Головна

ВСТУП

  1. I ВСТУП
  2. I Введення в економіку
  3. I Введення в економіку
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

ЗМІСТ

Вступ

1. Загальні положення... ... 6

1.1. Мета і завдання навчальної, виробничої та переддипломної практик ... 6

1.2. Організація проведення практик ... ... 7

1.3. Індивідуальні завдання та науково-дослідницька робота ... 9

1.4. Права і обов'язки студентів в період практики ... 10

1.5. Теоретичні заняття і виробничі екскурсії ... 11

1.6. Звітність по практиці ... ... 12

2. Навчальна практика ... ... 14

2.1. Цілі і завдання практики...14

2.2. Підприємства та робочі місця практики ... ... 15

2.3. Зміст практики ... ... 15

2.4. Знання, вміння і навички, набуті студентом в період навчальної практики...16

2.5. Стандартизація та управління якістю продукції ... 17

2.6. Техніка безпеки, охорона праці і навколишнього середовища ... 17

2.7. Економіка промисловості та організація виробництва ... 17

2.8. Зміст звіту по практиці ... ... 18

3. Виробничої практика ... ... 20

3.1. Цілі і завдання практики ... ... 20

3.2. Робочі місця практики ... ... 20

3.3. Зміст практики ... ... 20

3.4. Стандартизація та управління якістю продукції ... 21

3.5. Техніка безпеки, охорона праці і навколишнього середовища ... 22

3.6. Економіка промисловості та організація виробництва ... 22

3.7. Зміст звіту про практику ... ... 22

4. Переддипломна практики ... ... 23

4.1. Цілі і завдання переддипломної практики ... ... 24

4.2. Організація практики ... ... 25

4.3. Зміст практики ... ... 26

4.4. Техніка безпеки, охорона праці і навколишнього середовища ... 28

4.5. Економічна частина ... ... 28

4.6. Громадянська оборона... ... 28

4.7. Звітність по практиці ... ... 28

Бібліографічний список... ... 29

Додаток 1

Додаток 2

додаток 3

додаток 4

додаток 5

ВСТУП

З огляду на докорінної зміни проізведственно-господарського устрою країни і як наслідок зміни характеру виробничого відносини, значно скоротився державний сектор, з'явилися акціонерні товариства, приватні організації та підприємстві.

Всі ці фактори не могли негативно не позначитися на виробничий потенціал в РФ, навіть потужні державні об'єднання роздрібнилися на акціонерні товариства. Багато підприємств і організація ліквідовувалися або переорієнтувалися на інший профіль діяльності.

У зв'язку з обмеженим фінансовим забезпеченням скоротилося число баз виробничої практики, а відповідно відправка студентів за території міста і губернії не представляється можливим. Різновиди виробничої підготовки також скоротилися.

Від якості проходження практики багато в чому залежить рівень кваліфікації молодого фахівця. Сумлінне проходження навчальної, виробничої переддипломної практик, повне і творче виконання справжньої програми повинно дозволити студенту домогтися поєднання теоретичної підготовки з економіки і управління на підприємстві галузі з практичною роботою, отримати навички раціонального управління виробництвом і соціальним розвитком підприємства з урахуванням галузевої специфіки, техніки, технології, організації виробництва.

Практика студентів університету є складовою частиною основної загальноосвітньої програми вищої професійної освіти і являє собою одну з форм організації навчального процесу (яка полягає в професійно-практичної підготовки студентів на базах практики).

Обсяги та види практики визначаються відповідними державними загальноосвітніми стандартами за напрямами підготовки (спеціальностями) вищої професійної освіти (ДОС ВПО).

Цілі і завдання практики визначаються відповідними ДОС ВПО і зразковими програмами практик, рекомендованими навчально-методичними об'єднаннями.

Програми практик можуть передбачати здачу кваліфікаційних іспитів з метою привласнення розрядів студенту за професією початкової професійної освіти.

 Завдання 7. Аналіз даних і підведення підсумків. | Мета та завдання УЧБОВОЇ, ВИРОБНИЧОЇ І ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК

Організація проведення ПРАКТИК | ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД ПРАКТИКИ | ЗВІТНІСТЬ ПО ПРАКТИЦІ | Мета та завдання ПРАКТИКИ | ПІДПРИЄМСТВА ТА РОБОЧІ МІСЦЯ ПРАКТИКИ | ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА | ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА | Мета та завдання ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ | ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати