На головну

Загальна характеристика рахунків, що відкриваються в уповноважених банках резидентам і нерезидентам (юр. І фізичним особам).

  1. I Загальна характеристика роботи
  2. I. Загальна довжина грифа не повинна перевищувати 2.4м, за винятком спеціального грифа для присідань і станової тяги.
  3. I. Загальна характеристика
  4. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  7. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка

Осн.документом є Положення ЦБ РФ від 5 грудня 2004 № 205-П. Спеціального розділу в Плані рахунків бух.обліку з обліку іноземних операцій не виділено. Рахунки в ин.валюте відкриваються на всіх рахунках, де можуть в установленому порядку враховуватися операції в іноземній валюті. Для цього в номер особового рахунку включається тризначний цифровий код відповідної валюти за ЄДРПОУ валюти. При цьому облік операцій в іноземній валюті ведеться на тих самих рахунках другого порядку, на яких обліковуються операції в рублях, з відкриттям окремих особових рахунків у відповідних валютах. Здійснення операції за рахунками в іноземній валюті проводиться з дотриманням валютного законодавства РФ. Порядок здійснення розрахункових операцій в ин.валюте визначається кредитною організацією самостійно з урахуванням правил здійснення операцій в рублях, а також особливостей міжнародних правил і укладених договірних відносин. За рішенням кредитної організації рахунки аналітичного обліку в іноземній валюті можуть вестися в рублях за курсом ЦБ РФ або тільки в іноземній валюті. При веденні рахунків тільки в іноземній валюті під час видачі з комп'ютера на друк залишків особових рахунків в ин.валюте підсумок за всіма ін.валютним рахунках другого порядку буде видно також в рублях за діючим курсом ЦБ РФ. Всі здійснюються кредитними організаціями банківські операції в ин.валюте повинні відображатися в щоденному єдиному бухг.балансе тільки в рублях. Для додаткового контролю і аналізаоперацій в ин.валюте кред.організаціям дозволяється розробляти спеціальні програми та облікові регістри (здається так зрозуміла). У плані рахунків виділено окремі рахунки для обліку операцій з нерезів РФ.

(А це вже з сайту Немчинова):

В даний час існують наступні типи валютних рахунків:

1) рахунки в іноземній валюті для нерезидентів;

2) рахунки в іноземній валюті для резидентів;

3) рахунки нерезидентів у валюті Російської Федерації:

-рахунки, які не є спеціальними банківськими рахунками;

-спеціальні банківські рахунки нерезидентів наступних видів:

«С», «О», «А», «В1», «В2».

38. Транзитний і поточний валютні рахунки юр.лиц-різів. Їх призначення і режими. (111-І «Про обязат.продажі частини валют.виручкі на внутр.вал.ринке РФ).

Для ідентифікації надходжень іноземної валюти на користь різів і в цілях обліку валютних операцій, в тому числі при здійсненні обов'язкового продажу частини валютної виручки, УБ відкривають резам (юр.особам і фізичним особам - ІП) на підставі договору банківського рахунку поточна валютна рахунок і в зв'язку з цим одночасно транзитний валютний рахунок. При цьому кожному поточному валютному рахунку, що відкривається за всіма видами валют (за винятком рахунків, що відкриваються в клірингових валютах), повинен відповідати транзитний валютний рахунок. На транзитний валютний рахунок УБ зараховуються в повному обсязі всі надходження іноземної валюти на користь різу, за винятком наступних ден.средств, що зараховуються на поточний валютний рахунок:

- Грошових коштів, що надходять з одного поточного валютного рахунку різу, відкритого в УБ, на інший поточний валютний рахунок цього різу, відкритий в цьому УБ;

- Ден.средств, що надходять від УБ, в якому відкрито поточний валютний рахунок різу, за укладеними між ними договорами;

- Ден.средств, що надходять з поточного валютного рахунку одного різу на поточний валютний рахунок іншого різу, відкритих в одному УБ.

З транзитного валютного рахунку грошові кошти списуються:

- Для здійснення продажу іноземної валюти, включаючи обов'язковий продаж частини валютної виручки;

- Для оплати витрат та інших платежів;

- Для зарахування на поточний валютний рахунок різу в цьому УБ або на поточний валютний рахунок цього різу (з попередніми зарахуванням на транзитний валютний рахунок), відкритий в іншому УБ, наступних надходжень іноземної валюти:

- Надходжень іноземної валюти, що не підлягають обов'язковому продажу. При перерахуванні зазначених коштів на поточний валютний рахунок різу, відкритий в іншому УБ, в платіжному документі проставляється відмітка "Обов'язковому продажу не підлягає";

- Частини валютної виручки, що перевищує розмір обов'язкового продажу. При перерахуванні зазначених коштів на поточний валютний рахунок різу, відкритий в іншому УБ, в платіжному документі проставляється відмітка "Обов'язковий продаж проведена";

- Валютної виручки, в сумі раніше оплачених з поточного валютного рахунку різу витрат та інших платежів. При перерахуванні зазначених коштів на поточний валютний рахунок різу, відкритий в іншому УБ, в платіжному документі проставляється відмітка "Компенсація витрат та інших платежів за пунктом 1.3 Інструкції Банку Росії від 30 березня 2004 року N 111-І".

Для повернення помилково надійшли на користь різу ден.средств, якщо до їх списання з транзитного валютного рахунку різу в УБ надійшов один з наступних документів:

- Розпорядження різу - власника рахунку про переведення цих коштів на інший транзитний валютний рахунок цього різу, в тому числі в іншому УБ, або про повернення цих ден.средств платнику зважаючи на їх помилкового перерахування;

- Повідомлення від банку-кореспондента про повернення цих ден.средств платнику зважаючи на їх помилкового перерахування, якщо в договорі банківського рахунку, укладеному УБ з різом - власником рахунку, передбачені відповідні умови списання ден.средств з транзитного валютного рахунку.

 Основні рахунки бухгалтерського обліку, які використовуються для оформлення валютних операцій. | Операції фіз.осіб-різів, здійснювані без відкриття банківських рахунків. (Я так зрозуміла, що вал.операціі, якщо немає .. то вибачте)

Особливості міжнародних розрахунків. Основні форми розрахунків у практиці міжнародної торгівлі. | Інкасові форми міжнародних розрахунків. Інкасо-імпорт (схема і проводки). | Інкасові форми міжнародних розрахунків. Інкасо-експорт (схема і проводки). | Банківський переказ як одна з форм міжнародних розрахунків. Розрахунки банківським переказом за експортними операціями (схема і проводки). | Банківський переказ як одна з форм міжнародних розрахунків. Розрахунки банківським переказом за імпортними операціями (схема і проводки). | Документарні акредитиви. Акредитиви по імпортним операціям. | Документарні акредитиви. Акредитиви по експортних операціях. | Організація роботи обмінного пункту | Порядок відкриття обмінних пунктів | Порядок здійснення операцій з готівковою валютою та чеками в обмінному пункті |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати