На головну

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

  1. IV. Практика використання наукових знань
  2. Виборчі системи та Виборчі технології (теорія и сучасна практика).
  3. Питання 15. Нове політичне мислення: теорія і практика.
  4. Питання 24. Оптимізація виробництва. Виробнича функція, ізокванти і ізокости.
  5. Демократія: теорія і практика
  6. Діяльність земських установ. Практика селянського піклування
  7. Діяльність і практика. Структура, форми і функції практики в процесі пізнання.

Мета та завдання ПРАКТИКИ

Виробнича практика проводиться протягом 4 тижнів на промислових підприємствах, є органічною частиною навчального процесу і передбачає закріплення знань, отриманих при вивченні теоретичних дисциплін.

Цілями і завданнями практики є:

- Закріплення отриманих теоретичних знань шляхом вивчення промислових установок і робототехнічних комплексів, технологічних процесів і сучасного обладнання, знайомства з роботою окремих служб промислового підприємства;

- Знайомство з вмістом і особливостями інженерної праці по організації експлуатації, ремонту і монтажу пристроїв і систем автоматичного управління, на їхню дослідженню, налагодження, удосконалення та модернізації;

- Оволодіння практичними навичками виконання певних інженерних функцій стосовно до робочого місця практиканта;

- Вивчення заходів з охорони праці та навколишнього середовища, що проводяться на підприємстві, знайомство з питаннями економіки і організації виробництва.

РОБОЧІ МІСЦЯ ПРАКТИКИ

Виробнича практика проводиться на промислових підприємствах. Студенти повинні працювати на штатних або дублерскіх посадах.

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Всі студенти в період практики повинні:

- Вивчити структуру підприємства, цеху, дільниці, конструкторського бюро, (КБ), де вони проходять практику, а також ознайомитися з основними виробничими завданнями, що стоять перед колективом виробничого підрозділу;

- Ознайомитися з тематикою дослідно-експериментальних і проектно-конструкторських розробок КБ і лабораторій, з результатами їх впровадження;

- Виконати індивідуальне завдання на практику відповідно до робочим місцем;

- Проявити ініціативу у вирішенні практичних і теоретичних питань, що стоять перед виробничим колективом, брати участь в раціоналізаторську роботу;

- Усвідомити службові функції і обов'язки інженера, відповідні робочому місцю практиканта, отримати практичний досвід і навички їх виконання;

- Познайомитися з заходами, прийнятими в цеху на ділянці, в КБ, в лабораторії, спрямованими на підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва;

- Вивчити особливості і технічні характеристики виробничого механізму або промислової установки, автоматизації який є темою курсового проекту;

- Ознайомитися із заходами з охорони праці та навколишнього середовища, проведеними на підприємстві, в цеху, відділі, лабораторії, а також мати уявлення про експлуатацію електроприводів і пристроїв автоматики металорізальних верстатів, промислових роботів і інших промислових установок;

- Виконати монтаж, дрібний ремонт засобів автоматизації промислових установок і технологічних комплексів.

 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

ВСТУП | Мета та завдання УЧБОВОЇ, ВИРОБНИЧОЇ І ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК | Організація проведення ПРАКТИК | ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД ПРАКТИКИ | ЗВІТНІСТЬ ПО ПРАКТИЦІ | Мета та завдання ПРАКТИКИ | ПІДПРИЄМСТВА ТА РОБОЧІ МІСЦЯ ПРАКТИКИ | Мета та завдання ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ | ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ | БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати