На головну

A) Прикладним програмами

 1. Для реалізації інтерфейсу між ТР і іншими програмами зі складу ПО ПЕОМ повинні використовуватися засоби буфера обміну операційної системи.
 2. Органічною складовою частиною економіки праці є теорія організації з її прикладними галузями - організацією праці, виробництва і управління.
 3. Дайте відповідь, будь ласка, кому дано право вирішувати, за якими програмами повинно працювати дошкільний навчальний заклад?
 4. Перемикання між запущеними програмами.
 5. За навчальними програмами
 6. ПРИБЛИЗНІ ВИМОГИ ДО ПРОГРАМ ДОДАТКОВОГО ОСВІТИ ДІТЕЙ

в) збільшення обсягів СМР на 10% і питомих витрат - на 0,5 коп;

г) збільшення обсягів СМР на 10% і зниженні питомих витрат на 0,5 коп.

Тести з інформатики для 1 курсу

Варіант 1

1. Інформатика ізучает-

а) Закони та методи переробки і накопичення інформації

в) Методи обробки інформації

с) Механічну і фізичну форми руху

д) Правила використання ігрових програм

е) Універсальне пристрої для зберігання і переробки інформації

2. У формі двійкових чисел в комп'ютерах записується вся зберігається інформація:

а) Слів, числа, малюнки, а також програми, що керують роботою комп'ютерів.

в) Тільки числа керують роботою комп'ютерів.

с) Символи, малюнки

д) Тільки малюнки, а також програми, що керують роботою комп'ютерів.

е) Слів, числа, малюнки, а також програми, що керують роботою монітора.

3. Кібернетика вивчає:

а) Закони отримання, зберігання, передачі інформації в складних керуючих системах

в) Закони розвитку суспільних відносин

с) Фізичні закони

д) Економічні закони

е) Закони механіки

4. Для оперативного перенесення невеликих обсягів програм і даних з машини і їх зберігання використовують:

а) оперативну пам'ять

в) гнучкі диски

с) вінчестер

д) принтер

е) дисплей

5. Кнопка для видалення символу, що стоїть зліва від курсору:

а) Backspace

в) Shift

с) CapsLock

д) Delete

е) Space bar

6. Що означає вимога визначеності (детермінованості) алгоритму?

а) Дії алгоритму повинні бути визначені точно і однозначно

в) Алгоритм не повинен містити прихованих помилок

с) Дії алгоритму можуть бути визначені неоднозначно

д) Алгоритм придатний для вирішення будь-якого класу задач

е) Результат не повинен бути отриманий за вказану кількість кроків

7. Що таке MS DOS?

Дискова операційна система

Операційна оболонка, надбудова на MS DOS

Графічна операційна система

Інтегрована система додатків

Операційна оболонка для робочих груп

8. При роботі з Microsoft Word команда «зберегти як"застосовується:

А) для збереження файлу під новим ім'ям або на іншому носії.

В) для видалення файлу з дискети.

С) для переміщення файлу в оперативній пам'яті.

Д) для запису файлу після без зміни імені файлу.

Е) для видалення файлу з оперативної пам'яті.

9. Команда копіювання дискети в MS DOS?

diskcopy

del

type

copy

copy con

10. Як можна поміняти фон слайда в програмі Power Point

а) в контекстному меню вибрати Фон

в) вибрати пункт меню Сервіс - Автографіка

с) в контекстному меню вибрати Колірна схема слайда

д) натиснути правою кнопкою миші і вибрати Застосувати оформлення

е) натиснути правою кнопкою миші і вибрати Розмітка слайда

11. MS Word. Для того, щоб на ділянці тексту змінити тип і розмір шрифту треба попередньо:

а) виділити цей фрагмент тексту

в) скопіювати цей фрагмент тексту

с) замінити цю ділянку тексту

д) видалити цей фрагмент тексту

е) перенести цей фрагмент тексту

12. Програми, що керують роботою комп'ютера називають

А) Software

B) Hardware

C) RAM (Random Access Memory)

D) ROM (Read Only Memory)

E) CD-ROM

13. Локальні мережі. Якщо мережа складається з комп'ютерів без виділеного сервера, то вона називається

а) тимчасової

в) послідовної мережею

с) різнозначний

д) з виділеним сервером

е) глобальною мережею

14. Internet. Домен - це:

а) Загальна частина імені у групи комп'ютерів в Інтернет, вона визначає місце знаходження комп'ютера і категорію організації - власника

в) документ, якій поряд зі звичайною текстової та графічної інформацією, містить посилання на інші документи, причому ці посилання убудовані в текстові фрагменти або графічні об'єкти даного документа.

с) Спеціальне ім'я користувач, яке він використовує в чатах

д) Комп'ютер, який надає по мережі дані необхідні для роботи програм.

е) Сукупність Web - сторінок, що належить приватній особі або організації і розміщена на будь - якому Web - сервері.

15. Пристрій, необхідне для введення графічного зображення:

а) Сканер

в) Принтер

с) Модем

д) Плоттер

е) Монітор

16. Що таке дисковод (FDD)?

Пристрій для зчитування і запису інформації на магнітні дискети

Пристрій для збереження інформації

Пристрій для введення і управління інформацією

Пристрій для виведення інформації на екран

Пристрій для роздруківки інформації

17. Що таке вінчестер (HDD)?

Пристрій для зберігання інформації

пристрій для зчитування інформації з дискети

Пристрій для введення і управління інформацією

Пристрій для виведення інформації на екран

Пристрій для роздруківки інформації

18. Яка команда створює новий каталог в MS DOS?

md

dir

cd

rd

edit

19. Яка команда створює новий текстовий файл в MS DOS?

copy con

dir

cd

md

edit

20. Яка команда перейменовує файл в MS DOS?

ren

dir

cd

dir / w

edit

21. Комп'ютерний вірус

а) програма заважає коректній роботі комп'ютера

в) Файли, що завантажуються при відключенні від мережі Internet.

с) Файли, що завантажуються при підключенні до мережі Internet.

д) пристрій для видалення файлів

е) програма форматування жорсткого диска;

22. САПР (система автоматизованого проектування) - це:

а) програмно апаратний комплекс, що підтримує процес проектування;

в) система прийняття управлінських рішень із залученням комп'ютера

с) комплекс програм комп'ютерної графіки для інженера - проектувальника

д) комп'ютерна програма на робочому столі конструктора

е) комплекс апаратних засобів для проведення проектних робіт

23. У ОС Windows можна здійснити доступ до основних налаштувань системи за допомогою:

а) Панелі управління

в) Робочого столу

с) Властивості папки

д) Принтери

е) Монітору

24. Який із символів можна використовувати при утворенні повного імені файлу в ОС MS DOS

а) *

в) N

с) WWW

д) 0

е).

25. Перерахувати основні об'єкти бази даних Access:

А) в базі даних Access основними об'єктами є таблиці, запити, форми, звіти, макроси і модулі.

В) в базі даних Access основними об'єктами є таблиці, запити, макроси, і форми.

С) в базі даних Access основними об'єктами є таблиці, звіти, макроси і модулі.

Д) в базі даних Access основними об'єктами є таблиці, запити, форми, звіти.

Е) в базі даних Access основними об'єктами є таблиці, запити, макроси і модулі.

26. Інформатика - це наука про:

А) методах збору, обробки, зберігання інформації.

В) навігації в «океані» інформації.

С) застосуванні комп'ютера в навчальному процесі.

D) сортування даних

Е) розташуванні інформації на технічних носіях.

27. в чому не вимірюється інформація?

А) в мегагерцах

В) в бітах

С) в кілобайтах

D) в байтах

Е) в мегабайтах

28. ліцензійне програмне забезпечення захищено:

А) Фізичною особою створив дане програмне забезпечення:

В) Приватним

С) в кілобайтах

D) в мегагерцах

Е) в мегабайта

29. принцип зберігається пам'яті-це:

А) Під час виконання програма зберігається в оперативній пам'яті

разом з даними

В) Під час виконання програма зберігається в оперативній пам'яті

С) Під час виконання програми дані зберігаються в оперативній

пам'яті

D) адресується пам'яті ЕОМ і зберігання даних на диску

Е) адресується пам'яті ЕОМ

30. рівень програмного забезпечення, який забезпечує

безпосереднє виконання необхідних користувачем робіт

називається:

А) Прикладний

В) Основний

С) Службовий

D) Системний

Е) Базовий

Варіант 2

1. параметри сторінки можна встановити:

А) за допомогою команди Файл-Параметри сторінки

В) по команді Файл-сода

С) при завантаженні Word

D) за допомогою команди Вставити-Об'єкт

Е) за допомогою команди Файл -Печать

2. алгоритм, при використання якого порядок проходження команд визначається в залежності від результатів перевірки деяких умов, називають:

А) розгалужується

В) Лінійним

С) Циклічним

D) Векторним

Е) рекурсивних

3. тактова частота характерна для:

А) Процесора

В) дисковод

С) Клавматури

D) Принтери

Е) Сканера

4. клавіатура. клавіша, що забезпечує зміну регістра?

А) Shift

В) Break

С) Enter

D) Esc

Е) Del

5. вкажіть правильне призначення діалогового вікна:

А) Для установки і вибору параметрів при використанні даної програми

В) Для переходу до іншого вікна

С) Для створення текстів

D) Для створення графічних зображень

Е) Для редагування документів, таблиць і баз даних

6. для чого призначений нижній трикутник зліва на горизонтальній

лінійці редактора Word?

А) Для установки відступу зліва

В) Для установки відступу «червоної» рядки

С) Для переміщення абзацу

D) Для копіювання абзацу

Е) Для установки відступу праворуч

7.Excel. Чи можна змінити шрифт і розмір шрифту всередині осередків?

А можна

В) можна тільки в тоновом режимі

С) можна змінити тільки розмір шрифту

D) не можна

Е) можна змінити тільки тип шрифту

8. Інформація, що відображає дійсний стан справ, називаються:

А) актуальною

В) зрозумілою

С) достовірної

Д) повної

Е) об'єктивної

9. до стандартної топології мережі можна віднести топологію

А) пелюсткова

В) загальна шина

С) кільце

D) зірка

Е) змішану

10. для того щоб вкласти в електронного листа файл потрібно:

А) Виконати команду Вставка-Файл або використовувати інструмент Буфер

В) Скопіювати вміст файл в лист

С) Виконати команду Вставка-Файл або використовувати інструмент у вигляді

скріпки

D) Виконати команду Файл-Вставити або використовувати інструмент в

вигляді скріпки

Е) Написати листа та файл в одній папці

11. запит на вибірку:

А) Дозволяє вибрати дані з полів таблиць, на основі яких запит

сформований.

В) в бітах

С) в кілобайтах

D) в мегагерцах

Е) в мегабайтах

12. перегляд поточного каталогу?

A) dir

B) type

C) prompt

D) tree

E) del

13. Вкажіть тип мікропроцесора комп'ютера IBM PC?

A) Pentium

B) LG

C) Daewoo

D) Microlab

E) IBM

14. MicroSoft PowerPoint відноситься до ......?

A) Прикладним програмами

B) утиліти

C) драйвера

D) Системним програмами

E) резидентних програм

15. Кнопка Shift відноситься до якої групи?

A) Спеціальні клавіші

B) Алфавітно-цифрові клавіші

C) Додаткова клавіатура

D) Функціональні клавіші

E) Клавіші управління курсором

16. Кнопка Home відноситься до якої групи?

A) Клавіші управління курсором

B) Алфавітно-цифрові клавіші

C) Спеціальні клавіші

D) Функціональні клавіші

E) Додаткова клавіатура

17. тип документа - це:

А) Розширення імені файлу-документа

В) Обсяг документа

С) Місцезнаходження документа на жорсткому диску

D) Картинка, яка представляє собою будь-якої файл в Windows

Е) Назва документа

18. Вкажіть антивірусні програми:

А) Aidtest, Doctor, Web

В) Aidtest, UNIX

С) WinZip, MS DOS

D) WinRar, WinZip

Е) UNIX, MS DOS

19. функція "корінь квадратний з числа" в Майстрі функцій Excel

А) Корінь

В) SQR

С) СУМ

D) КОРЕНЬКВ

Е) КОРЕНЬЧІС

20. Визначення інформації по Е. к. Балапанову:

А) Інформація - відомості про кого-то або про щось, представлені у формі знаків і сигналів.

B) Інформація - достовірні, повні, ясні відомості про навколишній світ.

C) Інформація - відомості ми отримуємо через телебачення, газети, книги і т. Д.

D) Інформація - відомості про навколишній світ представлена ??у вигляді тексту, малюнка, звуку.

E) Інформація - тексти, малюнки, фотографії, електричні сигнали.

21. Access. Для угруповання декількох команд використовується об'єкт:

А) запити

В) форми

С) макроси

Д) таблиці

Е) звіти

22. Який розділ інформатики розробляє загальні принципи побудови обчислювальних систем?

A) Обчислювальна техніка.

B) Штучний інтелект.

C) Програмування.

D) Системи проектування.

E) Експертні системи.

23. Що є основною частиною ПЕОМ?

А) Системний блок.

В) Материнська плата.

C) Пам'ять, -вшітая в мікросхемі.

D) Вінчестер.

E) Процесор.

24. Модем - пристрій ...

А) для передачі комп'ютерних даних на великі відстані по телефонних лініях зв'язку;

В) яке креслить графіки, малюнки або діаграми під управлінням комп'ютера;

C) Яке виводить на друк малюнки, графіку і текст;

D) Для введення в комп'ютер графічних зображень;

E) Через який можна з'єднати процесор комп'ютера з зовнішнім пристроєм;

25. яка з операцій є запереченням?

A) NOT.

В) OR.

C) AND.

D) DIV.

E) MOD.

26. Види адресації в електронній таблиці Excel:

A) Абсолютна, відносна, змішана.

B) Абсолютна, проста, змішана.

C) Відносна, абсолютна, проста.

D) Відносна, змішана, проста.

E) Абсолютна, проста, змішана.

27. Вкажіть, що з перерахованого є "мозком" комп'ютера?

A) Процесор.

B) CD-R

C) Монітор.

D) Клавіатура.

E) Оперативна пам'ять.

28. До складу основних функцій операційної системи входять:

A) Діалог з користувачем, управління ресурсами комп'ютера, запуск програми.

B) Діалог з користувачем, створення програми для ЕОМ.

C) Друк інформації принтером.

D) Управління ресурсами комп'ютера, виконання програм для ЕОМ.

Е) Копіювання інформації з сканера в комп'ютера, запуск програми.

29. Команда Пуск відкриває:

A) Головне меню операційної системи.

B) Файл.

C) Довідкову систему.

D) Диспетчер завдань.

Е) Контекстне меню.

30. Як можна видалити стовпець в таблиці MS Word?

А) таблицями Видалити ячейкі- Видалити стовпець

В) таблицями Видалити ячейкі- Видалити рядок

C) Правка- Копіровать- Видалити рядок

D) Вставка- об'єкт-Видалити рядок

E) таблицями Додати ячейкі- Додати рядок

варіант 3

1. Після якого знака пишуться формули в електронній таблиці?

A) після знака =.

B) після пробілу.

C) як число.

D) після знака.

Е) після знака «».

2.MS Excel. Вкажіть правильну запис формули підсумовування ...

А) = сум (А1: А10)

В) = сумА1: А10

С) сум (А1: А10)

D) cyMM (Al: A10)

Е) Сум (А1: А10)

3. канали зв'язку (телефонна, супутникова та інші) дають можливість:

A) передавати інформацію.

B) виробляти інформацію.

C) обробляти інформацію.

D) збирати інформацію.

Е) зберігати інформацію.

4.Internet. Пристрій призначений для перетворення цифрової інформації в сигнали і передачі по телефонній мережі називається

А) модем

В) Антена

C) Телетайп

D) комп'ютер

Е) Телефон

5.MS Access. Вкажіть тип поля, якщо ім'я поля "кількість медикаментів"

A) числовий

B) текстовий

С) грошовий

D) логічний

E) мемо

6.MS Access. Яка з наведених послідовностей відсортована в порядку убування?

A) Яма, Тіна, Яр, Камінь, Берег ...

В) 10/12/96, 02/12/98, 02/11 / 97,14 / 10/96

C) 12,144,245, 53,94

D) Астра, Гвоздика, Конвалія, Роза

Е) $ 10, $ 25, $ 5, $ 33 ...

7. об'єкт Microsoft Access, призначений для наочного відображення інформації і створення діалогового інтерфейсу:

А) Форма.

B) Таблиця.

C) Звіт.

D) Запит.

E) Макрос.

8. як називається сукупність прийомів і методів використання об'єктів одних додатків в документах інших додатків?

A) Технологія OLE.

B) Програмування.

C) Мережеві технології.

D) HTML.

E) Інтернет-технології.

9. яка програма призначена для роботи з базами даних?

A) MS Access.

B) MS PowerPoint.

C) MS Word V

D) MS Explorer

E) MS Excel.

10. як називаються мережі, які об'єднують комп'ютери в межах одного приміщення?

А) Локальні.

B) Місцеві.

C) Регіональні.

D) Глобальні.

E) Комп'ютерні.

11. Засоби пересилання і зберігання повідомлень між користувачами комп'ютерної мережі називаються:

A) електронна пошта.

B) файловий менеджер.

С) браузер.

D) кошик.

E) макрос.

12. команда для розархівування файлу:

А) Extract.

В) View.

C) Add.

D) New.

E) Open.

13. вкажіть неправильне висловлювання «За допомогою миші і маркерів на горизонтальній лінійці можна»:

А) перевірити орфографічні помилки

B) встановити табуляцію

C) встановити абзацний відступ

D) встановити ширину колонок в таблицях

E) встановити ліве і праве поле

14. вкажіть правильне написання блоку осередків в MS Excel

А) C20: Д35

В) С20 ... Д35

С) С20 \ Д35

D) С20-Д35

Е) С20 / Д35

15. Інформатика - це:

A) Наука, що вивчає структуру і загальні властивості інформації і

інформаційні процеси в природі, суспільстві, техніці.

B) Сукупність Апаратних і програмних засобів обчислювальної техніки.

C) Оброблювані комп'ютером дані.

D) Сукупність засобів обчислювальної техніки.

Е) Програмне забезпечення комп'ютерів.

16. Автором програми визнається:

А) Фізична особа, яка в результаті своєї творчої та інтелектуальної діяльності розробило програмне забезпечення.

B) Фізична особа, що надає допомогу в отриманні патенту.

C) Фізична особа, який створив умови для розробки.

D) Фізична особа, яка надає матеріальну допомогу для розробки.

E) Фізична особа, яка здійснювала керівництво розробкою / програмного забезпечення.

17. Типова схема ЕОМ:

А) Пристрої введення, виведення, процесор, зовнішня, внутрішня пам'ять.

B) Пристрої введення, виведення, процесор

C) Процесор, внутрішня пам'ять, дискові носії.

D) Процесор, внутрішня пам'ять.

E) Зовнішня, внутрішня пам'ять, процесор.

18. Призначення клавіші Esc:

A) відміни виконання операції.

B) Вибір.

C) Пауза в програмі.

Д) Збереження документа.

Е) Підтвердження.

19. У програмі MS Word команда "Абзац" абзац знаходиться в меню:

А) Формат.

В) Правка.

С) Вид.

D) Довідка.

E) Таблиця.

20. Як називається конструкція блок-схеми, зображена на малюнку?

 
 


А) початок-кінець алгоритму.

B) Виконання операцій.

C) циклу з передумовою.

D) Введення / висновок даних.

Е) виклик допоміжного алгоритму.

21. Програма MS Excel - це ...

А) Електронна таблиця

B) База даних

C) Текстовий редактор

D) Графічний редактор

E) Словник

22. Комбіноване використання зображення, звуку, тексту, музики і анімації для повнішого відображення даних на екрані:

A) Мультимедіа.

B) CD-ROM.

A) Роздільна здатність.

B) Ініціалізація.

Е) Додаткова ОП.

23. При копіюванні файлу через буфер обміну треба виконати наступне:

A) Правка - Копіювати, Правка - Вставити.

B) Вікно - Копіювати.

C) Файл - Копіювати.

D) Правка - Копіювати - Вставити.

E) Правка - Вирізати - Вставити.

24. За допомогою яких команд можна зобразити на сторінці рамку з Орнаментом?

А) формат - межі і заливка.

B) вставка - малюнок.

C) формат - таблиця.

D) формат - стиль.

E) формат - авто формат

25.Excel. Щоб відобразити / прибрати рядок формул і рядок стану на екрані потрібно:

а) Виконати послідовність Вид - Параметри і включити відповідні прапорці.

B) Виконати послідовність Сервіс - Вид і включити відповідні прапорці.

C) Виконати послідовність Сервіс - Параметри - Вид і включити відповідні прапорці.

D) Виконати послідовність Правка - Параметри - Вид і включити відповідні прапорці.

E) Виконати послідовність Сервіс - Налаштування - Вид і включити відповідні прапорці.

26. Локальні мережі. Вкажіть оптимальну топологію локальної мережі:

A) шинна

B) кільцева

С) Радіальна

D) топологія типу "зірка"

Е) Перехресне

27. Вкажіть правильну відповідь адреси електронної пошти:

A) KasGMA @ astana.kz

B) KasGMA. astana. Kz

С) KasGMA @ ,. kz

D) @ astana.kz KasGMA

E) KasGMA .astana. @.

28. Книга, дискета, жорсткі диски служать для:

A) зберігання інформації.

B) Обробки інформації.

C) Створення інформації.

D) передачі інформації.

Е) збору інформації.

29. основним елементом MS Access є

А) таблиця

B) поле

С) форма

D) макрос

Е) запис

30.MS Access. Що є звітом?

А) Об'єкт, призначений для друку документа.

В) Об'єкт, призначений для презентацій.

C) Об'єкт, призначений для видалення документа.

D) Об'єкт, призначений для створення документа.

E) Об'єкт, призначений для збереження документа.

варіант 4

1. режим роботи вікна об'єкта «Таблиця» Microsoft Access, в якому створюється або змінюється її макет:

А) Конструктор.

В) Структура.

С) Схема даних.

D) Форма.

E) Попередній перегляд.

2. який з пакетів дозволяє працювати з базами даних?

A) MS Access.

В) MathCAD.

C) Math Lab.

D) Блокнот.

E) MS Word.

3. пристрій, необхідне для об'єднання комп'ютерів в локальну мережу:

A) шина.

B) відео карта.

С) мережева карта.

D) ТV-тюнер.

E) шлейф.

4. Для підключення до віддалених комп'ютерних мережах використовуються:

А) Телефонні лінії.

В) Факси.

C) Телеграфні лінії.

D) Електромережі.

E) Електронна схема.

5. Вкажіть призначення служби E-mail в INTERNET:

A) Електронна пошта.

B) Робота з текстом.

C) База даних.

D) Гра.

Е) Засіб тестування.

6. Windows. Щоб викликати контекстно-залежне меню, треба:

A) Клацнути правою кнопкою миші ..

B) Натиснути клавішу [CTRL].

C) Натиснути клавішу [ALT].

C) Клацнути на кнопці зі знаком

D) Клацнути лівою кнопкою миші.

7. Стандартні програми Windows

А) WordPad, Paint, Калькулятор

B) Paint, Провідник, Мій Комп'ютер

C) Провідник, Мій Комп'ютер, WordPad

D) Калькулятор, Провідник, Мій Комп'ютер

E) WordPad, Провідник, Мій Комп'ютер

8.Word. Способи примусового переходу на нову сторінку

А) Натисніть комбінації клавіш CTRL + ENTER, виконання

послідовності Вставка-Розрив

В) Формат-Табуляция

С) Натисніть комбінації клавіш CTRL + F1, виконання

послідовності Вставка-Розрив

D) Натисніть комбінації клавіш SHIFT + вправо, виконання

послідовності Вставка-Сторінка

Е) Використання клавіші ENTER

9. по стадії обробки інформація поділяється на:

А) первинну, вторинну, проміжну і результатную

В) текстову і графічну

С) Вхідні, вихідну, внутрішню і зовнішню.

Д) планову, нормативно-довідкову, облікову та оперативну.

Е) змінну і постійну.

10. 1 Мбайт інформації - це:

А) +1024 Кбайта

В) 1024 байти

С) 1 млн байтів

Д) 1000 кбайт

Е) 1 млрд біт.

11. Який розділ інформацікі розробляє загальні принципи побудови обчислювальних систем?

А) Обчислювальна техніка

В) прграммірованіе

С) системи проектування

Д) експертні системи

Е) штучний інтелект.

12. Периферійне пристрій - це:

А) додаткове устройтво, призначене для введення виведення і тривалого зберігання даних.

В) Пристрій управління даними

С) універсальна технічна система

Д) устройтво управління манипуляторного типу.

Е) устройтво, що знаходиться всередині системного блоку.

13. Яка різниця між написанням імені файлу і каталогу на NC?

А) Файли- малими, каталоги -заглавнимі.

В) каталоги і файли малими

С) Файли і каталоги великими.

Д) Файли - малими, каталоги - великими.

Е) Ніяких відмінностей.

14. Excel. Осередки, які знаходиться зліва, справа, вгорі і внизу від поточної комірки, називається:

А) сусідніми

В) несуміжними

С) спеціальними

Д) суміжними

Е) вбудованими.

15. Word. Яка з операцій не входить в форматування тексту?

А) створення таблиці.

В) встановлювати міжсимвольні інтервали.

С) встановлювати інтервали між рядками

Д) встановлювати шрифт.

Е) визначати ефекти в шрифтах.

16. Скільки стовпців в електронній таблиці Excel?

А) 256.

В) 255.

С) 289.

Д) 5.

Е) 65536.

17. У якому напрямку випромінювання від дисплея є найбільш інтенсивним?

А) перед дисплеєм

В) Збоку від екрану

С) нижче екрана

Д) Вище екрану

Е) за дисплеєм.

18. Outlook. Для яких цілей призначена папка КОНТАКТИ?

А) для зберігання відомостей про співробітників

В) для відстеження діяльності за певний інтервал в хронологічному порядку

С) для коротких записів і заміток

Д) для створення списку невідкладних справ і завдань

Е) для створення розкладу дня, тижня, місяця (щоденник)

19. Excel. Абсолютний адреса комірки - це

А) Позначення комірки, складене за допомогою $ і номера стовпчика і (або)

номера рядка.

В) Позначення комірки, складене з номера стовпця і номера рядка.

С) Позначення комірки, складене з номера стоки.

Д) Позначення комірки, складене з номера стовпця.

Е) Позначення комірки, складене буквами латинського алфавіту

20. Як записати адресу блоку С3: В5 в формулу, щоб при копіюванні цієї формули в інші ячейкіадрес блоку незмінний:

А) $ З $ 3: $ В $ 5

В) $ С3: $ В5

С) С3: В5

Д) З $ 3: В $ 5

Е) З $ 3: $ В $ 5

21. Локальна мережа. Як називається конфігурація (схема з'єднання) локальної мережі?

А) топологія

В) система

С) ресурс

Д) об'єднання

Е) форма

22. До якого виду програм відносяться браузери?

А) комунікаційні

В) архіватори.

С) антивірусні.

Д) пакувальники.

Е) драйвери

23. Вкажіть пристрій, необхідно для введення графічного зображення:

А) Сканер.

В) Плоттер.

С) Принтер.

Д) Модем.

Е) Монітор.

24. Що являє собою набір взаймосвязанних таблиць?

А) Зовнішня схема даних.

В) Набір вкладок.

С) Діаграма.

Д) База даних.

Е) Моделі даних.

25. Відношення між таблицями в Access гарантують:

А) Підвищену оперативність обробки даних.

В) Наявність гнучкості пошукової системи.

С) Захист даних в таблицях від випадкових збоїв ПЕОМ.

Д) Сортування даних по табличним ключам.

Е) Збереження цілісності даних в таблицях.

26. MS Access. В якому з режимів Ви будете описувати поля і вибирати тип полів?

А) У режимі Конструктор

В) У режимі Звіт

С) У режимі наілучшнго відображення

Д) У режимі таблиці

Е) В режимі Вікно бази даних

27. Вкажіть призначення служби INTERNET «телеконференцтя»:

А) Можливість обміну та обговорення певних проблем декількома користувачами.

В) Електрона пошта (поштовий сервер).

С) Служба знайомств.

Д) Служба прогнозапогоди.

Е) Служба тестування.

28. HTML- це

А) Мова гіпертекстової розмітки.

В) Структурована мова запитів.

С) Протокол передачі гіпертексту.

Д) Мова програмування.

Е) Протокол передачі файлів.

29. Комп'ютерний вірус - це

А) програма, яка заважає коректній роботі комп'ютера.

В) файли, що завантажуються при підключенні до мережі Internet.

С) пристрої для видалення файлів.

Д) програма форматування жорсткого диска.

Е) файли, що завантажуються при відключенні від мережі Internet.

30. Контекстне меню об'єкта можна викликати на екран:

А) клацнувши на його значку правою кнопкою миші

В) клацнувши на його значку лівою кнопкою миші.

С) двічі клацнувши на його значку лівою кнопкою миші

Д) натиснувши клавішу F1.

Е) зависнувши покажчиком миші над об'єктом.

варіант 5

1. Вкажіть програми- архіватори:

А) WinRar, WinZip

В) WinZip, MS DOS

С) UNIX, MS DOS

Д) Aidtest, Doctor, Web

Е) Aidtest, UNIX

2. Які функцій виконують операцій по обчисленню параметрів випадкових величин або їх розподілів, представлених безліччю чисел?

А) Логічні

В) Динамічні

С) Статистичні

Д) Текстові

Е) Математичні

3. Інформатика - це наука про:

А) методах збору, обробки, зберігання інформації.

В) застосування комп'ютера в навчальному процесі.

С) розташування інформації на технічних носіях.

Д) сортування даних.

Е) навігації в «океані» інформацій.

4. Найбільш складні завдання управління і прийняття рішень вирішують:

А) Операційні системи.

В) Системи штучного інтелекту.

С) Системи бухгалтерського розрахунку.

Д) Мережеві технології

Е) Економічні та пакети.

5. «надшвидкодіючі пам'ять» розташована всередині процесора:

А) Кеш-пам'яттю

В) Постійної

С) Довгострокової

Д) Оперативної

Е) Зовнішньої

6. Комплекс прикладних програм, за допомогою яких на робочому місці виконуються конкретні завдання:

А) Пакет прикладних програм

В) Система програмування

С) Системні утиліти.

Д) Операційна система.

Е) СУБД

7. Для вказівку відступу, лівої і правої меж абзацу тексту використовується:

А) Лінійка

В) Колонки

С) Вікно

Д) Рамка

Е) Таблиця

8. Логічний елемент «І» виконує:

А) Логічні множення.

В) Додавання.

С) Розподіл.

Д) Вирахування.

Е) Порівняння.

9. Де зберігаються робочі листи однієї книги?

А) В одному файлі

В) У мережі Internet.

С) На робочому столі

Д) У різних файлах

Е) У базі даних

10. До числа основних функцій текстових редактора відносяться:

А) Створення, редагування, розпізнання текстів.

В) Автоматичний переклад інформацій, представленої в текстових файлах.

С) Неможливість зміни файлів

Д) Управління ресурсами ПК і процесорами, що використовують ці ресурси при створенні тексту

Е) Копіювання, переміщення, знищення і пошук фрагмента тексту.

11. Інформацію, незалежну від особистої думки або судження, можна назвати:

А) достовірної

В) актуальною

С) об'єктивної

Д) корисної

Е) зрозумілою.

12. Призначення клавіші Ctrl:

А) клавіша «управління» використовується в комбінації з іншими клавішами

В підтвердження

С) пауза в програмі

Д) вибір

Е) скасування виконання операції

13. системи електронного архіву є:

А) сервісними засобами

В) видавничими системами

С) табличними редакторами

Д) системою управління базою даних

Е) текстовими редакторами

14. За допомогою яких команд здійснюється обрамлення таблиці. (Вкажіть правильну відповідь)?

А) Установки параметрів команди Формат - Осередки - Кордон, попередньо виділивши потрібні комірки.

В) шляхом переміщення миші всередині таблиці попередньо виділивши потрібні осередки вибравши лінії з панелі інструментів малювання.

С) установкою параметрів командою Сервіс - Осередки - Кордон, попередньо виділивши комірки.

Д) використовуючи кнопки панелі інструментів, виділивши потрібні комірки.

Е) Установки параметрів команди Формат ячеек - Кордон в спливающем меню виділених осередків.

15. Виберіть правильну запис формули в Excel:

А) = А / (В * С).

В) = А: В * С.

С) А / (В * С).

Д) А / (В * С).

Е) = А / (ВС).

16. Локальні мережі. Вкажіть оптимальну топологію локальної мережі:

А) шинна

В) кільцева

С) перехресна

Д) топологія типу «зірка»

Е) радіальна.

17. Книга, дискета, жорсткі диски служать для:

А) зберігання інформації.

В) створення інформації.

С) передачі інформації.

Д) збору інформації.

Е) обробки інформації.

18. MS Access. Для переміщення в таблиці від поля до поля використовується ...

А) клавіша Tab

В) За допомогою клавіші Esc

С) клавіша End

Д) клавіша Enter

Е) Shift + Tab

19. MS Access. Що є звітом?

А) Об'єкт, призначений для друку документа.

В) Об'єкт, призначений для видалення документа.

С) Об'єкт, призначений для презентацій.

Д) Об'єкт, призначений для створення документа.

Е) Об'єкт, призначений для збереження документа.

20. Пункт Головного меню для перемикання режимів Access.

А) Вид.

В) Файл.

С) Правка.

Д) Сервіс.

Е) Формат.

21. БД. Вкажіть, як називається структура даних, для якої характерна підпорядкованість об'єктів нижнього рівня об'єктів верхнього рівня?

А) реляційної.

В) кільцевої

С) ієрархічної

Д) табличній

Е) мережевий

22. Як називаються мережі, які об'єднують комп'ютери в межах одного приміщення?

А) локальні.

В) комп'ютерні

С) глобальні

Д) регіональні

Е) місцеві.

23. Для підключення до віддалених комп'ютерних мережах використовуються:

А) телефонні лінії

В) телеграфні лінії

С) електромережі

Д) факси

Е) електронна схема.

24. Вкажіть неправильне висловлювання «За допомогою миші і маркерів на горизонтальній лінійці можна»:

А) перевірити орфографічні помилки

В) встановити абзацний відступ

С) встановити ліве і праве поле

Д) встановити табуляцію

Е) встановити ширину колонок в таблицях

25. Стандартні програми Windows.

А) WordPad, Paint, Калькулятор

В) Провідник, Мій Комп'ютер, WordPad

С) Paint, Провідник, Мій Комп'ютер

Д) Калькулятор, Провідник, Мій Комп'ютер

Е) WordPad, Провідник, Мій Комп'ютер

26. Електронна таблиця - це:

А) Інформаційна технологія для роботи з даними, представленими в табличному вигляді

В) Інструментарій технології програмування

С) СУБД

Д) Інформаційна технологія для роботи з текстом

Е) Програмний продукт для виконання креслярських і графічних робіт

27. Закони та методи переробки і накопичення інформації вивчає:

А) інформатика.

В) логіка

С) кібернетика

Д) статистика
 Е) динаміка

28. Соціальні аспекти інформатики пов'язані:

А) З проблемами впливу інформаційних технологій на людину і суспільство в цілому.

В) З певними видами програмного забезпечення.

С) З отриманням, зберіганням, обробкою і передачею інформації в економічній сфері.

Д) З юридичними проблемами використання інформаційних систем.

Е) З побудовою певних конфігурацій ЕОМ.

29. Пристрій, який допомагає основному мікропроцесору виконувати математичні операції:

А) співпроцесор

В) принтер

С) стример

Д) блок живлення

Е) джойстик

30. Модем - це:

А) пристрій для передачі даних між комп'ютерами через телефонну мережу.

В) пристрій для перетворення аналогового сигналу в цифровий.

С) пристрій для об'єднання персональних комп'ютерів в локальну мережу.

Д) пристрій для перетворення звукового сигналу в аналоговий.

Е) електронна пошта.

варіант 6

1. Excel. Для виділення несуміжних осередків необхідно використовувати клавішу:

А) CTRL

В) ESC

С) SHIFT

Д) ALT

Е) TAB

2. Що означає результативність алгоритму?

А) Результат повинен бути отриманий за кілька етапів або видано вказівку на відсутність рішення.

В) Алгоритм не повинен містити прихованих помилок.

С) Результат роботи алгоритму має бути завжди представлений цілим числом.

Д) Алгоритм можна використовувати для написання програм тільки певною мовою програмування.

Е) Дії алгоритму можуть бути визначені неоднозначно.

3. В яких випадках активізується рядок формул?

А) при введенні даних в осередку.

В) при створенні бази даних

С) при створенні текстових документів

Д) при виключенні комп'ютера.

Е) при перезарузкі комп'ютера

4. Периферійним пристроєм є:

А) сканер

В) дисковод

С) материнська плата.

Д) монітор

Е) жорсткий диск.

5. Система числення - це:

А) Спосіб представлення чисел за допомогою символів, що мають певні кількісні значення.

В) Подання чисел з постійними становищем коми.

С) підстановка чисел замість букв.

Д) Подання чисел в експоненційною формі.

Е) спосіб перестановки чисел.

6. NC. Щоб вивести меню команд користувача, треба натиснути:

А) [F2]

В) [F1]

С) [F9]

Д) [F6]

Е) [F5].

7. Автозагрузка - це:

А) Автоматичний запуск програми на початку кожного сеансу роботи. Windows 98.

А) Завантаження програми при подвійному лівому клацанні з робочого столу.

С) Програма управління файлами і папками.

Д) Швидкий доступ до об'єкта (безпосередньо з робочого столу).

Е) Програма автоматичного обміну об'єктами файлів.

8. Word. Координатна лінійка використовується для

А) Установка нестандартних розмірів відступів і полів.

В) Для зміни формату і орієнтацій листа.

С) Установки розміру шрифту.

Д) Установка нумерації сторінок.

Е) Поділ тексту на сторінки.

9. MS Excel. Для зміна ширини виділених стовпців:

А) Формат-Стовпець-Ширина

В) Сервіс - Стовпець - Ширина

С) вікно- стовпець Ширина

Д) Вид- Стовпець-Ширина

Е) Правка- стовпець Ширина

10. Локальні мережі. Якщо мережа складається з комп'ютерів без виділеного сервера, то вона називається

А) тимчасової

В) з виділеним сервером

С) рівнозначною

Д) послідовної мережею

Е) глобальною мережею

11. Служби передачі файлів - це:

А) FTP

В) IRC.

С) Wais.

Д) DNS.

Е) ICQ.

12. Що розуміється під реляційної базою даних?

А) під реляційної розуміється база даних, в кожен запис містить інформацію, що відносяться тільки до одного конкретного об'єктам.

В) під реляційної розуміється база даних, в якій кожен запис містить інформацію, що відносяться тільки до двох об'єктах.

С) під реляційної розуміється база даних, в якій кожен запис містить інформацію, що відноситься тільки до кількох об'єкту.

Д) під реляційної розуміється база даних, в якій кожен запис містить інформацію, що відносяться об'єктів довільної природи.

Е) під реляційної розуміється база даних, в якій кожен запис містить інформацію, що відносяться тільки до трьох об'єктах.

13. MS Access. Що з нижченаведеного НЕ є базою даних?

А) кулінарна книга

В) книга адрес

С) список студентів 1 курсу

Д) телефонний книга

Е) список для реєстрації голосів

14. Об'єкт Microsoft Access, призначений для наочного відображення інформації і створення діалогового інтерфейсу:

А) форма

В) таблиця

С) звіт

Д) макрос

Е) запит

15. Як називається сукупність прийомів і методів використання об'єктів одних додатків в документах інших додатків?

А) технологія OLE

В) мережеві технології

С) програмування

Д) Інтернет - технології

Е) HTML

16. Бази даних. Для чого призначені запити в Access?

А) для сортування

В) для формування звітів

С) для пошуку даних

Д) для зберігання даних

Е) для відображення в певному виді

17. Програма, призначена для роботи в мережі Інтернет:

А) Internet Explorer.

В) Microsoft Word

С) Microsoft Excel

Д) Outlook Express

Е) Microsoft Access.

18. Гіперпосилання дозволяє:

А) здійснювати перехід в місце встановленої закладки.

В) зберігати документи

С) переглядати малюнки.

Д) архівувати документи.

Е) створювати нові документи.

19. Windows. Щоб викликати контекстно - залежне меню, треба:

А) Клацнути правою кнопкою миші

В) Клацнути на кнопці зі знаком.

С) Натиснути клавішу [ALT]

Д) Клацнути лівою кнопкою миші

Е) Натиснути клавішу [CTRL]

20. Розширення заархівіруваних файлів в операційній системі Windows:

А) ARJ, ZIP, RAR.

В) DOC.

С) BMP.

Д) TXT.

Е) EXE.

21. Введення формули в осередок Excel слід починати зі знака:

А) =.

В) #.

С) ніякого знака не потрібно.

Д): =.

Е)!.

22. Що вивчає інформатика як наука?

А) Всі аспекти, властиві інформаційним процесам.

В) загальні правила експлуатації ЕОМ.

С) правові акти, що регламентують використання програм.

Д) математичні аспекти моделювання

Е) можливості і придатність пакетів програм в певних системах.

23. Кібернетика вивчає:

А) закони отримання, зберігання, передачі інформації в складних керуючих системах

В) економічні закони

С) фізичні закони

Д) закони механіки

Е) закони розвитку суспільних відносин

24. У системному блоці розміщені:

А) процесор, оперативна пам'ять, постійний запам'ятовуючий пристрій, плати і порти.

В) адаптер, монітор, миша, клавіатура.

С) модем, сканер, миша, пристрої довготривалої (зовнішньої) пам'яті

Д) плоттер, сканер, модем.

Е) принтер, плоттер, клавіятура пристрої довготривалої пам'яті.

25. Призначення клавіші Alt:

А) управління роботою комп'ютера в комбінації з іншою клавішею

В) відновлює віддалений файл

С) перемикає нижній регістр клавіатури на верхній.

Д) включає режим вставки

Е) створює нову папку.

26. Word. При редагуванні тексту, розбиття рядка на дві або з'єднання двох рядків здійснюють натисканням клавіш:

А) Tab і Enter

В) Caps Lock і Shift

С) Enter і Delete

Д) Backspace і Tab

Е) Caps Lock і Enter

27. Тип алгоритму, який забезпечує отримання результату шляхом одноразового виконання послідовності дій:

А) Лінійний

В) Комбінований.

С) рекурсивна.
 Д) Циклічний.

Е) Розгалужуються.

28. Яке з розширень присвоюється документам Excel?

А) * .xls

В) * .pcx

С) * .cdr
 Д) * .bmp
 Е) * .txt

29. Який пристрій не відноситься до перефіріним: 1) пристрої введення, 2) пристрою виводу, 3) системний блок, 4) Принтер, 5) Колонки:

А) 3.

В 4.

З 1.
 Д) 5.
 Е) 2.

30. Інформація - це

А) пристрій для читання компакт - дисків

В) спосіб пізнання навколишнього світу за допомогою сигналів і символів, які сприймаються органами почуттів

С) оперативна пам'ять ЕОМ
 Д) фізична, механічна форми руху
 Е) маніпулятор, який використовується в комп'ютерних іграх

варіант 7

1. Можливість роботи людини на комп'ютері забезпечується за допомогою:

А) Операційної системи

В) Системи програмування

С) Графічних програм.
 Д) Системи управління базами даних.
 Е) текстового редактора

2. MS Excel A5, В4-це:

А) Абсолютна адресація комірки.

В) Діапазон осередків.

С) Відносна адресація осередків.

Д) Змішана адресація комірки.

Е) Формула.

3. Як можна видалити рядок в таблиці MS Word

А) Таблиця - Видалити ячейкі- Видалити рядок

В) Вставка - Об'єкт-Видалити рядок

С) Формат-Видалити ячейкі- Видалити рядок
 Д) Таблиця - Додати осередки-Додати рядок
 Е) Правка -Копіровать- Видалити рядок

4. Вкажіть правильну запис формули мінімального значення з чисел в осередках (А1: А20)

А) = МІН (А1: А20)

В) Мін (А1: А20)

С) = мінемальное А1: А10
 Д) = (А1: А20)
 Е) Мін А1: А20

5. Підключення комп'ютера до локальної мережі виконується за допомогою

А) Сервера

В) Топології мережі

С) Мережевого адаптера
 Д) Мережевого фільтра
 Е) Кабелі

6. Як називається програма Windows, призначена для посмотра Web- сторінок?

А) Internet Explorer.

В) Microsoft Word

С) Microsoft Access.

Д) Microsoft Excel
 Е) Outlook Express

7. перерахувати Системи управління базами даних

А) Clipper, Paradox, FoxPro, FoxBase, МS Access.

В) Fine Reader, Prompt98, Qtrans, RAR

С) MS Excel, Powertweak.
 Д) MS Word, AVP, Dr WEB
 Е) MS PowerPoint, Cache Man

8.MS Access. Яка з наведених послідовностей відсортована в порядку зростання

А) 10.11.96,02.12.97,02.11.98,14.02.99

В) 12,144,245,53,94

С) Яма, твань, яр, камен, берег
 Д) $ 10. $ 25. $ 5. $ 33 ...
 Е) Астра, Роза, Конвалія, Гвозвіка

9. БД. Продовжіть фразу: ієрархічна база-це та база даних, в якій інформація зберігається у вигляді:

А) Дерев

В) таблиць

С) звітів
 Д) запитів
 Е) списків

10. Топологія з'єднання комп'ютерів в мережу, вузли якої з'єднання лініями з центральним вузлом, називається:

А) зірка.

В) конвеєр

С) шина
 Д) Інтернет
 Е) кільце

11. як називається мережі, які об'єднують комп'ютери в межах одного приміщення?

А) локальні
 В) місцеві

С) регіональні

Д) глобальні
 Е) комп'ютерні

12. Засоби пересилання і зберігання повідомлень між користувачами комп'ютерної мережі називаються:

А) електронна пошта

В) файловий менеджер

С) браузер
 Д) макрос
 Е) кошик

13. У ОС Windows можна здійснити доступ до основних налаштувань системи за допомогою:

А) панелі управління

В) принтера

С) властивості папки
 Д) монітора
 Е) робочого столу

14. Команди меню для поділу таблиці на частини:

А) Таблиця / Розбити таблицю.

В) Сервіс / Таблиця, Осередки.

С) Формат / Додати / Осередок.

Д) Формат / Ячейки.

Е) Сервіс / Додати / Осередки.

15. Розділ інформатики, пов'язаний з питаннями розробки алгоритмів:

А) теорія алгоритмів.

В) теорія інформації

С) теоретична інформатика
 Д) загальна інформатика
 Е) програмування.

 * * *

16. найбільш складні завдання управління і прийняття рішень вирішують:

А) операційні системи.
 В) системи штучного інтелекту.
 С) системи бухгалтерського розрахунку
 Д) мережеві технології.
 Е) економічні та пакети.

17. Основною комплексу технічних засобів є:

А) кошти обчислювальної техніки засоби

В) засоби передачі даних.

С) засоби оргтехніки.
 Д) Спец. Засоби.
 Е) реєстрації та підготовки даних.

18. ROM або ПЗУ - це:

А) спеціальна пам'ять для постійного зберігання інформації.

В) зовнішня пам'ять для постійного зберігання інформації.

С) зовнішня пам'ять, дані з якої не стираються при вимкненні комп'ютера.
 Д) пам'ять, дані з якої зберігаються під час завершення комп'ютера.
 Е) внутрішня пам'ять для тимчасового зберігання даних.

19. Рядок формул відображає

А) адреса осередку, не змінний тільки при переміщенні формули

В) результат формули, введеної в активний осередок

С) адреса осередку, який змінюється тільки при переміщенні формули

Д) адреса осередку, не змінний при копіюванні або переміщенні формули

Е) перелік формул, які можна використовувати в активній клітинці

20. З допомогою яких команд можна змінити тип шіріфта в виділеному тексті документі програми MS Word

А) Формат-Шрифт.
 В) Сервіс-Таблиця, Осередки.

С) Формат- Додати-Осередок.

Д) Формат-Осередки.

Е) Сервіс-Додати-Осередки.

21. Як називається впорядкована послідовність команд комп'ютера для вирішення завдань?

А) трансляція програми.
 На додаток.
 С) програма.
 Д) алгоритм.
 Е) налагодження програми.

22. Пошук потрібних файлів, програм, документів, папок, ярликів:

А) пуск - знайти - файли і папки.
 В) контекстне меню - Знайти.
 С) файл - відкрити.
 Д) такої можливості немає.
 Е) системне меню - знайти.

23. Запуск редактора формул в MS Word здійснюється виконанням наступній послідовності:

А) пункт меню Вставка - Об'єкт - Microsoft Equation
 В) Виділити рядок - пункт меню Таблиця - Додати осередку - Microsoft Equation.
 С) пункт меню Таблиця - Вирівняти висоту рядків - Microsoft Equation.
 Д) Виділити стовпець - пункт меню Таблиця - Microsoft Equation.
 Е) пункт меню Таблиця - Вирівняти ширину стовпців.

24. Для переміщення осередків необхідно:

А) Виділити осередки, які необхідно перемістити, вибрати в меню Правка або в контекстному меню команду Вирізати, виділити осередок призначення, вибрати в меню Правка або в контекстному меню команду Вставити.

В) Вибрати в меню Правка - Копіювати, виділити осередок назнеченія, Вставити з меню Правка.
 С) Виділити осередки, вибрати з меню Правка - Копіювати, виділити область призначення, вибрати з меню Правка - Вставити.
 Д) Вибрати в меню Правка - Вирізати, виділити область призначення, вибрати в меню Правка - Вставити і натиснути Ok.
 Е) Вибрати в меню Правка або в контекстному меню Копіювати, виділити осередок призначення, вибрати в меню Правка - Вставити.

25. Служби передачі файлів - це:

А) FTP.

В) ICQ
 С) DNS
 Д) Wais.
 Е) IRC

26. Книга, дискета, жорсткі диски служать для:

А) зберігання інформації

В) обробки інформації.
 С) інформації
 Д) передачі інформації.
 Е) збору інформації.

27. MS Access. Вкажіть тип поля, якщо ім'я поля «прізвище або посада».

А) текстовий.

В) логічний
 С) числовий.
 Д) грошовий.
 Е) мемо.

28. У якому режимі можна створити перехресний запит?

А) конструктор запитів.

В) майстер запитів.
 С) майстер форм.
 Д) майстер звітів.
 Е) конструктор звітів.

29. Об'єкт Microsoft Access, який є основою програми і в якому зберігається інформація:

А) таблиця
 В) запит
 С) модуль
 Д) макрос
 Е) форма

30. Програма, призначена для роботи в мережі Інтернет:

А) Internet Explorer

В) Microsoft Access
 С) Microsoft Excel
 Д) Microsoft Word
 Е) Outlook Express.

варіант 8

 1. HTML - це:

А) мова гіпертекстової розмітки.

В) структурована мова запитів.
 С) протокол передачі файлів
 Д) протокол передачі гіпертексту.
 Е) мова програмування

 1. В ОС Windows можна здійснити доступ до основних налаштувань системи за допомогою:

А) панелі управління.

В) монітора
 С) принтера
 Д) робочого столу
 Е) властивості папки.

 1. Комбінація клавіш для копіювання об'єкт в буфер обміну:

А) Ctrl + C.
 В) Ctrl + V.
 С) Ctrl + B.
 Д) Ctrl + X.
 Е) Ctrl + O.

 1. Які функції не використовуються в електронній таблиці?

А) динамічні
 В) статистичні.

С) математичні.
 Д) логічні
 Е) текстові.

5. Закони та методи переробки і накопичення інформації вивчає:

А) інформатика
 В) статистика
 С) логіка
 Д) динаміка
 Е) кібернітіка

 1. Дані - це:

А) інформація, представлена ??в удовном для обробки вигляді
 В) перевірений практикою результат
 С) інформація в грошовому вираженні
 Д) синонім поняття "Інформація"
 Е) синонім поняття "Знання".

 1. Вкажіть розділ інформатики пов'язаний з розробкою програмного забезпечення:

А) програмування.
 В) теоретична інформатика.
 С) штучний інтелект.
 Д) загальна інформатика
 Е) обчислювальна техніка.

 1. 218. Перемикання між нижнім регістром і верхнім регістром виконують натисканням і утриманням клавіші:

А) SHIFT.
 В) INSERT.
 С) CTRL.
 Д) ENTER.
 Е) Caps Lock.

 1. 219. Провайдер - це ...

A) Компанія - постачальник послуг Internet

B) Пристрій для видалення файлів
 С) файли, що завантажуються при відключенні від мережі Internet.
 Д) програма форматування жорсткого диска;
 Е) файли, що завантажуються при підключенні до мережі Internet;

 1. 220. Excel. Осередки, які знаходяться зліва, справа, вгорі і внизу від поточної комірки, називаються:

А) сусідніми
 В) спеціальними
 С) вбудованими
 Д) суміжними.
 Е) несуміжними.

 1. Для редагування діаграми необхідно виділити її як об'єкт (активізувати), для цього потрібно натиснути:

А) лівою кнопкою миші в полі діаграми.
 В) правою кнопкою миші в полі діаграми.
 С) правою кнопкою миші поза полем діаграми.
 Д) Двічі правою кнопкою миші на поле діаграми
 Е) середньою кнопкою миші в полі таблиці.

 1. 222. яким вікном можна переглянути відомості про диски на комп'ютері?

А) мої комп'ютер.
 В) мій документи.
 С) мережеве оточення.
 Д) кошик.
 Е) портфель.

 1. 223. З яких вкладок складається список?

А) нумерований, маркований, багаторівневий.
 В) абзац, інтервал, шрифт.
 С) шрифт - інтервал - анімація.
 Д) відступи і інтервали, положення на сторінці.
 Е) виступи і відступи.

 1. 224. Програма Excel відноситься до наступного типу програм:

А) електронних таблиць.
 В) мов програмування.
 С) текстових процесорів.
 Д) програм-оболонок.
 Е) операційних систем.

 1. 225. Локальна мережі. Як називається конфігурація (схема з'єднання) локальної мережі:

А) топологія.

 1. В) система
   С) форма.
   Д) ресурс
   Е) об'єднання.
   226. Internet. Пристрій призначений для перетворення цифрової інформації в сигнали і передачі по телефонній мережі називається.

А) модем

В) телефон.
 С) комп'ютер
 Д) антена
 Е) телетайп.

 1. Вкажіть пристрій, більш необхідні для введення графічного зображення:

А) сканер
 В) плоттер
 С) принтер
 Д) модем
 Е) монітор.

 1. MS Access. Вкажіть тип поля, "вартість або ціна"

А) грошовий
 В) мемо
 С) текстовий
 Д) числовий
 Е) логічний

 1. MS Access. Які дії необхідно виконати для копіювання записів?

А) Виділити необхідну запис, увійдіть в меню Правка і виберіть команду Копіювання. Для вставки даних на потрібному місці використовуйте команду Вставити.
 В) виділити необхідно запис, увійдіть в меню Правка і виберіть команду Перейти.
 С) Виділити необхідно запис, увійдіть в меню Формат і виберіть команду Автоформат.
 Д) виділити необхідну запис, увійдіть в меню Вставка і виберіть команду Примітка

Е) Виділити необхідно запис, увійдіть в меню Правка і виберіть команду Замінити.

 1. MS Access. В якому з режимів Ви будете описувати поля і вибирається та тип полів?

А) У режимі Конструктор
 В) У режимі таблиці
 С) У режимі найкращого відображення
 Д) У режимі Звіт
 Е) В режимі Вікно бази даних

 1. БД. Вкажіть спеціальний тип даних бази даних Microsoft Access, призначений для порядкової нумерації записів:

А) лічильник.
 В) майстер підстановок.
 С) Дата / час
 Д) поле об'єкт OLE.
 Е) гіперпосилання.

 1. Топологія з'єднання комп'ютерів в мережу, вузли якої з'єднані лініями з центральним вузлом, називається:

А) зірка.
 В) конвеєр
 С) інтернет
 Д) кільце
 Е) шина

 1. Для підключення до віддалених комп'ютерних мережах використовуються:

А) телефонні лінії.
 В) факси
 С) електромережі
 Д) електронна схема
 Е) телеграфні лінії.

 1. Що означає абревіатура WWW?

А) всесвітня павутина.
 В) локальна мережа.
 С) всесвітня телефонна мережа.
 Д) бездротова мережа.
 Е) назва комп'ютерної корпорації.

 1. ажіте призначення служби Internet FTP

А) Служба передачі файлів

В) Програма

С) всесвітня телефонна мережа.

Д) бездротова мережа.
 Е) назва комп'ютерної корпорації.

 1. Стандартні програми Windows

А) WordPad, Paint, Калькулятор
 В) Провідник, Мій комп'ютер, WordPad
 С) WordPad, Провідник, Мій комп'ютер
 Д) Paint, Провідник, Мій комп'ютер
 Е) Калькулятор, Провідник, Мій комп'ютер

 1. За допомогою якої функціональної клавіші в Microsoft Excel можна редагувати і вводити дані в активну клітинку

A) F2

B) F5

C) F8

D) F12

E) F9

 1. Теоретична інформатика - це:

А) секція найбільш загальні питання інформатики.
 В) розділ, який вивчає експертні системи.
 С) деякі розділи математики.
 Д) секція практичні питання інформатики.
 Е) розділ програмування.

 1. Повний набір символів, які використовуються при кодуванні називають:

А) таблицею символів.

В) глосарієм
 С) алфавітом.
 Д) базою символів
 Е) словником.

 1. Ліцензійне програмне забезпечення захищене:

А) авторським правом
 В) угодами про співробітництво країн СНД
 С) актами президента
 Д) актами уряду РК.
 Е) Угода про співробітництво іноземних держав

варіант 9

1. Електронна схема, що виконує всі обчислення і обробку інформацій, називається:

А) Мікропроцесор

В) Адаптер.

С) Миша

Д) Жорсткий диск.

Е) Дисковод.

2. Характеристикою ОЗУ є його:

А) Розрядність процесора.

В) Об'єм пам'яті і швидкість передачі даних.

С) Робоча тактова частота.

Д) Розмір кеш-пам'яті.

Е) Напруга живлення, тактова частота

3. Які алгоритми забезпечують перехід на один з двох можливих кроків?

А) Розгалужені ..

В) Рекурсивні.

С) Циклічні.

Д) Лінійні.

Е) Послідовні

4. Пристрій зберігання інформацій

А) Жорсткий диск.

В) Блок живлення.

С) Миша

Д) Монітор.

Е) Клавіатура.

5. NC. Для перегляду текстового файлу треба натиснути:

А) [F3]

В) [AL

В) тарифна ставка, тарифний коефіцієнт і тарифний розряд; | Нуклеїнові кислоти, методи досліджень

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати