Головна

Оперативна хірургія

  1. IV. Топографічна анатомія і оперативна хірургія верхньої кінцівки
  2. IX. Топографічна анатомія і оперативна хірургія черевної стінки
  3. V. Топографічна анатомія і оперативна хірургія нижньої кінцівки
  4. VI. Топографічна анатомія і оперативна хірургія голови
  5. VII. Топографічна анатомія і оперативна хірургія шиї.
  6. VIII. Топографічна анатомія і оперативна хірургія грудей
  7. X. Топографічна анатомія і оперативна хірургія органів черевної порожнини

Оперативна хірургія - розділ хірургії, що вивчає і розробляє оперативні доступи і прийоми, методи і способи хірургічних операцій; як навчальна дисципліна О. Х об'єднана з топографічною анатомією, складовою її анатомічну основу.

Малоінвазивної хірургії (син. Ендоскопічна хірургія) - напрям оперативної хірургії, розробляє хірургічні операції, що виконуються через проколи стінок порожнин із застосуванням ендоскопів, спеціального інструментарію і телевізійної техніки.

Лапароскопічної хірургії - розділ малоінвазивної хірургії, що включає ендоскопічні (лапароскопічні) операції на органах черевної порожнини і порожнини таза.

Торакоскопічних ХІРУРГІЯ - розділ малоінвазивної хірургії, що включає ендоскопічні (торакоскопічних) операції на органах грудної порожнини.

Мікрохірургія - напрямок в оперативній хірургії, розробляє оперативні втручання на малих анатомічних структурах з використанням оптичних засобів і мікрохірургічного інструментарію.

КЛАСИФІКАЦІЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

За терміновості виконання: екстрені, термінові, планові

За цільової спрямованості: лікувальні, пробні, діагностичні.

За результативністю: радикальні, паліативні

За етапності виконання: одномоментні, двухмоментное, многомоментное.

ХІРУРГІЧНА ОПЕРАЦІЯ (син. Оперативне втручання, хірургічне втручання) - механічний вплив на тканини і органи хворого, вироблене хірургом з лікувальною метою і з дотриманням певних правил.

Х. О. ЕКСТРЕНА - О., вироблена негайно після огляду хворого при стані, який загрожує в даний момент його життя.

Х. О. ТЕРМІНОВА - О., виконання якої можна відкласти лише на недовгий термін, необхідний для уточнення діагнозу і підготовки хворого до операції.

Х. О. ПЛАНОВА - О., виконувана після систематичного обстеження хворого і відповідної підготовки до операції.

Х. О. ЛІКУВАЛЬНА - О., що має на меті видалення вогнища захворювання або відновлення порушеної структури і функції органів.

Х. О. ПРОБНИЙ - О., при якій після здійснення оперативного доступу встановлюється недоцільність або неможливість виконан -нен оперативного прийому.

Х. О. ДІАГНОСТИЧНА - О., виконувана з метою уточнення діагнозу.

Х. О. РАДИКАЛЬНА - О., за допомогою якої може бути досягнуто повне вилікування хворого.

Х. О. ПАЛІАТИВНА - О., що має на меті полегшення стану хворого або поліпшення функції ураженого органу при неможливості лікування хворого.

Х. О. одномоментно - О., всі етапи якої виробляються безпосередньо один за іншим без розриву в часі.

Х. О. двухмоментное - О., вироблена в два етапи з проміжком між ними в кілька днів, протягом якого створюються умови для подальшого втручання.

Х. О. многомоментное - О., що складається з декількох етапів, виконуваних з розривами в часі.

Показники ОБГРУНТОВАНОСТІ ОПЕРАЦІЇ

1. Анатомічна доступність.

2. Фізіологічна дозволеності.

3. Технічна здійсненність.

ЕТАПИ ХІРУРГІЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ

Підготовчий етап

Етапи оперативного втручання

1. Оперативний доступ

2. Оперативний прийом

3. Закриття операційної рани.

Оперативний ДОСТУП - етап хірургічної операції: сукупність дій хірурга по пошаровому поділу тканин і оголення органу, що є об'єктом хірургічного втручання.

ВИМОГИ ДО ОПЕРАТИВНОМУ ДОСТУПУ

1. Достатня оголення органу.

2. Мала травматичність.

3. Гарне загоєння операційної рани.

4. Косметичний операційного рубця.

КРИТЕРІЇ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПУ

Глибина рани.

Кут операційного дії.

Ось операційного дії.

Кут нахилу осі операційного дії.

Зона доступності.

ГЛИБИНА РАНИ - відстань між поверхнею рани і найбільш глибокої її точкою.

КУТ ОПЕРАЦІЙНОГО ДІЇ - кут, утворений стінками рани і ділянкою оперативного втручання на органі в глибині рани.

ОСЬ ОПЕРАЦІЙНОГО ДІЇ - лінія, що з'єднує очей хірурга з основною ділянкою об'єкта втручання на органі в глибині рани.

Кут нахилу ОСІ ОПЕРАЦІЙНОГО ДІЇ - кут, утворений віссю операційного дії і площиною рани при горизонтальному положенні тіла.

ЗОНА НАЯВНОМУ - площа в глибині рани, доступна для маніпуляцій хірурга.

Оперативний ПРИЙОМ - етап хірургічної операції: сукупність дій хірурга на органах і тканинах, які є основним об'єктом оперативного втручання; О. П. є вирішальним етапом і становить сутність хірургічної операції.

ТИПОВІ ОПЕРАТИВНІ ПРИЙОМИ

Розсічення органу - -тому

Шов органу - -рафія

Накладення свища - -стомія або соустя - -анастомоз

Видалення частини органу - резекція

Видалення органу - ектомія, ампутація, екстирпація

Усічення кінцівки - ампутація, екзартікуляція

Пересадка органу - трансплантація

Протезування органу - експлантація

ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК - комплекс спеціально обладнаних приміщень, призначених для операцій

ОПЕРАЦІЙНИЙ МІКРОСКОП - оптичний медичний прилад, призначений для виконання мікрохірургічних втручань.

ОПЕРАЦІЙНА БРИГАДА - група осіб медичного персоналу, безпосередньо бере участь у виконанні хірургічної операції; складається, як правило, з оперує і асистують хірургів, анестезіолога і медичної операційної сестри.

Операційне поле - ділянка поверхні тіла, через який здійснюється оперативний доступ і виконується оперативний прийом.

ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ - сукупність інструментів, пристосувань, пристроїв, призначених для виконання хірургічних операцій.

ГРУПИ ХІРУРГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

1. Інструменти для роз'єднання тканин.

2. Інструменти для з'єднання тканин.

3. Інструменти кровоспинні.

4. Інструменти допоміжні.

5. Інструменти спеціального призначення.

СПОСОБИ роз'єднанням ОРГАНІВ І ТКАНИН

1. Розсічення ріжучими інструментами.

2. Розшарування тупим шляхом.

3. Розсічення пилять інструментами.

4. Розсічення електроножем.

5. Ультразвукова різання.

6. Розсічення лазерним скальпелем.

ЗАГАЛЬНИЙ ЗНЕБОЛЮВАННЯ, або НАРКОЗ

Інгаляційний Н.

Масковий Н.

Ендотрахеальний Н.

Ендобронхіальний Н.

Назофарингеального Н.

Неінгаляційний Н.

Підшкірний Н.

Внутрішньом'язово Н.

Внутрішньовенний Н.

Внутрішньокістковий Н.

Внутриплевральное Н.

Внутрішньочеревно Н.

Ректальний Н.

Комбінований Н.

МІСЦЕВЕ ЗНЕБОЛЮВАННЯ, або МІСЦЕВА АНЕСТЕЗІЯ

Анестезія змазуванням (зрошенням)

Інфільтраційна А.

М. А. за Вишневським

Регіонарна А.

Футлярних А.

Внутрішньосудинна А.

Внутрішньоартеріальна А.

Внутрішньовенна А.

Внутрішньокісткова А.

Провідникова А.

Спинно-мозкова А.

Епідуральна А.

Паравертебрально А.

Пресакральная А.

Періневральная А.

Міжреберна А.

А. по Лукашевича-Оберстом

Ендрневральная А.

СПОСОБИ З'ЄДНАННЯ ОРГАНІВ І ТКАНИН

1. шовний з'єднання

а) Накладення ручного шва

б) Накладення механічного шва

2. Клейове з'єднання (склеювання)

3. шовний-клейове з'єднання

4. З'єднання кісток металевими конструкціями і кістковими трансплантатами

5. Ультразвукове зварювання кісток

6. Приварювання лазерним променем.

ХІРУРГІЧНИЙ ШОВ - метод з'єднання біологічних тканин за допомогою хірургічних інструментів і шовного матеріалу.

ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ - загальна назва матеріалів, що застосовуються для накладання хірургічних швів або перев'язки судин; до Ш. М. відносяться нитки з шовку, кетгуту, лавсану, капрону, нейлону, кінський волос, танталових і хромо-нікелі-кобальтова дріт.

Хірургічні зшивачів - пристрої, що забезпечують механічне ушивання, прошивання, з'єднання органів і тканин металевими П-образними дужками при хірургічних операціях.

КЛАСИФІКАЦІЯ ХІРУРГІЧНИХ швів

За часом накладення:

Первинний

Первинний відстрочений

вторинний

вторинний ранній

вторинний пізній

За технікою виконання:

вузловий

П-подібний

Z-подібний

безперервний

Безперервний вкручувати (Шмід)

безперервний вивертає

обвівной

Мультановського

Матрацний

кушнірський

кисетний

У напрямку:

лінійний

бічний

круговий

За функціональної спрямованості:

провізорний

ситуаційний

інвагініруют

гемостатичний

провізорний гемостатический

По виду органу:

Ш. м'язи

Ш. сухожильний

Ш. кістковий

Ш. судинний

Ш. нерва

Ш. кишковий

Ш. печінковий

СПОСОБИ ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧІ У рані

1. Способи тимчасової зупинки кровотечі

а) Накладення пов'язки, що давить

б) Накладення джгута

в) Накладення кровоспинний затиску

2. Способи остаточної зупинки кровотченія

а) Лігування кровоносної судини

б) Кліпування кровоносної судини

в) Електрокоагуляція кровоносних судин

г) Прошивання кровоточивих тканин

д) Перев'язка магістральної судини на протязі

е) Накладення судинного шва

ж) Біологічні, фізичні і хімічні способи.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ХІРУРГІЯ (син. Пластична хірургія, реконструктивна хірургія) - розділ хірургії, що містить оперативні методи відновлення анатомічної цілості, форми і функції пошкоджених органів і тканин.

ЗАВДАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ

1. Зміцнення органів і тканин

2. Заміщення і виправлення дефекту органу

3. Реконструкція органу

4. Трансплантація органу.

ВИДИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ І ТКАНИН

аутотрансплантація

Ізотрансплантація

алотрансплантація

Ксенотрансплантація

Експлантація (протезування)

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ (син. Пересадка) - заміщення тканин або органів, відсутніх або пошкоджених патологічним процесом, тканинами або органами власними або взятими з іншого організму.

Т. ортотопіческого - трансплантація, при якій орган поміщають на місце такого ж відсутнього або віддаленого органу.

Т. ГЕТЕРОТОПІЧНОЇ - трансплантація, при якій орган поміщають на невластивий йому місце.

Аутотрансплантація - пересадка власних тканин або органів.

Ізотрансплантація - пересадка органів або тканин від організмів, ідентичних генетично: у людини між близнюками.

Алотрансплантація - пересадка органів або тканин від організмів того ж виду.

Ксенотрансплантація - пересадка органів або тканин від організмів іншого виду.

 Експлантація - пересадка неживого субстрату.

ПЛАСТИКА - загальна назва хірургічних методів відновлення форми і функції органів, областей, частин тіла шляхом переміщення, трансплантації тканин або імплантації заміщають їх матеріалів.

Пересадка ОРГАНУ (син. Трансплантація органу) - операція заміни віддаленого органу на такий же, взятий від трупа або живого донора - добровольця.

Підсадки ОРГАНУ (син. Підключення органу) - спосіб лікування деяких швидко прогресуючих невідкладних і термінальних станів шляхом тимчасового включення в систему кровообігу хворого ізольованого функціонуючого органу людини чи тварини.

ПРОТЕЗУВАННЯ - відновлення функцій або усунення косметичних дефектів пошкоджених органів або частин тіла за допомогою протезів.

ПРОТЕЗ (франц. Prothese, від грец. Prothesis - приєднання, прикріплення) - пристосування або пристрій, що служить для відновлення або заміщення відсутньої частини тіла або органу.


 топографічна анатомія | Топографічна анатомія ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

Медичної та фармацевтичної освіти | У терміни, поняття, класифікація | Топографічна анатомія НИЖНЬОЇ КІНЦІВОК | Операції на кровоносних судинах | Операції на суглобах | Операції на кістках | ампутації кінцівок | Топографічна анатомія ГОЛОВИ | Області і трикутники шиї | Фасциальні ложа і клетчаточние простору шиї |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати