На головну

Charisma 2 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

Қоршаға тіндерге индифферентті болу,

2) Ұлпаға емдік әсер ету

3) +Ұлпаны токсикалық әсерден қорғау

4) Емдеу этапында тісжегі қуысын оқшаулау

5) Антибактериальды әсері болуы керек

№442 тапсырма

Стоматологиялық цементтерге төменде аталғандардың; ТЕК біреуінен басқасының; барлығы кіреді:

1) Фосфатты

2) Силикатты

3) Силикофосфатты

4) Шыныиономерлі

5)+Полимерлі

№443 тапсырма

Фосфат цементтің ұнтағының құрамына төменде аталған компоненнтердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы кіреді:

1) Цинк оксиді

2) Алюминий оксиді

3) Магний оксиді

4) +Фосфор оксиді

5) Кремний оксиді

№444 тапсырма

Фосфат цементтің ұнтағының негізгі құрамы:

1) + Цинк оксиді

2) Алюминий оксиді

3) Магний оксиді

4) Фосфор оксиді

5) Кремний оксиді

№445 тапсырма

Фосфат цементтің сұйықтығы неден тұрады?

1) маллеин қышқылының 20%ертіндісі

2) полиакрил қышқылының 30%ертіндісі

3) ортофосфор қышқылының 37%сулы ертіндісі

4) олеин қышқылының 10%ертіндісі

5) пальмитин қышқылының 5%ертіндісі

№446 тапсырма

Фосфат цементтерге төменде берілгендердің, тЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:

1) Унифас

2) +Силидонт

3) Висфат

4) Адгезор

5) Аргил

№447тапсырма

Цинк-фосфат цементтерге жатады:

1) Силицин

2) Силидонт

3)+ Унифас

4) Мегацем

5) Ионобонд

№448тапсырма

Фосфат-цементтердің қолдану көрсеткіштеріне төменде аталғандардың, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:

1) Жасанды сауыт астындағы тұрақты тісті пломбылау

2) Сүт тістерді пломбылау

3) Аралық төсем

4) Жасанды сауытты бекіту үшін

5) +Тұрақты тістердегі тісжегіні пломбылау

№449 тапсырма

Фосфат цементтің оң қасиеттеріне төменде берілгендердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:

1) Тіс тіндеріне жабысқақтығы жақсы

2) Ұлпаға токсикалық әсері жоқ

3) +Ауыз сұйықтығына тұрақты

4) Жылу өткізгіштігі төмен

5) Жақсы иілгіш

№450 тапсырма

Фосфат цементтің оң қасиеттеріне төменде берілгендердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:

1) Тіс тіндеріне жабысқақтығы жақсы

2) +Тіс кіреукесінің түсіне сай

3) Ұлпаға токсикалық әсері жоқ

4) Жылу өткізгіштігі төмен

5) Жақсы иілгіш

№451тапсырма

Фосфат цементтің оң қасиеттеріне төменде берілгендердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:

1) +Механикалық беріктігі

2) Ұлпаға токсикалық әсері жоқ

3) Тіс тіндеріне жабысқақтығы жақсы

4) Жылу өткізгіштігі төмен

5) Жақсы иілгіш

№453тапсырма

Фосфат цементтің теріс қасиеттеріне жатады:

1) Иілгіштігі жеткіліксіз

2) Ұлпаға улы әсері бар

3) Тіс тіндеріне жабысқақтығы төмен

4) Жылу өткізгіштігі жоғары

5) + Механикалық беріктігі жеткіліксіз

№454 тапсырма

Фосфат цементтің теріс қасиеттеріне жатады:

1) Иілгіштігі жеткіліксіз

2) +Ауыз сұйықтығына тұрақсыз

3) Тіс тіндеріне жабысқақтығы төмен

4) Жылу өткізгіштігі жоғары

5) Ұлпаға улы әсері бар

№455 тапсырма

Фосфат цементтің теріс қасиеттеріне жатады т:

1) Иілгіштігі жеткіліксіз

2) Ұлпаға улы әсері бар

3) Тіс тіндеріне жабысқақтығы төмен

4) Жылу өткізгіштігі жоғары

5)+ Тіс кіреуксінің түсіне сай емес

№456 тапсырма

Фосфат цементтіңмеханикалық беріктігі ұнтақ құрамында... болуына байланысты:

1) Кремний оксидінің

2) Алюминий оксидінің

3)+ Магний оксидінің

4) Кальции оксидінің

5) Цинк оксидінің

№457 тапсырма

Фосфат цементтіңжақсы адгезивті қасиетіұнтақ құрамында... болуына байланысты:

1) Кремний оксидінің

2) Алюминий оксидінің

3) Магний оксидінің

4) Кальции оксидінің

5) +Цинк оксидінің

№458 тапсырма

Фосфат цементтің беріктігі мен қаттылығық қасиетіұнтақ құрамында... болуына байланысты:

1) Кремний оксидінің

2) +Алюминий оксидінің

3) Магний оксидінің

4) Кальции оксидінің

5) Цинк оксидінің

№459 тапсырма

Фосфат цементтіңмөлдірлігі мен жылтырлығыұнтақ құрамында... болуына байланысты:

1) +Кремний оксидінің

2) Алюминий оксидінің

3) Магний оксидінің

4) Кальции оксидінің

5) +Цинк оксидінің

№460 тапсырма

Силикаттық цементің ұнтағының құрамында көбінесе болады:

1) мырыш тотығы

2) алюминий тотығы

3) Магний тотығы

4) фосфор тотығы

5) + кремний тотығы

№461тапсырма

Силикаттық цементің беріктігі пен қаттылығын ұнтақ құрамындағы ... қамтамасыз етеді:

1) кремний тотығы

2) + алюминий тотығы

3) магний тотығы

4) Кальций тотығы

5) Мырыш тотығы

№462тапсырма

Силикатты цементің жылтырлығы мен мөлдірлігін ұнтақ құрамындағы ..... қамтамасыз етеді:

1) + кремний тотығы

2) алюминий тотығы

3) магний тотығы

4) Кальций тотығы

5) Мырыш тотығы

№463 тапсырма

Төмендегі келтірілгендердің бірі силикатты цементке жатады:

1) Адгезор

2)+ Силицин

3) Аргил

4) Силидонт

5) Цемилайт

№464 тапсырма

Фосфаттық цементке төмендегі келтірілгендердің біреуі жатады:

1) +Адгезор

2) Силицин

3) Мегацем

4) Силидонт

5) Цемилайт

№465 тапсырма

Силикофосфатты төмендегі келтірілгендердің цементке біреуі жатады:

1) Адгезор

2) Силицин

3) Мегацем

4) +Силидонт

5) Цемилайт

№466 тапсырма

Фосфаттық цементтің бактерицидтік қасиеті ұнтағының құрамында түссіз қосындылардың болғанымен байланысты:

1) қалайы (олова)

2) темір

3) +күміс

4) Алюминий

5) Свинца

№ 467 тапсырма

Силикатты цементтердің жабысу қасиетерінің төмен болуы ұнтақ құрамындағы ..... аз мөлшерде болуымен байланысты:

1) Кальций тотығы

2)+ Цинк тотығы

3) Кремний қостотығы

4) Магний тотығы

5) Алюминий қостотығы

№468 тапсырма

Шыныиономерлі цементтің ұнтағының құрамында төмендегі компоненттердің, ТЕК біреуінен басқасының барлығы бар:

1) Кремний қостотығы

2) Алюминий тотығы

3) + Магний тотығы

4) Кальций фториді

5) Алюминий фосфаты

№469 тапсырма

Шыныиономерлі цементтердің ұнтағындағы фтордың орташа мөлшері:

1) 10-15%

2)+ 20-25%

3) 30-35%

4) 1 - 5%

5) 40-45%

№470 тапсырма

Қалпына келтіртін шыныиономерлік цементтердің ұнтақ бөлшектерінің көлемі:

1) 10-20 мкм

2) 20-25 мкм

3) 30-35 мкм

4)+ 40-50 мкм

5) 55 -60 мкм

№471 тапсырма

Аралық шыныиономерлік цементтердің ұнтақ бөлшектерінің көлемі құрайды:

1) 10-15 мкм

2) +20-25 мкм

3) 30-35 мкм

4) 40-50 мкм

5) 55 -60 мкм

№472 тапсырма

Төменде аталған қандай қышқылдың кополимері шыныиономерлі цементтің сұйықтығында қолданылады?

1) Фосфор қышқылының

2) Лимон қышқылының

3) Пировиноград қышқылының

4) Сірке қышқылының

5) + Акрил қышқылының

№473 тапсырма

Шыныиономерлік цементтің сұйықтығында, жұмыс уақытын ұзартатын және материалдың қатаюын тездететін 5%қышқыл кездеседі,

Төмнде аталған қышқылдардың қайсысы берліген сипаттамаға сай келеді?

1) Лимон қышқылы

2) сірке қышқылы

3) Пировиноград қышқылы

4) +Вино қышқылы

5) Пальмитин қышқылы

№474 тапсырма

Шыныиономерлік цементтердің қасиетіне төменде аталғандардың, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы кіреді:

1) Тіс тіндеріне химиялық адгезиясы

2) Кариесстатикалық емдік эффект

3) Механикалық беріктік

4)+ Ұлпаға токсикалық әсері

5) Эстетикалығы жоғары емес

№475 тапсырма

Шыныиономерлік цементтердің беріктігі мен қышқылға төзімділігі ұнтақ құрамындағы неге байланысты?:

1) Кальции оксидіне

2) цинка оксидіне

3) Двуокиси кремния

4) магнии оксидіне

5) + алюминии оксидіне

№476 тапсырма

Шыныиономерлік цементтердің кариесстатикалық әсері ұнтақ құрамында ... болуына байланысты:

1) +Кальции фторидінің

2) Цинк оксидінің

3) Кремнии окидінің

4) Магнии оксидінің

5) Алюминии фосфатының

№477 тапсырма

Шыныиономерлік цементтен қойылған пломбаның антибактериальді қасиеті оның бетінен бөлінетін ... әсеріне байланысты:

1) Кальцидің

2) + Фтордың

3) Натридің

4) Фосфордың

5) Калидің

№478 тапсырма

Шыныиономерлік цементтің қатаюы ... реакциясына байланысты:

1. тотығу-тотықсыздану

2. +Қышқылдық-негіздік

3. Орын басу

4.Қайта қалпына келу

5. Тотығу

№479 тапсырма

Шыныиономерлік цемент төменде көрсетілгендердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығына тағайындалады:

1. Ортопедиялық конструкцияларды бекітуге

2. Эстетикалық реставрацияға

3. Ұлпаны оқшаулауға

4. Түбір өзектерін обтурациялауға (тығындауға)

5.+Ұлпаға емдік әсер ету үшін

№480 тапсырма

Түбір өзектерін обтурациялауғаарналған шыныиономерлік цементтерге төменде көрсетілгендердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:

1. эндосил

2. стиодент

3. эндиона

4. +Ионофил

5. кетак-эндо

№481тапсырма

Төменде аталған шыныиономерлік цементтердің ішінде керметтерге жатады:

1. кавитан

2. Цемилайт

3.+Аргион-моляр

4. Кетак-моляр

5. кетак-фил

№482 тапсырма

Төменде көрсетілген шыныиономерлік цементтердің ішінде гибридтерге жататыны:

1. кавитан

2. Ионобонд

3 Ионофил

4. +Ионозит

5. Мегацем

№483 тапсырма

Макротолыққан композиттік материалдардың бейорганикалық толықтырғышының бөлшегінің көлемі құрайды:

1) 0,04-0,1 мкн

2) 0,5- 1,0 мкн

3) +2-30 мкн

4) 40-50 мкн

5) 60-70 мкн

№484 тапсырма

Минитолыққан композиттік материалдардың бейорганикалық толықтырғышының бөлшегінің көлемі құрайды:

1) 0,04-0,1 мкн

2) +1-5 мкн

3) 20-30 мкн

4) 40-50 мкн

5) 60-70 мкн

№485 тапсырма

Микротолыққан композиттік материалдардың бейорганикалық толықтырғышының бөлшегінің көлемі құрайды:

1) +0,04-0,1 мкн

2) 1-5 мкн

3) 20-30 мкн

4) 40-50 мкн

5) 60-70 мкн

№486 тапсырма

Құрамында микро- және минибөлшекті бейорганикалық толықтырғышы бар композиттік материалдар аталады:

1) Макрофилдер

2) Микрофилдер

3) Мини толыққандар

4) Макрогибридтер

5)+Микрогибридтер

№487тапсырма

Құрамында макро- және минибөлшекті бейорганикалық толықтырғышы бар композиттік материалдар аталады:

1) Макрофилдер

2) Микрофилдер

3) Мини толыққандар

4)+ Макрогибридтер

5) Микрогибридтер

№488 тапсырма

Құрамында макро-, мини-, микробөлшекті бейорганикалық толықтырғышы бар композиттік материалдар аталады:

1) Макро толыққандар

2) Микротолыққандар

3) + Тотальды толыққандар (выполненных)

4) Макрогибридтер

5) Микрогибридтер

№489 тапсырма

Композиттік материалдарда бейорганикалық толықтырғыш ретінде төменде көрсетілген материалдардың, тЕК біреуінен басқасының, барлығы қолданылады:

1) Барии шынысы

2) Кварц

3) +Алюмосиликатты шыны

4) Фарфор ұнтағы

5) Двуокиси кремния

№490 тапсырма

Композиттік материалдардың органикалық негізі ретінде төменде берілгендердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы қолданылады:

1) БИСГМА

2) УДМА

3) ТЭГДМА

4) ДGМА

5)+ ЭДТА

№491 тапсырма

Химиялық жолмен қатаятын композиттік материалдардың полимеризациялық инициаторы болып табылады:

1) Гидрохинон

2) +Перекись бензоила

3) Толуидин

4) Камфорохинон

5) Диметакрилат

№492 тапсырма

Сәулемен қатаятын композиттік материалдардың полимеризациялық инициаторы болып табылады:

1) Гидрохинон

2) Перекись бензоила

3) Толуидин

4) +Камфорохинон

5) Диметакрилат

№493тапсырма

Макротолыққан композиттердің бейорганикалық толықтырғышпен толығу көлемі құрайды

(наполненность макронаполненных композитов неорганическим наполнителем по весу достигает):

1) 10-20%

2) 30-40%

3) 50-60%

4) +70-80%

5) 90-95%

№494тапсырма

Макротолыққан комозиттік материалдардың теріс қасиетіне жатады:

1) Механикалық беріктігі жеткіліксіз

2) Жылу өткізгіштігі жоғары

3) +Жылтырауы нашар (плохую полируемость)

4) жылуөткізгіштігі жоғары

5) Жиектік жабысуы нашар

№495тапсырма

Минитолыққан композиттердің бейорганикалық толықтырғышпен толығу көлемі құрайды (наполненность мининаполненных композитов неорганическим наполнителем по объему достигает):

1) 10-15%

2) 30-35%

3) +50-55%

4) 60-65%

5) 70-75%

№496тапсырма

Микротолыққан композиттердің бейорганикалық толықтырғышпен толығу көлемі құрайды

(наполненность микронаполненных композитов неорганическим наполнителем по объему достигает):

1) 10-20%

2)+ 30-50%

3) 60-70%

4) 80-85%

5) 90-95%

№497тапсырма

Микротолыққан комозиттік материалдардың теріс қасиетіне жатады:

1) +Механикалық беріктігі жеткіліксіз

2) Жылу өткізгіштігі жоғары

3) +Жылтырауы нашар (плохую полируемость)

4) Жылу өткізгіштігі жоғары

5) Жиектік жабысуы нашар

№498 тапсырма

Микрогибридті композиттердің бейорганикалық толықтырғышпен толығу көлемі құрайды

(наполненность микрогибридных композитов неорганическим наполнителем по объему достигает):

1) 45-50%

2) 55-60%

3) 65-70%

4) +75-80%

5) 85-90%

№499 тапсырма

Микрогибридті композиттік материалдарға төменде аталғандардың, ТЕК біреуінене басқасының, барлығы жатады:

1) Prisma TPH

2) Charisma

3) Brilliant

4) Degufil Ultra

5) +Prismafil

№500 тапсырма

Макротолыққан композиттік материалдарға төменде аталғандардың, ТЕК біреуінене басқасының, барлығы жатады:

1) Prismafil

2) + Charisma

3) Consice

4) Estilux

5) Valux

№501тапсырма

Композиттік материалдардың полимеризациялық отыруы % көлемде болады:

1) 0,5-1

2)+ 2-5

3) 6-8

4) 9-10

5) 11-15

№502 тапсырма

Химиялық жолмен қатаятын композиттік материалдардың теріс қасиетіне жатады :

1) Жылу өткізгіштігі жоғары

2)+ Түсінің жеткіліксіздігі

3) Электр өткізгіштігі жоғары

4) Шеттік жабысуы нашар

5) Жылтыратылуы нашар

№503 тапсырма

Кіреукені уландыру үшін қолданылатын қышқыл:

1) +30-40% фосфор қышқылы

2) 5-10% маллеин қышқылы

3) 1-2% полиакрил қышқылы

4) 15-20% алма қышқылы

5) 0,1-0,5 % пировиноград қышқылы

№504 тапсырма

30-40% фосфор қышқылы мен кіреукені уландырудың тиімді уақыты:

1) 45-50 сек

2) 5-10 сек

3) +15-20 сек

4) 25-30 сек

5) 35-40 сек

№505 тапсырма

Қышқылмен уландырғанда кіреуке бетінен ... қалыңдықтағы қабат алынады:

1) 5 мкн

2) +10 мкн

3) 15 мкн

4) 20 мкн

5) 25 мкн

№506 тапсырма

Қышқылмен уландырғанда кіреуке микрокеңістіктер ашылады, олардың тереңдігі:

1) 10 мкн

2) 20 мкн

3) 30 мкн

4) 40 мкн

5) +50 мкн

№507 тапсырма

Қышқылмен өңдегеннен кейінгі пайда болған кіреуке-композит байланысы :

1) 5 МПа

2) 10МПа

3) 15 МПа

4) +20 МПа

5) 25 МПа

№508 тапсырма

Егеп-тазалағаннан кейін дентиннің бетінде пайда болады:

1) Оттегімен қаныққан қабат

2) Оттегімен белсендірілген қабат

3) «Ұшқындалған» (искрящийся) дентин

4) +Майланған қабат

5) Гибридті зона

№509 тапсырма

Егеп-тазалағаннан кейін дентиннің бетінде пайда болатын, дентин түтікшелерінің қалдықтарынан, коллаген талшықтарының үзінділерінен, түлеген эпителий жасушаларынан, ауыз қуысының микрофлорасынан тұратын құрылымдар аталады:

1) Оттегімен қаныққан қабат

2) Оттегімен белсендірілген қабат

3) «Ұшқындалған» (искрящийся) дентин

4) +Майланған қабат

5) Гибридті зона

№510 тапсырма

Тікелей күшті ауа немесе су ағымымен әсер еткенде дентин құрылымдарының дезориентациясының аталуы :

1) Оттегімен қаныққан қабат

2) Оттегімен белсендірілген қабат

3) «Ұшқындалған» (искрящийся) дентин

4) Майланған қабат

5) +Коллаген талшықтарының коллапсы

№511 тапсырма

Өздігінен қатаятын композиттік материалдарлдың химиялық полимеризаторының катализаторы болып табылады:

1)+ Бензоилдың асқын тотығы

2) Камфорохинон

3) Толуидиннің асқын тотығы

4) Гидрохинон

5) Диметилметакрилат

№512 тапсырма

Фотополимерлік композиттік материалдардың полимеризаторының катализаторы болып табылады:

1) Бензоилдың асқын тотығы

2)+ Камфорохинон

3) Толуидиннің асқын тотығы

4) Гидрохинон

5) Диметилметакрилат

№513 тапсырма

Фотополимерлік композиттік материалдарда бейорганикалық толықтырғыш ретінде төменде аталған қосылыстырдың және химиялық элементтердің, ТЕК біреуінен басқасының барлығы қолданылады:

1) Кварц

2) Барии шынысы

3)+ Гидроксилапатита

4) Коллоидты кремнии

5) Цирконии

№514 тапсырма

Композиттік материалды фотополмеризациялағаннан кейін, бетінде пайда болатын қабат аталады:

1) Майлы қабат

2) Гибридті зона

3) Полимеризациялық қабат слой

4)+Оттегімен қаныққан қабат

5) Оттегімен белсендірілген қабат

№515тапсырма

Кіреуке мен дентинді кондиционирлеуді жүргізудің мақсаты:

1) Гибриді зона құру

2) Беріктілігін күшейту

3) Полимеризациялық отыруды азайту

4) Эстетикалығын жоғарылату

5)+ Майланған қабатты жою

№516 тапсырма

Адгезивті жүйе компоненттерінің уланған тіс тіндеріне енгеннен кейін пайда болатын қабат аталады:

1) «Ұшқындалған» дентин

2)+ Гибридті зона

3) Майланған қабат

4) Оттегімен қаныққан қабат

5) Оттегімен белсендірілген қабат

№517 тапсырма

Гидрофильді дентинді гидрофобты композитпен байланыстыратын, күрделі химиялық гидрофильді қосылыс қалай аталады?

1) Сольвент

2) Герметик

3) Кондиционер

4) Катализатор

5)+ Праймер

№518 тапсырма

Майланған қабаттың қалыңдығы:

1) 0,1-0,4 мкн

2)+ 0,5-5 мкн

3) 6-10 мкн

4) 11-15 мкн

5) 16-20 мкн

№519 тапсырма

Уланған дентин структурасына праймер енгенде түзіледі:

1) Ұшқындылған дентин

2)+ Гибридті зона

3) Майланған қабат

4) Оттегімен белсендірілген қабат

5) Оттегімен қаныққан қабат

№520 тапсырма

Гибридті зонаның қалыңдығы жетеді:

1) 5 мкн

2) 10 мкн

3) 50 мкн

4) 100 мкн

5)+ 150 мкн

№521 тапсырма

Қышқылмен улағап, жуып, кептіргеннен кейін дентин сәл ылғалдау болуы керек, яғни дентинде су молекуласының белгілі бір мөлшері болуы керек. Осылай дайындалған тіс құрылымының аталуы:

1) +«Ұшқындалған» дентин

2) Гибридті қабат

3) Майланған қабат

4) Оттегімен белсендірілген қабат

5) Оттегімен қаныққан қабат

№522 тапсырма

Дентин адгезивтерінің қай ұрпағы біркомпонентті болып табылады?

1) 1

2) 2

3) 3

5) 4

6) +5

№523 тапсырма

Төртінші ұрпақтығы адгезивті жүйеге төменде берілгендердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:

1) Pro Bond

2) Scotchbond MP Plus

3) Optibond

4) +Single Bond

5)Optibond

№524 тапсырма

Бесінші ұрпақтығы адгезивті жүйеге төменде берілгендердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:

1) Prime & Bond2.0

2) Prime & Bond2.1

3) Optibond Solo

4) Single Bond

5) +Pro Bond

№525 тапсырма

Төртінші және бесінші ұрпақтығы адгезивті жүйені дентинмен байланысының беріктігі ... жетеді:

1) +27-31 МПа

2) 1-5 МПа

3) 10-15 МПа

4) 17 -21 МПа

5) 35-40 МПа

№526 тапсырма

Төменде берілген талаптардың қайсысы емдік төсемдерге НЕҒҰРЛЫМ актуальды ?

1. Адгезиясы жақсы болуы керек

2. Тісжегі қуысын жақсы жабуы керек,

3. Тіс тіндеріне индифферентті болуы керек.

4. Жансыздандырғыш әсері болуы керек.

5. + Одонтотропты әсер етуі керек.

№527 тапсырма

Жасанды дентиннің қасиеттеріне төменде берілгендердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:

1. Адгезиясы жақсы

2. индифферентностті

3. Улылығы аз

4. +механикалық берік

5. Тез қатаяды

№528 тапсырма

Комбинирлнген емдік төсемнің негізі ретінде, НЕҒҰРЛЫМ пайдаланған жөн В качестве основы для комбинированной лечебной прокладки НАИБОЛЕЕ целесообразно использовать:

1) +цинк окисьін

2) Жасанды дентинді

3) дентин-қойыртпақты

4) фосфат-цемент ұнтағын

5) стеклоиономерлік цемент ұнтағын

№529 тапсырма

Төменде берілген пломбалық материалдардың қайсысы шыныиономерлік цементтерге жатады ?

1. Фосфат-цемент,

2. Висфат-цемент

3. Аргил.

4. +Мегацем.

5. Силидонт.

№530 тапсырма

Шыныиономерлердің құрамындағы кальции фторының құрамының жоғары болуы қамтамасыз етеді:Charisma 1 страница | Charisma 3 страница

Маман сертификаты | Лицензия | Инфекционды | Эргономика | Автоклавтау | Азопирам сынамасы | Шпатель | Табаннан | Квадрат | Иррегулярлы |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати