Головна

адаптація персоналу

  1. III. ГОТОВНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ І ОБЛАДНАННЯ До проведення реанімаційних заходів
  2. адаптація
  3. адаптація
  4. Адаптація та акліматизація.
  5. Адаптація до зовнішнього середовища
  6. Адаптація до життя при низьких температурах.

адаптація - Це процес пристосування працівника до змісту і умов трудової діяльності і безпосередньо до соціального середовища.

цілі адаптації - Зменшення початкових витрат за рахунок більш швидкого освоєння стандартів роботи; зниження тривожності і невпевненості нового працівника; скорочення плинності кадрів; економія часу безпосередньо у керівника і колег; формування у нового працівника почуття задоволення своєю діяльністю.

види адаптації.

професійна адаптація - Пристосування працівника до професії, освоєння входять в її структуру операцій відповідно до технологічного процесу, нормами витрат праці, а також готовність до прийняття рішень в стандартних виробничих ситуаціях.

психофізіологічна - Пристосування працівника до умов праці, режимів праці та відпочинку. Впливає рівень стрессогенности обстановки, ергономічні умови, залежить від стану здоров'я.

Соціально-психологічна - Пристосування працівника до первинного трудового колективу.

Адаптація по інтенсивності праці - Пристосування працівника до збільшення результатів праці в одиницю часу, що має на увазі наявність резервів продуктивності праці.

Адаптація за часом - Пристосування до прийнятої на підприємстві тривалості робочого часу (за рахунок понаднормових або додаткових робочих змін).

Доадаптація - Подальше пристосування працівника до ситуації, що змінюється.

дезадаптація- Бажання працівника змінити місце роботи.

темпи адаптації- Швидкість і інтенсивність протікання процесу адаптації в часі. Тривалість адаптаційного періоду знаходиться в прямій залежності від кваліфікації.

повна адаптація - Високий рівень оволодіння спеціальністю, повне освоєння отриманої роботи до встановленого стійким позитивним ставленням до спеціальності та високим ступенем задоволеності відносинами в колективі і своєю позицією в ньому.

стадії адаптації: ознайомлення; пристосування (Поступове звикання, засвоєння стереотипів); асиміляція (Повне пристосування до середовища); ідентифікація (Ототожнення особистих цілей з цілями колективу).розстановка персоналу | лізинг персоналу

Управління персоналом | Заочної форми навчання | самостійну роботу | Об'єкт і предмет вивчення науки управління персоналом | Історичний аспект науки управління персоналом | Служби управління персоналом | Орієнтовна структура СУП | персонал організації | Методи управління персоналом | Стратегія управління персоналом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати