Головна

Семестр

  1. I курс, I семестр
  2. I СЕМЕСТР
  3. I семестр
  4. I СЕМЕСТР
  5. II СЕМЕСТР
  6. II семестр
  7. II семестр 2012-2013 уч. г. очной формы обучения

54. Поняття множинності злочинів. ЇЇ соціальна та юридична (правова) характеристика.

55. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів.

56. Сукупність злочинів.

57. Повторність як вид множинності злочинів.

58. Рецидив злочинів.

59. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння.

60. Необхідна оборона.

61. Затримання особи, яка вчинила злочин.

62. Крайня необхідність.

63. Поняття та підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

64. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

65. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.

66. Поняття покарання.

67. Мета покарання.

68. Система і види покарань.

69. Громадські роботи.

70. Виправні роботи.

71. Службові обмеження для військовослужбовців.

72. Арешт.

73. Обмеження волі.

74. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

75. Позбавлення волі на певний строк.

76. Довічне позбавлення волі.

77. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

78. Конфіскація майна.

79. Штраф.

80. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

81. Принципи призначення покарання.

82. Загальні засади призначення покарання.

83. Обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання.

84. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

85. Призначення покарання за сукупністю вироків.

86. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом.

87. Поняття звільнення від покарання та його види.

88. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності.

89. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.

90. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.

91. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

92. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

93. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

94. Звільнення від покарання за хворобою.

95. Амністія, помилування.

96. Поняття судимості.

97. Погашення судимості.

98. Зняття судимості.

99. Поняття, мета та види примусових заходів медичного характеру.

100. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

101. Примусове лікування.

102. Особи, до яких застосовується примусове лікування.

103. Спеціальна конфіскація.

104. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

105. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.

106. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, та особливості їх призначення.

107. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування.

108. Кримінальне право Франції та Німеччини.

109. Кримінальне право Англії та США.

110. Кримінальне право Росії.

111. Класична школа кримінального права.

112. Антропологічна школа кримінального права.

113. Соціологічна школа кримінального права.

5.3. Питання для підготовки до іспиту

1. Поняття, задачі та система кримінального права.

2. Кримінальне право та суміжні галузі права.

3. Наука кримінального права.

4. Система Загальної частини кримінального права.

5. Основні історичні етапи розвитку кримінального законодавства України.

6. Кодифікація кримінального законодавства 1958-1960 рр.

7. Поняття кримінальної відповідальності.

8. Підстави кримінальної відповідальності.

9. Етапи кримінальної відповідальності.

10. Поняття закону про кримінальну відповідальність.

11. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність.

12. Структура закону про кримінальну відповідальність.

13. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

14. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

15. Поняття злочину та його ознаки.

16. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину.

17. Відмінність злочину від інших правопорушень.

18. Класифікація злочинів.

19. Поняття та значення складу злочину.

20. Елементи та ознаки складу злочину.

21. Види складів злочинів.

22. Кваліфікація злочинів.

23. Поняття об'єкта злочину.

24. Предмет злочину.

25. Види об'єктів злочинів.

26. Класифікація об'єктів злочинів.

27. Поняття та значення об'єктивної сторони злочину.

28. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність).

29. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення.

30. Причиновий зв'язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками.

31. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину.

32. Поняття і види суб'єктів злочину.

33. Поняття неосудності та її критерії.

34. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння.

35. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину.

36. Поняття і значення вини.

37. Умисел та його види.

38. Необережність та її види.

39. Змішана форма вини.

40. Мотив і мета злочину.

41. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності.

42. Поняття і види стадій вчинення злочину.

43. Закінчений злочин.

44. Готування до злочину.

45. Замах на злочин.

46. Відповідальність за готування до злочину і за замах на злочин.

47. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

48. Поняття та ознаки співучасті.

49. Форми співучасті.

50. Види співучасників.

51. Відповідальність співучасників.

52. Спеціальні питання відповідальності за співучасть.

53. Причетність до злочину.

54. Поняття множинності злочинів. ЇЇ соціальна та юридична (правова) характеристика.

55. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів.

56. Сукупність злочинів.

57. Повторність як вид множинності злочинів.

58. Рецидив злочинів.

59. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння.

60. Необхідна оборона.

61. Затримання особи, яка вчинила злочин.

62. Крайня необхідність.

63. Поняття та підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

64. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

65. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.

66. Поняття покарання.

67. Мета покарання.

68. Система і види покарань.

69. Громадські роботи.

70. Виправні роботи.

71. Службові обмеження для військовослужбовців.

72. Арешт.

73. Обмеження волі.

74. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

75. Позбавлення волі на певний строк.

76. Довічне позбавлення волі.

77. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

78. Конфіскація майна.

79. Штраф.

80. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

81. Принципи призначення покарання.

82. Загальні засади призначення покарання.

83. Обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

84. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

85. Призначення покарання за сукупністю вироків.

86. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом.

87. Поняття звільнення від покарання та його види.

88. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності.

89. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.

90. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.

91. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

92. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

93. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

94. Звільнення від покарання за хворобою.

95. Амністія, помилування.

96. Поняття судимості.

97. Погашення судимості.

98. Зняття судимості.

99. Поняття, мета та види примусових заходів медичного характеру.

100. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

101. Примусове лікування.

102. Спеціальна конфіскація.

103. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

104. Особи, до яких застосовується примусове лікування.

105. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.

106. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, та особливості їх призначення.

107. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування.

108. Кримінальне право Франції та Німеччини.

109. Кримінальне право Англії та США.

110. Кримінальне право Росії.

111. Класична школа кримінального права.

112. Антропологічна школа кримінального права.

113. Соціологічна школа кримінального права.


6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ ПО ЗАГАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ КУРСУ

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

6.1. Короткі методичні вказівки

по виконанню курсових і дипломних робіт

Курсові (дипломні) роботи є важливою формою самостійної навчальної і науково-дослідної роботи студентів, яка підтверджує придбання теоретичних знань і практичних навичок з юридичних дисциплін. Вони є основою для переводу студентів на наступний курс або самостійної практичної діяльності за спеціальністю.

Курсову (дипломну) роботу з курсу «Кримінальне право України» студенти виконують за бажанням.

Курсову (дипломну) роботу з дисципліни «Кримінальне право» доцільно виконувати, передусім, тим студентам, які мають намір продовжити наукові дослідження в даному напрямі, працювати в органах прокуратури або інших правоохоронних органах, проходять там навчальну, виробничу, переддипломну практику, надають практичну допомогу на громадських засадах.

Тему курсової (дипломної) роботи студент обирає самостійно з наведеного переліку після консультації з викладачем. Але він може запропонувати свою тему, виходячи зі специфіки своєї майбутньої практичної діяльності. Бажано, щоб курсова робота була частиною майбутньої дипломної, або положення курсової склали надалі основу дипломної роботи. Обравши тему курсової (дипломної) роботи, необхідно на основі набутих знань і додатково вивченої літератури підготувати проект завдання і його план, після чого звернутися до керівника для їх узгодження і затвердження. У процесі роботи рекомендується систематично звертатися до керівника за консультацією з теми дослідження, брати участь у планових консультаціях відповідно до затвердженого графіка.

Всі інші питання написання, оформлення, захисту курсової (дипломної) роботи, критерії їх оцінки викладені в спеціальних посібниках, розроблених і періодично обновлюваних факультетом.

6.2. Теми курсових робіт до Загальної

частини курсу «Кримінальне право України»

1. Роль науки кримінального права в розвитку кримінального законодавства.

2. Методи науки кримінального права.

3. Розвиток кримінального законодавства в Україні.

4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

6. Поняття злочину в кримінальному праві України.

7. Суспільна небезпечність як одна з ознак злочину.

8. Зміст і етапи кримінальної відповідальності.

9. Співвідношення ознак злочину і ознак складу злочину.

10. Види складів злочинів.

11. Кваліфікація злочинів.

12. Об'єкт злочину.

13. Поняття і ознаки діяння в кримінальному праві.

14. Особливості причинового зв'язку при злочинній бездіяльності.

15. Суб'єкт злочину.

16. Зміст і значення обмеженої осудності.

17. Подвійна форма вини і її значення для кваліфікації злочину.

18. Помилка в кримінальному праві, її зміст і значення.

19. Кваліфікація готування і замаху на злочин.

20. Кваліфікація злочинів при добровільній відмові.

21. Кваліфікація злочинів при співучасті посадової особи.

22. Спеціальні питання кваліфікації злочинів у співучасті.

23. Повторність злочинів.

24. Необхідна оборона, як обставина, що виключає злочинність діяння.

25. Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння.

26. Кара як одна з ознак покарання.

27. Проблеми вдосконалення системи покарань.

28. Система і види покарань.

29. Покарання, які можуть застосовуватися як основні і як додаткові.

30. Конфіскація майна як вид покарання.

31. Спеціальні види покарань в кримінальному праві.

32. Значення Загальної частини КК для призначення покарання.

33. Засудження з випробуванням і його юридична природа.

34. Звільнення від кримінальної відповідальності.

35. Звільнення від відбування покарання.

36. Погашення і зняття судимості.

37. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

38. Примусові заходи медичного характеру.

39. Основні питання Загальної частини кримінального права зарубіжних країн.

Перелік тем не є вичерпним.

6.3. Теми дипломних робіт до Загальної

частини курсу «Кримінальне право України»

1. Історичні етапи розвитку кримінального законодавства України.

2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

3. Поняття злочину в кримінальному праві.

4. Кримінальна відповідальність: зміст, значення, етапи.

5. Елементи складу злочину, їх зміст і органічна єдність.

6. Кваліфікація злочинів.

7. Об'єкт злочину.

8. Обов'язкові та факультативні ознаки складу злочину, що характеризують об'єктивну сторону.

9. Об'єктивна сторона злочину в кримінальному праві України.

10. Значення непереборної сили, фізичного і психічного примусу для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності.

11. Суб'єкт злочину.

12. Обмежена осудність: зміст і значення для кваліфікації злочину.

13. Форми вини в кримінальному праві: значення для кваліфікації злочину та призначення покарання.

14. Необережність та її види.

15. Поняття і види помилок в кримінальному праві.

16. Готування до злочину як стадія вчинення злочину.

17. Замах на злочин як стадія вчинення злочину.

18. Підстави та наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця.

19. Співучасть у злочині за кримінальним законодавством України.

20. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину організованою групою та злочинною організацією.

21. Причетність до злочину.

22. Сукупність злочинів та її ознаки.

23. Повторність злочинів та її ознаки.

24. Поняття і ознаки обставин, що виключають злочинність діяння.

25. Необхідна оборона за кримінальним правом України.

26. Затримання особи, яка вчинила злочин як обставина, що виключає злочинність діяння.

27. Крайня необхідність як обставина, що виключає злочинність діяння.

28. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння.

29. Позбавлення волі як вид кримінального покарання.

30. Класифікація покарань в кримінальному праві.

31. Обмеження волі як вид кримінального покарання.

32. Загальні засади призначення покарання в кримінальному праві.

33. Призначення покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків.

34. Поняття, види, значення звільнення від кримінальної відповідальності.

35. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі.

36. Звільнення від покарання на підставі актів амністії і помилування.

37. Погашення та зняття судимості.

38. Кримінальна відповідальність і покарання неповнолітніх.

39. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

40. Загальна порівняльна характеристика кримінального законодавства держав, які входять до складу СНД.

41. Основні інститути Загальної частини кримінального права зарубіжних держав.

Перелік тем не є вичерпним.


7. ЛІТЕРАТУРА

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій; комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КУМЗД); нормативно-правові акти, постанови Пленуму Верховного суду України.

7.1. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Кримінальне право (Загальна частина)»

1. Тезисы лекций по дисциплине «Уголовное право» (Общая часть) для студентов специальности 6.030401 «Правоведение» всех форм обучения / Сост.: Л. К. Карпенко, И. Е. Жданова - Донецк: ДонНУ, 2013. - 112 с. [на рус. яз.] // Офіційний веб-сайт ЕПФ ДонНУ. Режим доступу: elf.donnu.edu.ua

2. Учебно-методические материалы по дисциплине «Уголовное право» (Общая часть) для студентов специальности 6.030401 «Правоведение» дневной формы обучения / Сост.: Л. К. Карпенко, И. Е. Жданова. - Донецк: ДонНУ, 2013. - 111 с. [на рус. яз.] // Офіційний веб-сайт ЕПФ ДонНУ. Режим доступу: elf.donnu.edu.ua

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право» (Загальна частина) для студентів спеціальності 06.030401 «Правознавство» денної форми навчання / Уклад.: Л. К. Карпенко, І.Є. Жданова. - Донецьк: ДонНУ, 2014. - 112 с. [укр. яз.].

4. Тесты по дисциплине «Уголовное право» (Общая часть). Учебно-методическое пособие для студентов специальности «Правоведение» дневной и заочной форм обучения / Сост.: Л. К. Карпенко, И. Е. Жданова. - Донецк: ДонНУ, 2013. - 189 с. [на рус. яз].

5. Тести з дисципліни «Кримінальне право» (Загальна частина). Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Правознавство» денної і заочної форм навчання / Укладачі: Л. К. Карпенко, І.Є. Жданова. - Донецьк: ДонНУ, 2013. - 190с. [укр. яз.].

6. Сборник задач по дисциплине «Уголовное право» (Общая часть) для студентов специальности 6.030401 «Правоведение» всех форм обучения / Сост.: Л. К. Карпенко, И. Е. Жданова. - Донецк: ДонНУ, 2013. - 63 с. [на рус. яз.].

Комплексне навчально-методичне забезпечення знаходиться на сайті: http://elf.dongu.donetsk.ua (суспільні каталоги; дисципліни кафедри кримінального права і процесу).

7.2. Нормативний матеріал та судова практика до всіх тем

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141; 2005. - № 2. - Ст. 44.

2. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 4.09.1950 р. Ратифікована Законом від 17.07.1997 р. // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

3. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: 1973-2010 рр. Вид. сьоме, зі змінами та доповненнями. - Х.: Одіссей, 2011. - 464 с.

4. Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування. Ратифіковано Україною. Закон від 11.01.2000 р. // Режим доступу: http://ukraine.uapravo.net/data/base55/ukr55337.htm.

5. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Прийнята 10.12.1984 р. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_085.

6. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001. - Офіційний вісник України. - 2001. - № 21. - Ст. 920. - із змінами, внесеними згідно із Законами України // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

7. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11 липня 2003 року // Офіційний вісник України. - 2003. - № 33. - Ст. 1767.

8. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. Ратифицирован Указом Президиума ВР УРСР от 19.10.1973 г. № 2148-III. // Стецовский Ю. И. Право на свободу и личную неприкосновенность: Нормы и действительность. - М., 2000.

9. Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт: наказ Мінюсту України від 19.03.2013 № 474/5 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0457-13

10. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 р. N 275 // Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8598.html

11. Общая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948г. // Стецовский Ю. И. Право на свободу и личную неприкосновенность: Нормы и действительность. - М., 2000.

12. О психиатрической помощи: Закон Украины: принят 22 февраля 2000 г. // Урядовий кур'ер. - 2000. - № 11.

13. Постановления Пленума Верховного Суда Украины по уголовным делам (2001-2006). Сборник. - Харьков: Одиссей, 2007. - 300 с.

14. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В. В. Рожнова та ін. - К.: Видавець Паливода А. В., 2012. - 456 с.

15. Практика судів України з кримінальних справ (2006-2007) // Укладачі: В. В. Сташис, В.І. Тютюгін; За заг. ред. В. В. Сташиса. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 880 с.

16. Кримінальний процесуальний кодекс України // ВВР. - 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13. - Ст.88.

17. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М.: ТК Велби, 2012. - 376 с.

7.3. Література до всіх тем Загальної частини

курсу «Кримінальне право України»

1. Алиева Е. Н., Бабий А. П. Уголовное право Украины: Общая и Особенная части: учеб. для вузов. - Харьков: Одиссей, 2006.

2. Алiєва О. М., Гаврильченко Л. К., Гончар Т. О. Кримiнальне право України. Загальна частина [Текст]: пiдручник. - Харкiв: Одiсей, 2009.

3. Андрушко П. П. Кримiнальне право України: практикум [Текст]: навч. посiб. - Київ: Правова єднiсть: Алерта, 2010.

4. Бантишев О. Ф., Кузьмiн С. А. Кримiнальне право України у питаннях i вiдповiдях [Текст]: посібник. - Київ: Вид. Паливода А. В., 2009.

5. Баулiн Ю. В., Борисов В.I., Кривоченко Л. М. Кримiнальне право України. Загальна частина: пiдручник. - Харкiв: Право, 2010.

6. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; Акад. адвокатури України. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 319 с.

7. Дадерко Л. Ф., Сердюк В. П. Кримінальне право України. Загальна частина: навч.-практ. посіб.; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - К.: Ун-т «Україна», 2011. - 120 с.

8. Дудоров О. О. Вибрані праці з кримінального права. [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. - 952 с.

9. Кваліфікація злочинів: навчальний посібник / За ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. - К.: Істина, 2010. - 430 с.

10. Колос М.І. Кримінальне право в Україні (Х - початок ХХІ століття): монографія: у 2 т.; Нац. ун-т «Остроз. акад.». - К.; Острог, 2011.

11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / [Г. Н. Борзенков и др.]; отв. ред. В. М. Лебедев; Верхов. Суд Рос. Федерации. - 13-е. изд. - М. : Юрайт, 2013. - 735 с.

12. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. - Вид. 3-те доповн. та переробл. - К.: Атіка, 2007. - 592 с.

13. Кримінальне законодавство України. Порівняльний аналіз статей Кримінального кодексу України 1960р. та Кримінального кодексу України 2001р. / За заг. ред. В. В. Сташиса. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.

14. Кримінальне право України: Загальна частина / За ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тация. - Київ - Харків: Видавничий Дім «Ін Юре», 2010. - 416 с.

15. Кримiнальне право України. Загальна частина: пiдручник [Текст] / За ред. Мельника М.I., Клименко В. А. - Київ: Атiка, 2009.

16. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / А. М. Бабенко та ін.; за заг. ред., д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2011. - 375 с.

17. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В.І. Антипов, О. О. Дудоров та ін.). - Вид. 4-те, переробл. та допов. / За ред. М.І. Мельника, В. А. Клименка. - К.: Атіка, 2008. - 376 с.

18. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: навч. посіб. / Кузнєцов В. О., Стрельбицький М. П., Гіжевський В. К. - К.: Істина, 2005.

19. Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум: Навчальний посібник / Козаченко І. П., Костенко О. М., Матвійчук В. К. та ін. - К.: КНТ, 2006.

20. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник / За ред. О. М. Омельчука. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ. - 2010. - 208 с.

21. Кримінальне право України. Загальна частина: Схеми. Таблиці. Визначення: навч. посібник / За ред. Є. В. Фесенка. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 272 с.

22. Кримiнальний кодекс України [Текст]: науково-практичний коментар / За ред. О. М. Алiєвої та iн.; вiдп. ред. Є. Л. Стрельцов. - Харкiв: Одiссей, 2008.

23. Кримiнальний кодекс України: наук.-практ. коментар / за заг. ред. В. Я. Тацiя, В. П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна; Нац. юрид. акад. України iм. Я. Мудрого: у 2 т. - вид. 5-те, допов. - Х.: Право, 2013. - 1416 с.

24. Кузнєцов В. О. Кримiнальне право України: повний курс у схемах та таблицях. - К.: Кондор, 2009.

25. Кримінальне право України: Практикум: навч. посібник / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; За ред. С. С. Яценка. - [3-тє вид., перероб. і доповн.]. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ. - 2010. - 640 с.

26. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів: підручник / За заг. ред. Є. М. Моісеєва та С. М. Джужи, наук. ред. І. В. Вартілецька. - К.: Вид. ПАЛІВОДА В., 2008. - 450 с.

27. Ларченко М. О. Кримінальне право України. Загальна частина: навч.-метод. посіб. - Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 43 с.

28. Митрофанов І.І. Закон України про кримінальну відповідальність: навч. посіб. / І.І. Митрофанов, В. В. Локтіонова. - Кременчук: Вид-во ПП Щербатих О. В., 2011. - 356 с.

29. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. За загальною редакцією Гончаренка В. Г., Андрушка П. П. - К.: «ФОРУМ», 2005, у трьох книгах. - 328 с.

30. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Нормативне видання / За ред. С. С. Яценка. - К.: А. С. К., 2002.

31. Науково-практичний коментар Кримiнального кодексу України / [А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук та iн.]; за ред. М.I. Мельника, М.I. Хавронюка. - 9-те вид., переробл. та допов. - К.: Юрид. думка, 2012. - 1316 с.

32. Новий тлумачний словник Кримінального права України (Загальна частина) / [О. Ф. Бантишев та ін.]; Нац. акад. служби безпеки України. - К : Наук. вид. Нац. акад. СБ України, 2011. - 156 с.

33. Пинаев А. А. Уголовное право Украины. Общая часть. - Харьков: Харьков юридический, 2005.

34. Попович В. М., Трачук П. А., Андрушко А. В., Логін С. В. Актуальні проблеми кримінального права: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 256 с.

35. Сопільник Л.І., Федоров М. П. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. - Л.: Львівський ун-т бізнесу та права, ГУ МВС України у Львівській обл., 2012. - 464 с.

36. Сравнительная таблица Уголовных Кодексов Украины 1960 и 2001 гг. - Х.: ООО «Одиссей», 2001.

37. Уголовное право Украины. Общая и особенная части: учебник / Отв. ред. заслуж. деятель науки и техники Украины, доктор юрид. наук, проф. Е. Л. Стрельцов. -Х.: ООО «Одиссей», 2006. - 720 с.

38. Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий / Ю. В. Баулин, В. И. Борисов, С. Б. Гавриш и др.; Под общ. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тация. - изд. 3-е, перераб. и дополн. - Х.: ТОВ «Одиссей», 2007. - 1184с.

39. Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий /отв. за выпуск Стрельцов Е. Л. - Х.: ООО «Одисей», 2009. - 888с.

40. Фріс П. Л. Кримiнальне право України: посiбник. - Київ: Атіка, 2009. - 488 с.

41. Харченко В. Б. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части в вопросах и ответах. Конспект лекций. - К., 2003.

42. Хохлова І. В., Шемляков О. П. Кримінальне право України (Загальна частина). Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006.

43. Чернишова В. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. - К., 2003.

7.4. Література до тем Загальної частини курсу

«Кримінальне право України»

Тема 1

1. Бантишев О., Шамара О., Наступний крок до гуманізації кримінального законодавства України (огляд та коментарі) // Юридичний Радник. - 2008. - № 5. - С. 53-57.

2. Боришкевич О. 10 років Кримінальному кодексу: чого торкнулися зміни? // Юридичний журнал. - 2011. - № 9. - С. 66-68.

3. Брич Л., Навроцький В. Деякі міркування щодо всеосяжного погляду на Особливу частину КК України // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 9. - С. 105-125.

4. Галабала М. Поняття та значення загальної частини кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 3. - С. 122-125.

5. Голик Ю. Елисеев С. Понятие и происхождение названия «Уголовное право» // Уголовное право. - 2002. - № 2. - С. 14-16.

6. Грек Б., Грек Г. Співвідношення принципів законності, доцільності та справедливості в теорії кримінального права // Юридична Україна. - 2013. - № 5. - С. 92-99.

7. Жалинский А. Э. Уголовное право между символическим и рациональным // Государство и право. - 2004. - № 3. - С. 51-57.

8. Іващенко В. Роль організації об'єднаних націй у розвитку міжнародного кримінального права // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 6. - С. 63.

9. Козаченко О. В. «Багатоколійність» здійснення кримінально-правового впливу - вимога сьогодення // Юридичний вісник. - 2013. - № 1. - С. 81-87.

10. Костенко А. Уголовный кодекс и доктрина // Право Украины. - 2004. - № 7. - С. 43-47.

11. Навроцький В. Кримінальне право і кримінальне законодавство: співвідношення понять // Право України. - 2011. - № 9. - С. 20-24.

12. Пономаренко Ю. Вплив Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків на національний кримінальний закон України // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7. - С. 89.

13. Панов М. Системний підхід у кримінальному праві та проблеми удосконалення кримінального законодавства // Право України. - 2012. - № 6. - С. 227-238.

14. Сверчков В. Влияние иных отраслей права на применение норм уголовного законодательства // Законность. - 2004. - № 6. - С. 35-36.

15. Стрельцов Є. Деякі роздуми про правову сутність та соціальні завдання кримінального права // Право України. - 2010. - № 9. - С. 102-109.

16. Тацій В., Борисов В., Тютюгін А. Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права // Право України. - 2010. - № 9. - С. 4-15.

17. Тацій В. Десять років кримінальному кодексу України: здобутки і проблеми застосування // Право України. - 2011. - № 9. - С. 5-19.

18. Фріс П. Л. Застосування кримінального права як форма реалізації кримінально-правової політики в Україні // Кримінальне право. - 2006. - № 3. - С. 4-10.

19. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. - К.: Атіка, 2005. - 332 с.

20. Фролов Е. А. История политических и правовых учений: методологические проблемы соотношения юридической науки и учебной дисциплины // Вестник Московского университета. - 2009. - № 1. - С. 70-77.

21. Хавронюк М. Щодо розвитку кримінального права в контексті конституційної реформи // Право України. - 2011. - № 9. - С. 135-146.

22. Яновська О. Правові умови реалізації засад змагальності у кримінальному судочинстві // Право України. - 2011. - № 4 - С. 197-205.

Тема 2

1. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров от 23 августа 1978 г. (ратифицирована Украиной 17 января 1992 г.).

2. Галабала М. Поняття та значення загальної частини кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 3. - С. 122.

3. Денисова Т. А. Поняття кримінально-правової санкції // Право та державне управління. - 2011. - № 1. - С. 83-89.

4. Діденко В. П. Історія кримінального права України. - К.: Аванпост-Прим, 2009. - 164 с.

5. Кісілюк Е. М. Кримінальне законодавство в період українського державотворення (1917-1921 рр.): монографія. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2011. - 232 с.

6. Климчук О. О., Ємець Б. М. Історія українського кодифікованого кримінального законодавства: документи та коментарі; Нац. акад. Служби безпеки України. - К.: Науково-видавничий відділ Національної академії СБ України, 2010. - 382 с.

7. Книженко О. О. Санкції у кримінальному праві: монографія. - Х.: НикаНова, 2011. - 335 с.

8. Корнута Р. загальнотеоретичні особливості структури норми кримінального права // Право України. - 2008. - №11. - С. 72-79.

9. Мантуляк Ю. Конкуренція кримінально-правових норм // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 7. - С. 53-61.

10. Наден О. Диспозиції норм кримінального права // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 2. - С. 106-112.

11. Наден О. Гіпотези норм кримінального права // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 1. - С. 103-111.

12. Орловская Н. А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: монография; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О.: Юрид. література, 2011. - 621 с.

13. Панов М., Квасневська Н. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність // Право України. - 2010. - № 9. - С. 47-55.

14. Пономаренко Ю. А. Застосування кримінального закону за аналогією як засіб подолання прогалин у ньому // Кримінальне право. - 2006. - № 2. - С. 9-16.

15. Панчак О. Г. Поняття доктринального тлумачення закону про кримінальну відповідальність // Часопис Академії адвокатури України. - 2011. - № 3. - С. 1-5.

16. Регламент Пленуму Верховного Суду України. Затверджений постановою Пленуму № 7 від 10 червня 2002 р. // Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 4 (32). - С. 29.

17. Рощина І. Умови підвищення ефективності норм кримінального права у запобіганні злочинам. - Право України. - 2011. - № 4 - С. 191-196

18. Скомороха В., Тихий В. Актуальне дослідження правотлумачної діяльності // Право України. - 2002. - №8. - С. 136-137.

19. Ткачук Ю. Застосування деяких видів покарання при конструюванні альтернативних кримінально-правових санкцій Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 3. - С. 84-87.

20. Філей Ю. Запобіжний вплив кримінально-правових санкцій та практика їх застосування за злочини проти власності // Підприємство, господарство і право. - 2008. - № 5. - С. 119-123.

21. Шармар О. М., Бабаніна В. В. Виникнення та розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність // Митна справа. - 2012. - № 1. - С. 82-89.

22. Яремко Г. З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України: монографія. - Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. - 431 с.

Тема 3

1. Адельханян Р., Наумов А. Принципы экстрадиции и квалифицирующие обстоятельства совершения преступлений // Российская юстиция. - 2004. - № 3. - С. 51-56.

2. Володарський В. Чинність кримінального законодавства України у просторі: деякі теоретичні та практичні аспекти. - 2001. - № 4. - С. 91-98.

3. Лихов С. Актуальні питання вдосконалення інституту екстрадиції. // Право України. - 2001. - № 1. - С. 120-124.

4. Пономаренко Ю. Вплив Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків на національний кримінальний закон України // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7. - С. 89-95.

5. Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - С. 137.

6. Решение Конституционного Суда Украины по делу о конституционном обращении Национального банка Украины в отношении официального толкования положения части первой статьи 58 Конституции Украины (дело об обратном действии во времени законов и других нормативно-правовых актов) от 9.02.1999 г. (п. 2).

7. Решение Конституционного Суда Украины в деле о конституционном обращении 46 народных депутатов Украины в отношении официального толкования положений статьи 58 Конституции Украины, статей 6, 81 Уголовного кодекса Украины (дело об обратном действии уголовного закона во времени) № 6-pn / 2000 от 19.04.2000 г.

8. Ромашов Р. А., Анисимова А. Н. Действие права во времени // История государства и права. - 2004. - № 1. - С.6.

9. Тертишник В., Тертишник О. Проблеми міжнародного співробітництва у сфері правосуддя: екстрадиція та конфіскація // Юридична Україна. - 2003. - № 4. - С. 34.

10. Указ Президента Украины «О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступлении их в силу» № 503/97 от 10 июня 1997 г.

11. Чашин Д. Обратная сила более мягкого уголовного закона // Законность. - 2004. - № 7. - С. 44.

12. Якубов А. Е. Проблемы применения обратной силы уголовного закона: возможные решения // Вестник Московского университета. - 2009. - №1. - С. 19.

Тема 4

1. Бантишев О., Суслов Є. Значення поняття «малозначність діяння» для вирішення питання про кримінальну відповідальність // Юридичний Радник. - 2009. - № 1 (27). - С. 94.

2. Борісов В., Пащенко О. До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - № 3. - С 180.

3. Вознюк А. А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - № 1. - С. 154-160.

4. Головкін Б. Суспільна небезпечність тяжких та особливо тяжких корисливо-насильницьких злочинів // Юридична Україна. - 2006. - № 5. - С. 84.

5. Геворян В. М. Понятие «преступление» в российском уголовном праве // Вестник Московского университета. - 2007. - № 5. - С. 95-104.

6. Заруба П. Злочин як соціальне явище // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 10. - С. 137.

7. Книженко О. Пеналізація кримінальних правопорушень: перспективи вдосконалення // Право України. - 2013. - № 7. - С. 291-298.

8. Коробов П. Классификация преступлений по уровню их опасности // Российская юстиция. - 2004. - № 1. - С. 47.

9. Кудрявцев В. Н., Лунев В. В. О криминологической классификации преступлений // Государство и право. - 2005. - № 6. - С. 54-67.

10. Мирошниченко М. Кримінальний проступок та класифікація злочинів // Юридичний вісник. - 2012. - № 2. - С. 47-49.

11. Мірошниченко С., Титаренко О. Підстави та принципи криміналізації суспільно-небезпечних діянь // Вісник прокуратури. - 2008. - № 3 (81). - С. 51-57.

12. Панов М. Кримінальна протиправність як ознака злочину // Право України. - 2011. - № 9. - С. 62-75.

13. Фесенко Є. Ознаки злочину та його складу в контексті підстави кримінальної відповідальності // Право України. - 2011. - № 9. - С. 76-81.

Тема 5

1. Демидова Л. Соціальна і економічна обумовленість кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди // Юридична Україна. - 2011. - № 1. - С. 107-112.

2. Дорофеев В. Основания уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. - 2004. - № 2. - С. 59.

3. Козаченко О. Застосування інших правових заходів як альтернатива кримінальної відповідальності юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 2. - С. 39.

4. Митрофанов И. И. Механизм реализации уголовной ответственности: монография - Кременчуг: Щербатых А. В., 2011. - 615 с.

6. Митрофанов І. Сучасне кримінально-правове розуміння механізму реалізації відповідальності // Право України. -2011. - № 4 - С. 184-190.

7. Наден О. Структура кримінального правовідношення // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 10. - С. 125.

8. Шпатковская О. Співвідношення суспільних інтересів з інтересами особи в кримінальному судочинстві // Право України. - 2001. - № 10. - С. 69-71.

Тема 6

1. Вереша Р. Вина і склад злочину в кримінальному праві України: співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 2. - С. 91.

2. Гель А. Про окремі недоліки в конструкції складу злочину, передбаченого ст. 391 КК України (злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи) // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 2. - С. 35.

3. Гультай М. Деякі проблеми виправлення помилок, пов'язаних з кваліфікацією злочинів // Право України. - 2001. - №3. - С. 72-75.

4. Ігнатенко Ю. Окремі питання кваліфікації злочинів // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 6. - С. 33-35.

5. Маріічак Т. Причини помилок у кваліфікації злочинів: результати соціологічного дослідження // Право України. - 2001. - № 7. - С. 48.

6. Мантуляк Ю. Юридичний склад правомірного вчинку // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 9. - С. 33-42.

7. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. - 2-ге вид. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 512 с.

8. Филимонов В. Д. Детерминирующие связи в системе элементов состава преступления // Государство и право. - 2005. - №2. - С. 36-44.

9. Хавронюк М. Правила кваліфікації злочинних діянь: досвід Молдови, Іспанії. // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 5. - С. 133.

Тема 7

1. Борісов В., Пащенко О. Щодо родового об'єкта злочинів проти безпеки виробництва // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - № 1. - С 133.

2. Вельможний С. Предмет злочинного посягання у злочинах про викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання // Право України. - 2008. - № 2. - С. 94-97.

3. Винокуров В. Н. Объект преступления как элемент его состава // Журнал российского права. - 2010. - № 2. - С. 53-61.

4. Грудзур О. Предмет злочинів, пов'язаних із хабарництвом // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - №8. - С. 116.

5. Демидова Л. Власність, як об'єкт кримінально-правової охорони // Право України. - 2011. - №2. - С. 242 - 248.

6. Дудоров О. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті: проблемні питання визначення предмета злочину // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1. - С. 107.

7. Карпенко Л. К. Лікарська таємниця як предмет злочину, передбаченого ст. 145 КК України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 26. - Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2011. - С. 231-239.

8. Костенко О., Ландіна-Виговська А. Поняття об'єкта злочину: дискусію варто продовжити // Право України. - 2008. - № 4. - С. 101-106.

9. Лащук Є. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину // Право України. - 2001. - № 3. - С. 75-78.

10. Мочкош Я. Методичні засади дослідження ознак предмета посягання злочинів у сфері економіки // Право України. - 2002. - № 9. - С. 56-60.

11. Музика А. А., Лащук Є. В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: монографія [Держ. НДІ МВС України]. - К.: Паливода А. В. [вид.], 2011. - 191 с.

12. Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. - М.: Изд-во НОРМА, 2009. - 208 с.

13. Олійник П. В. Предмет злочинів проти власності: поняття, види, кримінально-правове значення: монографія [Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого]. - Х. : Право, 2011. - 208 с.

14. Панов М. Об'єкт незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та ін. засобами доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення (ст. 200 КК України) // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - № 3. - С 190-196.

15. Панькевич В. Деякі проблемні моменти визначення безпосереднього об'єкта злочину, передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. - С. 133.

16. Постанова ПВС України № 3 від 26.04.2002 р. «Про судову практику у справах про викрадання та інше незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» // Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 4 (32). - С. 2.

17. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / Колектив авторів. За заг. ред. Ю. В. Бауліна, В.І. Борисова. - Х.: Вид-во Кроссроуд, 2008. - 427 с.

18. Присяжнюк Т. Потерпевший в уголовном праве Украины: отдельные вопросы // Право Украины. - 2004. -№ 10. - С. 95-96.

19. Расторопов С. Понятие объекта преступления: история, состояние, перспектива // Уголовное право. - 2002. - № 1. - С. 37-40.

20. Самойленко О. Особливості предмета корисливих злочинів, вчинених з використанням комп'ютерних технологій // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. - С. 153.

Тема 8

1. Арутюнов А. Объективная сторона преступления, совершенного в соучастии // Уголовное право. - 2002. - № 2. - С. 4-5.

2. Беньківський В. О. Встановлення причинового зв'язку в кримінальному праві: сучасний аспект. - Держава і право. - 2011. -№ 51. - С. 523-525/

3. Берзін П. С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення: монографія. - К.: Дакор, 2009. - 736 с.

4. Берзін П. Систематизація наслідків як елементів складів злочинів: основні юридичні та формально-логічні аспекти // Підприємство, господарство і право. - 2009. - №5. - С. 114.

5. Бойко А. И. Преступное бездействие. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. - 295 с.

6. Дударець Д. В. Причиновий зв'язок у злочинах залишення в небезпеці та ненадання допомоги за КК України - Держава і право. - 2011. - № 51. - С. 547-553.

7. Колеснікова Т. Категорія наслідків злочину в кримінальному праві України: до питання наукової розробленості проблеми // Юридичний вісник. - 2012. - № 1. - С. 144-150.

8. Кундеус В. Поняття викрадення в кримінальному праві // Право України. - 2002.- №8. - С. 106-108.

9. Леонов Б. Форми бездіяльності військової влади: порівняльний аналіз із законодавством зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2. - С. 91-96.

10. Мазуренко О. Стаття 361 КК України: проблеми об'єктивної сторони злочину // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 7. - С. 116.

11. Світличний О. О. Суспільно небезпечне діяння при розбещенні неповнолітніх: спірні аспекти // Право і суспільство. - 2010. - № 6. - С. 207 - 211.

12. Соловйова А. М. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, особливості при посяганнях на власність за кримінальним законом України // Право і суспільство. - 2010. - № 1. - С. 95 - 99.

13. Шевченко Є. В. Злочини з похідними наслідками: монографія. - Х.: Вид. СПД Вапнярчук Н. М., 2005. - 216 с.

Тема 9

1. Баранеко Д., Магарін М. Службова особа в інституті спеціального суб'єкта злочину // Прокуратура, людина, держава. - 2004. - №8. - С. 49-56.

2. Ільковець Л., Крючкова О. Спеціальний суб'єкт злочину у сфері службової діяльності // Вісник прокуратури. - № 7. - С. 63-67.

3. Клименко В. А., Первомайський В. Б., Приходько Т. М. Обмежена осудність: поняття, критерії та примусове лікування: монографія. [Київ. міжнар. ун-т]. - К.: Атіка, 2011. - 180 с.

4. Коржанский Н. Группа лиц как субъект преступления // Право Украины. - 2005. - № 11. - С. 78-81.

5. Коротюк О. До питання про спеціальний суб'єкт злочину // Юридична Україна. - 2011. - № 7. - С. 74-78.

6. Лень В. В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві: монографія. - Д.: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2008. - 180 с.

7. Любченко Д. Понятие субъекта преступления по «Правам, по которым судится малороссийский народ» (1743 г.) // Право Украины. - 2005. - № 3. - С. 125-128.

8. Марчак В. Обмежена осудність як ознака суб'єкта злочину // Право України. - 2008. - № 6. - С. 115-119.

9. Марчак В. Деякі дискусійні питання, які виникають при визнанні судом особи обмежно осудною // Право України. - 2008. - № 2. - С. 70-74.

10. Мельникова А. Определение группы лиц как субъекта преступления // Право Украины. - 2004. - № 2. - С. 86-89.

11. Митрофанов І.І. Проблеми визнання юридичної особи суб'єктом кримінальної відповідальності // Право і суспільство. - 2010. - №1. - С. 89 - 94.

12. Никифоров А. Юридическое лицо как субъект преступления. - Уголовное право. - 2002. - № 2. - С. 50-55.

13. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. // Урядовий кур'єр. - 2000. - №11.

14. Оробець К. Властивості суб'єктів злочину за кримінальним правом України // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 2. - С. 121.

15. Постанова ПВС України № 15 від 26.12.2003 р. «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 2. - С. 7-9.

16. Сороченко А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні: проблеми запровадження, пропозиції щодо змін і доповнень законодавства // Підприємство, господарство і право. - 2009. - № 6. - С. 153.

17. Хавронюк М. Загальні службові злочинні діяння: особливості їх визначення у кримінальних законах європейських держав // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 4.- С. 124.

18. Черечукина Л. Доказывание физиологического аффекта // Право Украины. - 2004. - № 6. - С. 64-66.

 Семестр | Тема 10

За кредитно-модульною системою навчання | Донецьк ДонНУ 2014 | Опис предмета курсу | Тема 4. Поняття злочину | Тема 6. Склад злочину | Тема 18. Призначення покарання | Тема 12 | Тема 13 | Тема 14 | Тема 15 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати