На головну

З нижче перерахованих джерел трудового права назвіть джерело, який відноситься до основних джерел трудового права.

  1. Chmod права спісок_файлов
  2. D) основні ознаки права.
  3. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  4. I) Підсекція Цивільного права і Цивільного процесу (ауд.31)
  5. I) Підсекція Кримінального права та кримінального процесу
  6. I. Джерела права
  7. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України

А) Правила.

В) Постанови.

С) Положення.

D) Інструкції.

Е) Рекомендації.

7. На які класи діляться джерела трудового права?

А) Основні і похідні.

В) Основні і додаткові.

С) Загальні і спеціальні.

D) Загальні і похідні.

Е) Спеціальні і похідні.

8. «Процес нормотворчості» це один з ...

А) Принципів трудового права.

В) Методів правового регулювання в трудовому праві.

С) Джерел трудового права.

D) Похідних джерел трудового права.

Е) Ні правильної відповіді.

9. Що означає «процес нормотворчості»?

А) Захист прав працівників у органах по розгляду трудових спорів.

В) Рівність сторін при розгляді трудових спорів у суді.

С) Виконання працівником трудових функцій.

D) Свобода вибору професії.

Е) Ні правильної відповіді.

10. До чого відноситься поняття «Мінімум прав і гарантій праці працівників»?

А) До джерел трудового права.

В) До принципам трудового права.

С) До методів правового регулювання.

D) До способів захисту трудових прав.

Е) До підстав виникнення трудових відносин.

11. Чим характеризується правове становище суб'єктів трудового права?

А) рівноправності.

В) Рівністю і виконанням обов'язків.

С) Підпорядкуванням і дотриманням умов договору.

D) Рівністю і підпорядкуванням.

Е) Ні правильної відповіді.

12. На скільки частин поділяється система трудового права?

А) На три частини.

В) На чотири частини.

С) На дві частини.

D) Взагалі не ділиться на частини, тому що являє собою єдине ціле.

Е) Ні правильної відповіді.

13. На які частини ділиться система трудового права?

А) На загальну, особливу і нормативну

В) На загальну і спеціальну.

С) На нормативну і загальну.

D) На основну і спеціальну.

Е) На загальну і особливу.

14. Що являє собою система трудового права?

А) Сукупність нормативно правових актів про працю.

В) Сукупність принципів трудового права.

С) Сукупність принципів та джерел трудового права.

D) Сукупність правових норм, яка в своїй єдності утворює цілісність, нерозривну єдність структури і змісту даної галузі права.

Е) Сукупність правових норм, яка в своїй єдності утворює цілісність, нерозривну єдність принципів даної галузі права.

15. Що вивчається в Загальній частині трудового права?

А) Предмет і метод галузі.

В) Метод і система галузі.

С) Принципи регулювання трудових відносин.

D) Правове становище суб'єктів.

Е) Все вище перераховане.

16. Що являє собою Особлива частина трудового права?

А) Предмет і метод галузі.

В) Метод і систему галузі.

С) Принципи регулювання трудових відносин.

D) Правові норми, що регламентують окремі елементи громадської організації праці та встановлюють правосуб'єктність учасників трудових відносин.

Е) Все вище перераховане.

17. Які основні інститути трудового права входять в Особливу частину?

А) Зайнятість та працевлаштування.

В) Індивідуальний трудовий договір.

С) Колективні договори і угоди.

D) Заробітна плата.

Е) Все вище перераховане.

18. Що означає поняття «принцип»?

А) Сукупність норм.

В) Виконання обов'язків.

С) Дотримання прав усіх суб'єктів трудового права.

D) Первоначало, керівна ідея.

Е) Ні правильної відповіді.

19. Що з нижче перерахованого можна віднести до принципів трудового права?

А) Заборона примусової праці.

В) Сприяння зайнятості.

С) Охорона життя і здоров'я працівників.

D) Свобода об'єднання та діяльності профспілок.

Е) Всі відповіді вірні.

20. Що з нижче перерахованого не відноситься до принципів трудового права?

А) Особлива турбота про соціально-незахищені верстви населення.

В) Виконання громадських робіт.

С) Сумлінне виконання трудових обов'язків.

D) Участь працівника в організації, управлінні колективною працею.

Е) Свобода об'єднання та діяльності профспілок.

21. Що означає поняття «Інструкція» в трудовому праві?

А) Це НПА, деталізує застосування трудового законодавства в області громадської організації праці.

В) Це НПА, що визначає порядок організації та здійснення певного виду діяльності в області громадської організації праці.

С) Це НПА, що визначає статус і повноваження будь-якого гос. органу або його структурного підрозділу, а також порядок здійснення конкретного виду діяльності.

D) Це НПА, що визначає певні дії в галузі праці.

Е) Ні правильної відповіді.

22. Що означає поняття «Правила» в трудовому праві?

А) Це НПА, деталізує застосування трудового законодавства в області громадської організації праці.

В) Це НПА, що визначає статус і повноваження будь-якого гос. органу або його структурного підрозділу, а також порядок здійснення конкретного виду діяльності.

С) Ні правильної відповіді.

D) Це НПА, що визначає порядок організації та здійснення певного виду діяльності в області громадської організації праці.

Е) Це НПА, що визначає певні дії в галузі праці.

23. Що означає поняття «Рекомендація» в трудовому праві?

А) Все перераховане.

В) Це НПА, деталізує застосування трудового законодавства в області громадської організації праці.

С) Це НПА, що визначає статус і повноваження будь-якого гос. органу або його структурного підрозділу, а також порядок здійснення конкретного виду діяльності.

D) Це НПА, що визначає порядок організації та здійснення певного виду діяльності в області громадської організації праці.

Е) Це НПА, що визначає певні дії в галузі праці.

24. Що означає поняття «Положення» в трудовому праві?

А) Це НПА, що визначає певні дії в галузі праці.

В) Це НПА, деталізує застосування трудового законодавства в області громадської організації праці.

С) Це НПА, що визначає статус і повноваження будь-якого гос. органу або його структурного підрозділу, а також порядок здійснення конкретного виду діяльності.

D) Це НПА, що визначає порядок організації та здійснення певного виду діяльності в області громадської організації праці.

Е) Все перераховане.

 З нижче перерахованого виділіть ознаки трудових відносин. | З нижче перерахованих суб'єктів права, виділіть суб'єкт трудового права.

У складі профспілки повинно бути не менше ... | Назвіть сторони колективного договору. | З нижче перерахованих осіб виділіть осіб, які не належать до зайнятого населення. | Назвіть види обліку робочого часу, встановлені законодавством. | Назвіть випадки, коли допускаються понаднормові роботи без згоди працівника. | Назвіть основні системи оплати праці, встановлені законодавством. | Назвіть основні методи, використовувані в трудовому праві для забезпечення трудової дисципліни на підприємстві. | Сторони в ВТД. | Сторони колективного угоди. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати