Головна

А) відшкодування зношених засобів праці в грошовому вираженні і в натурі, створення фонду накопичення для розширення виробництва;

  1. A) немає, тому що гроші є наслідком і приналежністю будь-якого товарного виробництва;
  2. A. пароподібні наркотичні речовини вводять через трубку безпосередньо в трахею або в бронх
  3. B) товарне господарство з сучасними технічними засобами виробництва.
  4. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  5. II. Функція грошей як засобу обігу
  6. Plotting (Створення малюнків).
  7. " Знаряддя праці "вчителя

б) процес відновлення основних засобів організації;

в) здійснення всіх видів ремонту, технічне обслуговування і діагностування.

3.2.14. Обсяг виконаних СМР склав 100 млн.грн., Фондомісткість будівельної продукції - 0,2 руб. / Руб. При її зниженні на 0,02 руб. / Руб. потреба підприємства в інвестиційних вкладеннях в основні виробничі фонди:

А) зменшиться на 2000 руб .;

б) збільшиться на 2 млн.руб .;

в) не залежить від показника фондомісткості.


3.2.15. За автомобільних дорогах загального користування нараховується:

а) щомісяця амортизація;

б) щомісяця знос;

в) щоквартально знос

В) в кінці року знос.

Тема 3. Оборотні кошти підрядних організацій

3.3.1. Оборотні кошти будівельних підприємств - це:

а) основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати;

б) предмети праці, які беруть участь у виробничому циклі один раз і повністю переносять свою вартість на собівартість продукції, що виробляється;

в) засоби праці, багаторазово беруть участь у процесі виробництва і поступово (частинами) переносять свою вартість на собівартість продукції, що виробляється;

Г) грошові кошти, спрямовані на створення матеріальних виробничих запасів і фінансування поточних витрат пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг).

3.3.2. До оборотних засобів відносяться:

а) засоби праці, багаторазово беруть участь у процесі виробництва і поступово переносять свою вартість на собівартість продукції, що виготовляється;В) лінійний і нелінійний методи; | В) до скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів;

тестових завдань | Структура фонду тестових завдань з дисципліни ___ | Б) шляхом проведення конкурсів або аукціонів; | В) вигоди і переваги, які отримують користувачі доріг від їх будівництва; | Б) адміністративно-управлінського персоналу; | В) кошторисного прибутку; | А) у скільки разів більше поточна кошторисна вартість робіт в порівнянні з базисною; | В) об'єктних кошторисів без урахування лімітованих і інших витрат і кошторисних розрахунків на окремі види витрат; | Тема 5. Кошторисно-нормативна база | В) фондовіддачі та фондомісткості; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати