На головну

У терміни, поняття, класифікація

  1. Метафізичний МИСЛЕННЯ ЯК МИСЛЕННЯ В граничні поняття, що охоплює ЦІЛЕ і захоплююча екзистенції
  2. Метафізичне мислення як мислення в граничних поняттях, що охоплюють ціле і захоплюючих екзистенцію
  3. Метафізичне мислення як мислення в граничних поняттях, що охоплюють ціле і захоплюючих екзистенцію.

(Навчальний посібник)

Оренбург, 1997.


 УДК 617-089.8 + 617-089.11 (075.8)

Каган І. І. топографічна анатомія І Оперативна хірургія В термінів, понять, класифікації: Навчальний посібник. - Оренбург, 1997. - 148 с.

Навчальний посібник складено кафедрі топографічної анатомії та оперативної хірургії Оренбурзької державної медичної академії. Воно містить 515 загальних і спеціальних термінів, понять, класифікацій, систематизованих переліків по всіх майданчиках топографічної анатомії і оперативної хірургії. Призначено для студентів 3-4 курсів лікувального та педіатричного факультетів та лікарів-інтернів.

Рецензент - професор О. П. БОЛЬШАКОВ, зав. Кафедрою оперативної хірургії і топографічної анатомії Санкт-Петербурзького медичного університету.

І. І. Каган, 1997 г.


ЗМІСТ

ЗМІСТ. 3

ПЕРЕДМОВА. 5

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА .. 6

Топографічна анатомія. 6

Оперативна хірургія. 11

Кінцівки .. 19

Топографічна анатомія ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ .. 19

Області верхньої кінцівки. 19

Фасциальні ложа верхньої кінцівки. 20

Клітковинні простору, щілини і канали верхньої кінцівки. 21

Топографічна анатомія НИЖНЬОЇ КІНЦІВОК .. 25

Ділянці нижньої кінцівки. 25

Фасциальні ложа нижньої кінцівки. 26

Клітковинні простору, щілини і канали нижньої кінцівки. 28

Оперативна хірургія кінцівок .. 31

Операції на кровоносних судинах. 31

Операції на нервах. 33

Операції на м'язах і сухожиллях. 34

Операції на суглобах. 35

Операції на кістках. 36

Ампутації кінцівок. 37

ГОЛОВА .. 40

Топографічна анатомія ГОЛОВИ .. 40

Області голови .. 40

Клітковинні простору і фасциальні ложа особи. 42

Оперативна хірургія ГОЛОВИ .. 42

ШЕЯ .. 44

Топографічна анатомія ШИЇ .. 44

Області і трикутники шиї. 44

Фасції шиї .. 46

Фасциальні ложа і клетчаточние простору шиї. 46

Оперативна хірургія ШИЇ .. 47

ГРУДИ .. 49

Топографічна анатомія грудей .. 49

Грудна стінка і діафрагма. 49

Середостіння. 52

Оперативна хірургія грудей .. 53

Операції на молочній залозі і грудної стінці. 53

Операції на легенях. 54

Операції на серці. 55

Живіт .. 59

Топографічна анатомія ЖИВОТА. 59

Передньо-бічна черевна стінка. 59

Черевна порожнина. 60

Заочеревинного простору і поперековий область. 63

Оперативна хірургія ЖИВОТА. 64

Операції при грижах живота. 64

Оперативні доступи до органів черевної порожнини. 67

Операції на шлунку. 68

Операції на тонкій і товстій кишці. 71

Операції на печінці і жовчних шляхах. 72

Операції на нирці. 74

ТАЗ. 76

Топографічна анатомія тазу. 76

Оперативна хірургія тазу. 79

Операції на прямій кишці. 79

Операції на сечовому міхурі та передміхуровій залозі. 80

Операції на матці. 80

ЛІТЕРАТУРА .. 82


ПЕРЕДМОВА

Стрижнем будь-якої навчальної дисципліни є термінологічна основа, т. Е система термінів і понять, знання і правильне розуміння яких - необхідна умова успішного вивчення-предмета і використання отриманих знань.

Пропонований навчальний посібник містить терміни і поняття топографічної анатомії і оперативної хірургії, вивчення яких передбачено Програмою цієї навчальної дисципліни.

Необхідність такої допомоги нам бачиться і в тому, що далеко не всі терміни і поняття чітко визначені в підручниках, в одні і ті ж терміни і поняття вкладається часом різний зміст, більшість топографоанатомічному термінів відсутня в Міжнародній анатомічній номенклатурі.

При укладенні посібника використані матеріали Великої медичної енциклопедії, Енциклопедичного словника медичних термінів, Міжнародної анатомічної номенклатури, підручників, посібників, атласів по топографічної анатомії і оперативної хірургії. У посібнику знайшов відображення багаторічний досвід викладання предмета в Оренбурзькій медичної академії, виключно корисний досвід, набутий автором в роки співпраці в редакційному відділі по анатомії, гістології та ембріології Головної редакції БМП і ЕСМТ як редактор і автора термінологічних статей, в постійно діючої комісії з російської анатомічної номенклатурі.

У посібник включено 428 загальних і спеціальних термінів і понять, 87 класифікацій та переліків топографоанатомічному утворень, груп хірургічних втручань, в тому числі класифікацій та переліків, складених в кафедрі.

Матеріал згрупований за тематичним принципом. Виділено загальні терміни, а потім терміни і поняття по частинах тіла в тій послідовності, в якій відбувається викладання і вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії. Звісно ж, що саме такий принцип найбільш зручний для навчального посібника, що пропонується в якості доповнення до основного підручника. В кінці посібника наводиться алфавітний покажчик термінів, понять, класифікацій та переліків.
Медичної та фармацевтичної освіти | топографічна анатомія

Оперативна хірургія | Топографічна анатомія ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ | Топографічна анатомія НИЖНЬОЇ КІНЦІВОК | Операції на кровоносних судинах | Операції на суглобах | Операції на кістках | ампутації кінцівок | Топографічна анатомія ГОЛОВИ | Області і трикутники шиї | Фасциальні ложа і клетчаточние простору шиї |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати