттік дискідегі жинақтауыш (НГМД) жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Деректерді визуальды көрсету құрылғыларына

E) Қосымша құрылғыларға

$$$ 98

Стримерлер жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Жүйелік блокқа

E) Деректерді визуальды көрсету құрылғыларына

$$$ 99

Джойстик жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Жүйелік блокқа

E) Қосымша құрылғыларға

$$$ 100

Жүйелік адаптер жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Деректерді визуальды көрсету құрылғыларына

E) Қосымша құрылғыларға

$$$ 101

Музыкалық приставкалар жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Жүйелік блокқа

E) Қосымша құрылғыларға

$$$ 102

CD-ROM жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Ақпаратты оқу құрылғысына

E) Қосымша құрылғыларға.

$$$ 103

DVD-ROM жатады

A) Енгізу құрылғысына

B) Шығару құрылғысына

C) Ақпаратты жинаушыларға

D) Ақпаратты оқу құрылғысына

E) Қосымша құрылғыларға

$$$ 104

Монитор-бұл

A) Мәліметтерді визуалды түрде көрсету құрылғысы

B) Графикалық мәліметтерді енгізу құрылғысы

C) Мәліметтерді енгізу құрылғысы

D) Мәліметтерді сақтау құрылғысы

E) Мәліметтерді алмастыруға арналған құрылғы

$$$ 105

Графикалық планшет-бұл

A) Мәліметтерді визуалды түрде көрсету құрылғысы

B) Графикалық мәліметтерді енгізу құрылғысы;

C) Мәліметтерді шығару құрылғысы

D) Мәліметтерді сақтау құрылғысы

E) Мәліметтерді алмастыруға арналған құрылғы

$$$ 106

Лазерлі принтер-бұл

A) Мәліметтерді визуалды түрде көрсету құрылғысы

B) Графикалық мәліметтерді енгізу құрылғысы

C) Мәліметтерді шығару құрылғысы

D) Мәліметтерді сақтау құрылғысы

E) Мәліметтерді алмастыруға арналған құрылғы

$$$ 107

Стримерлер-бұл

A) Мәліметтерді визуалды түрде көрсету құрылғысы

B) Графикалық мәліметтерді енгізу құрылғысы

C) Мәліметтерді шығару құрылғысы

D) Мәліметтерді сақтау құрылғысы

E) Мәліметтерді алмастыруға арналған құрылғы

$$$ 108

Иілгіш магниттік дискідегі жинақтауыш (НГМД) -бұл

A) Иілгіш магниттік дискіде жинақтауыш

B) Қатты магниттік дискіде жинақтауыш

C) Магниттік лентадағы жинақтауыш

D) Компакт-дискілер

E) Цифрлік бейне-диск

$$$ 109

CD-ROM-бұл

A) Иілгіш магниттік дискіде жинақтауыш

B) Қатты магниттік дискіде жинақтауыш

C) Магниттік лентадағы жинақтауыш

D) Ақпаратты компакт-дискілерден оқитын құрылғы

E) Цифрлік бейне-диск

$$$ 110

DVD-ROM-бұл

A) Иілгіш магниттік дискіде жинақтауыш

B) Қатты магниттік дискіде жинақтауыш

C) Магниттік лентадағы жинақтауыш

D) Ақпаратты компакт-дискілерден оқитын құрылғы

E) Цифрлік бейне-диск.

$$$ 111

Қатты магниттік дискідегі жинақтауыш (НЖМД) -бұл

A) Иілгіш магниттік дискіде жинақтауыш

B) Қатты магниттік дискіде жинақтауыш

C) Магниттік лентадағы жинақтауыш

D) Компакт-дискілер

E) Цифрлік бейне-диск

$$$ 112

Стримерлер-бұл

A) Иілгіш магниттік дискіде жинақтауыш

B) Қатты магниттік дискіде жинақтауыш

C) Магниттік лентадағы жинақтауыш

D) Компакт-дискілер

E) Цифрлік бейне-диск

3-ші тақырып: ЭЕМ-ларының программалаық құралдары

$$$ 113

ЭЕМ-де программалар қандай негізгі екі класқа бөлінеді?

A) жүйелік , универсалды (әмбабапты) және қолданбалы программалық қамтама

B) жүйелік, қолданбалы және инструментальды программалық қамтама

C) қолданбалы және мақсатты программалық қамтама

D) қолданбалы және әмбабапты (универсалдық) программалық қамтама

E) Жүйелік және қолданбалы программалық қамтама

$$$ 114

Қандай программалар жүйелік программалық қамтама класына жатады?

A) оқу программалары, ойын программалары

B) электрондық кесте, мәтіндік редакторлар

C) операциялық жүйе, утилиттер, сервистік программалар

D) қызметтік программалар, графикалық редакторлар

E) EXCEL

$$$ 115

MS DOS -бұл:

A) операциондық жүйе

B) программалық қабықша
C) процессор
D) арифметикалық-логикалық құрылғы
E) құрылғы

$$$ 116

Операциялық жүйе - бұл программа:

A) сандармен амалдар жасайтын

B) қолданушыға және қолданбалы программаларға ЭЕМ-мен ыңғайлы қарым-қатынас жасауды қамтамасыз етеді

C) желіге қосу үшін қызмет жасайды
D) ЭЕМ-ның есептеу мүмкіншілігін анықтайды
E) өңделетін ақпараттың разрядтылығын береді

$$$ 117

Операциондық жүйені жүктеу үшін қажет:

A) қатты дискіге алдын-ала орнатылған ОЖ-нің арнайы программаларын орындату

B) ОЖ-нің арнайы программаларын иілгіш дискіден жіберу

C) компьютердің қатты дискісіне орнатылған ол автоматты түрде іске қосылады, немесе блокта автоматты түрде орындалатын ОЖ-сі бар дискетаны жүйелік блокты іске қосқанға дейін қою қажет;

D) ОЖ-сі бар арнайы құрылғыны орнату;

E) дискетадан ОЖ-нің негізгі программасын жіберу

$$$ 118

Wіndows жүйесі -бұл:

A) мәтіндік интерфейс
B) программалық қабықша
C) операциялық жүйе
D) сервистік программа
E) электрондық кесте

$$$ 119

Wіndows-те терезені басқа орынға жылжыту үшін қажет:

A) жоғарғы шекараны тышқанмен сүйреу

B) тышқанмен жүйелік менюдің батырмасын сүйреу

C) менюді тышқанмен сүйреу

D) " Қалпына келтіру" батырмасын екі рет шерту

E) терезенің тақырып жолын тышқанмен сүйреу

$$$ 120

Wіndows-тың бағыттауышында (проводникте) жеке тұрған файлдар тобын таңдау үшін келесі әрекеттерді орындау қажет :

A) Ctrl батырмасын басу қажет, содан кейін оны жіберіп, топтың 1-ші файлының атын шерту керек, содан кейін топтың соңғы файлының атын шерту керек

B) ең алдымен 1-ші файлды ерекшелеу керек, содан кейін Ctrl батырмасын басып және оны жібермей тұрып, ерекшеленген басқа файлдардың атын тышқанмен шерту керек

С) ең алдымен 1-ші файлды ерекшелеу керек, содан кейін Shіft батырмасын басып және оны жібермей тұрып, топтың соңғы файлының атын тышқанмен шерту

D) менюдің "Параметрлер" деген пунктін шерту, ашылған менюдің "Өлшем" (размер) деген пунктін шерту

E) жоғарғы шекараны тышқанмен сүйреу

$$$ 121

Wіndows-тың бағыттауышында (проводникте) қатар тұрған файлдар тобын таңдау үшін келесі әрекеттерді орындау қажет :

A) "Ctrl" пернесін басу және тышқанды жібермей тұрып, топтың алғашқы және соңғы файлын шерту

B) "Capslock" пернесін басу және тышқанды жібермей тұрып, топтың алғашқы және соңғы файлын шерту

C) тышқанмен топтың бірінші файлын шерту, "Shіft" батырмасын басып және оны жібермей, тышқанмен топтың соңғы файлын шерту

D) "Esc" пернесін басып және оны жібермей, тышқанмен барлық файлдарды шерту

E) тышқанмен алғашқы және соңғы файлдарды шерту

$$$ 122

Wіndows-тың негізгі экраны тұрады:

A) есептер панелінен, ағымдағы дисководтан

B) есептер панелінен, жұмыс столынан

C) жұмыс столынан, командалық жолдан

D) есептер панелінен, командалық жолдан

E) ағымдағы дисководтан, командалық жолдан

$$$ 123

Wіndows есептер панелінде орналасқан:

A)жабық файлдардың жарлықтары (ярлыки), "Пуск" батырмасы

B) ашық программалардың индикаторлары, "Корзина" " батырмасы

C) "Пуск" батырмасы , ашық программалардың индикаторлары

D) "Пуск","Корзина" батырмалары

E) жабық файлдардың жарлықтары (ярлыки), "Корзина" батырмасы

$$$ 124

Егер Windows менюінде команда тілмен (стрелкамен) аяқталса, онда ол білдіреді

A)берілген команда таңдалған

B) қосымша параметрлерді көрсететін, диалогтық терезе пайда болады

C) бұл командада құрал саймандар панелі бар

D) команданың бағыныңқы менюі бар

E) бұл режимде командаға қатынас жоқ

$$$ 125

Wіndows терезесінің тақырыбында мына батырмалар орналасқан:

A) жіберу, минимизация, қалпына келтіру

B) терезені жабу, минимизациялар, жіберу

C) қалпына келтіру, терезені жабу, жіберу

D) баспаға шығару, терезені жабу, минимизациялау

E) терезені қалпына келтіру, минимизациялау, жабу

$$$ 126

"Бағыттауыш " (Проводник) программасы арналмаған:

A) дискілер мазмұныын көруге

B) файлдарды редакторлауға

C) дискіден дискіге көшуге

D) файлдарды көшіруге

E) каталогтарды жоюға

$$$ 127

Контексті-тәуелді меню көрсетеді:

A)қазіргі уақытта белгіленген объектімен не істеуге болады

B) белгіленген объектімен жалпы не істеуге болады;

C) белгіленген объектімен не істеуге болмайды

D) белгіленген объектімен не істеу қажет емес

E) белгіленген объектімен не істеу қажет

$$$ 128

Wіndows-тың стандартты программасына жатады:

A)WordPad, Калькулятор, Word

B)Word,Exсel,Paіnt

C) WordPad, Калькулятор, Exсel

D) Exсel, Paіnt, Калькулятор

E)WordPad, Paіnt, Калькулятор

$$$ 129

Wіndows-тың басты менюінің "Құжат" пункті тұрады:

A) WordPad-та құрылған барлық файлдар тізімі

B) барлық файлдар тізімі

C) WordPad-те құрылған соңғы 10 құжаттар тізімі

D) Word-та құрылған барлық файлдар тізімі

E) соңғы пайдаланылған 10 құжаттң тізімі

$$$ 130

Wіndows-тың буфер алмасуы неге арналмаған:

A) файлдар арасында ақпараттар алмасуына

B) файл ішіне ақпаратты орналастыру

C) ақпаратты көшіру

D) әртүрлі жылдамдықтағы құрылғылардың жұмыстарының сәйкестігі

E) ақпараттарды баспа буферіне жіберу

$$$ 131

"Жою" командасы орындалғанда, файл Windows-та жіберіледі:

A) " Портфельге "

B) " Қоржынға "

C) Меню

D) Диск а:

E) жұмыс столына

$$$ 132

Файл атрибуттарын қалай өзгертуге болады?

A) Түзету, атрибуттар

B) Түр, қасиеттер

C) Пішім, атрибуттар

D) Файл, қасиеттер

E) Файлды қайта көшіру арқылы

$$$ 133

Қандай команданың көмегімен құжаттың мазмұнын өзгеріссіз көруге болады?

A) Бәрін ерекшелеу

B) Алдын-ала қарау

C) Жіберу

D) Қасиет

E) DIR командасы арқылы

$$$ 134

Wіndows жұмысын қалай аяқтауға болады?

A) Компьютерді өшіру

B) Тышқанның оң жақ батырмасын шерту

C) ЖІБЕРУ (Пуск) менюіне кіру. Жұмыс аяқталды

D) Менің компьютеріміне кіру

E) DIR командасы арқылы

$$$ 135

Файл-құжатты (папканы) қалай құруға болады?

A) Түзету

B) Түзету, қою

C) Терезе

D) Файл, құру, құжат (папка)

C) DIR командасы арқылы

$$$ 136

Өшірілген файлды қалай қайтаруға болады?

A) Портфель, қайтару

B) Меню, файлдар

C) Undel

D) Қоржын, қалпына келтіру

E) компьютерді өшіріп қайта қосу керек

$$$ 137

Файлды буферге қалай көшіруге болады?

A) Файл, көшіру

B) Түр, көшіру

C) Терезе

D) Түзету, көшіру

E) компьютерді өшіріп қайта қосу керек

$$$ 138

Экран параметрлерін қалай өзгертуге болады?

A) Есеп панелі

B) Меню

C)Пуск, Баптау (настройка),Басқару панелі, экран;

D) Меню, экран

E) жанама меню арқылы

$$$ 139

Объектінің контексті менюін Wіndows-қа шығару үшін қажет:

A) объекте тышқанның оң батырмасын шерту

B) объекте тышқанның сол батырмасын шерту

C) объекте тышқанның ортадағы батырмасын шерту

D) меню жолының сәйкес командасын таңдау

E) құрал-саймандар панелінен сәйкес батырманы таңдау

$$$ 140

Объектінің атын командалық жол және контекстік менюді қолданбай, тек тышқанның көмегімен қалай өзгертуге болады?

A) оң жақ пернемен 2 рет шерту

B) оң жақ пернемен 3 рет, сол жағымен 2рет шерту

C) сол жағымен аз интервалмен 2 рет шерту

D) сол жағымен үлкен интервалмен 2 рет шерту

E) ерекшелеу арқылы

$$$ 141

MS-DOS- дегеніміз

A) операциялық жүйе

B) қосымша қызметтік программа

C) сервистік программа

D) қолданбалы программа

E) программа

$$$ 142

Wіndows 2000 - дегеніміз

A) Операциялық жүйе

B) Қосымша қызметтік программа

C) Сервистік программа

D) Қолданбалы программа

E) программа

$$$ 143

Wіndows NT-бұл

A) операциялық жүйе

B) қосымша қызметтік программа

C) Сервистік программа

D) қолданбалы программа

E) программа

$$$ 144

OS/2- бұл

A) операциялық жүйе

B) қосымша қызметтік программа

C) Сервистік программа

D) қолданбалы программа

E) программа

$$$ 145

UNІX- бұл

A) операциялық жүйе

B) қосымша қызметтік программа

C) сервистік программа

D) қолданбалы программа

E) программа

$$$ 146

WіnRAR- бұл

A) операциялық жүйе

B) қосымша қызметтік программа

C) архивтеу программасы

D) қолданбалы программа

E) вирусқа қарсы қолданылатын программа

$$$ 147

ARJ- бұл

A) операциялық жүйе

B) қосымша қызметтік программа

C) архивтеу программасы

D) қолданбалы программа

E) вирусқа қарсы қолданылатын программа

$$$ 148

RAR- бұл

A) операциялық жүйе

B) қосымша қызметтік программа

C) архивтеу программасы

D) қолданбалы программа

E) вирусқа қарсы қолданылатын программа

$$$ 149

PKZІP- бұл

A) операциялық жүйе

B) қосымша қызметтік программа

C) архивтеу программасы

D) қолданбалы программа

E) вирусқа қарсы қолданылатын программа

$$$ 150

PKUNZІP- бұл

A) операциялық жүйе

B) қосымша қызметтік программа

C) архивтеу программасы

D) қолданбалы программа

E) вирусқа қарсы қолданылатын программа

$$$ 151

AVP- бұл

A) операциялық жүйе

B) қосымша қызметтік программа

C) антивирустік программа

D) қолданбалы программа

E) архивтеу программасы

$$$ 152

Wіndows 3.1- бұл

A) операциялық жүйеЯшықтың фонын қалай беруге болады? 2 страница | Яшықтың фонын қалай беруге болады? 4 страница

Яшықтың фонын қалай беруге болады? 1 страница | Яшықтың фонын қалай беруге болады? 5 страница | Яшықтың фонын қалай беруге болады? 6 страница | Ақпаратты қорғайтын объект - бұл |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати