На головну

Лекція №2. Соціальна природа розвитку художньої освіти; загальнолюдське, національне й індивідуальне в мистецькій освіті

  1. Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2. C) соціальна норма
  3. I. Донаучний етап розвитку геологічних знань (від давнини до середини XVIII століття).
  4. II. 1.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
  5. II. Індивід, індивідуальність. Поняття особистості, фактори її формування і розвитку.
  6. II. Природа і сутність мистецтва
  7. II. СОЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА

Виховання важливих, професійно-значущих особистісних якостей, одна з основних проблем професійної освіти. Для педагогічної школи виховати не тільки грамотного фахівця, а й всебічно розвинену особистість особливо важливо. Не можна забувати, що саме педагог, який прийшов в школу зі студентської лави, з педагогічного вузу або коледжу, з воспитуемого сам стає вихователем.

Сучасні умови освіти диктують свої вимоги. Спрямованість на гуманізацію навчального процесу перед школою ставить завдання всебічного розвитку особистості дитини, що має на увазі розвиток усіх напрямків діяльності і всіх, необхідних для цього властивостей психіки учня. З цього випливає, що освіта, в загальноприйнятому розумінні, як сума знань з основних наук є тільки одним із завдань, що стоять перед учителем. Друга, не менш важливе завдання - формування світогляду, моральних, естетичних уявлень і переконань, виховання здібностей дитини осмислено переживати все що відбуваються навколо події. Так само необхідно виховувати творчу фантазію, здатність особистості "проектувати" в уяві те, що в подальшому буде створено.

Державний освітній стандарт середньої та професійної освіти визначає види діяльності фахівця такі як: виховно-освітню, викладацьку, навчально - методичну, соціально-педагогічну, культурно-просвітницьку. Майбутній педагог повинен усвідомлювати самоцінність дитинства як фундаменту формування особистості і розвитку життєздатності людини. Певні в стандартах вимоги показують, який повинен бути рівень професійно-педагогічної, духовного, морального розвитку вчителя образотворчого мистецтва.ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ | Лекція № 4 Методи викладання в Стародавній Греції і Стародавньому Римі. Малювання в середні століття

Теорія і методика навчання образотворчому мистецтву | Пояснювальна записка | ТРУДОМІСТКІСТЬ ДИСЦИПЛІНИ | Розрахунок годин по рейтинговій системі оцінки успішності студентів | Лекція №5 Малювання в епоху Відродження. Художники епохи Відродження і їх внесок в методику викладання малювання | Лекція №7. Малювання як загальноосвітній предмет в загальноосвітніх навчальних закладах в XVII - XIX століттях | Лекція №8. Малювання в Росії XVIII -XIX століть, з кінця XIX століття до революції 1917 року | Лекція №9 Радянський період художньої освіти. Мистецька освіта в перше десятиліття радянської влади 20-х - 30-х років | Лекція №10 Становлення системи вищої художньо-графічного освіти | Лекція №11 Стан викладання малювання і образотворчого мистецтва в радянській школі з 40-х років до теперішнього часу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати