На головну

Структурні елементи уроку. Вправи, їх види та система

 1. A. Допоміжні елементи для зв'язку функцій між собою.
 2. B) Систематизація конкретно-наукових і загальнонаукових методів пізнання.
 3. B. Допоміжні елементи при потроєння.
 4. C. інструменти з оптичними системами
 5. Direct-Costing-System як підсистема управлінського обліку.
 6. I. Загальні відомості про системах і ЕЛЕМЕНТАХ АВТОМАТИКИ
 7. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України

1. Охарактеризуйте структурні елементи уроку:

-об'ясненіе нового матеріалу

-вправи з метою закріплення і повторення

-завдання додому

-перевірка домашнього завдання

-опитування учнів

-фронтальні перевірка знань (контроль) учнів всього класу в цілому.

2. Ознайомтеся з робочою схемою вчителя, призначеної для виставлення поурочного бала:

 Прізвище учня  Фронт. Опитування  Словниковий диктант  виконання вправ  Самост. Робота  поурочні бал
 Іванов С.

Продумайте свої варіанти схеми.

3. Прокоментуйте такі основні види закріплення, підберіть приклади вправ до них:

а) відтворює закріплення, коли ще раз фіксується в пам'яті і свідомості учнів вивчений ними матеріал;

б) тренувальне закріплення, при якому здійснюється відпрацювання та вдосконалення спочатку утворилися умінь і навичок;

в) творче закріплення, коли поряд з відтворенням і вдосконаленням знань і навичок розкриваються нові сторони досліджуваних питань.

Тема 8

Планування роботи з російської мови. Контроль знань, умінь і навичок

 1. Ознайомтеся з пам'яткою.

Як скласти план уроку з російської мови

 1. Ознайомтеся з матеріалами всієї теми, що вивчається в школі (з навчальних, методичних і вузівським посібниками).
 2. Прочитайте теоретичні відомості, викладені в шкільному підручнику. Проаналізуйте вправи і з'ясуйте:

1) чи не міститься в них додаткова інформація по даній темі;

2) за якими спостереженнями над мовними фактами робляться висновки і узагальнення, по яким немає;

3) визначте систему вправ по темі;

3. Визначте місце уроку в системі уроків з даної теми, тип уроку.

4. Визначте відомості, які необхідно знати учням для засвоєння нового матеріалу, а так само що вивчалося по даній темі раніше, причетні теми в перспективі.

5. Визначте головне, другорядне, труднощі, пов'язані з вивченням матеріалу.

6. Подумайте, які наочні посібники можуть бути використані на уроці, відберіть їх в кабінеті російської мови або виготовте самостійно.

 1. Визначте логічну лінію уроку, відберіть матеріали для уроку.
 2. Продумайте методи і прийоми роботи, визначте види вправ. Їх конкретні дидактичні завдання і з'ясуйте відповідність їх досліджуваного матеріалу або цілі уроку.
 3. Визначте частини уроку, їх послідовність і відповідність. Складіть план уроку.

10. Перед тим як приступити до складання конспекту уроку, з'ясуйте, чи треба перевіряти домашню роботу в класі. Якщо така необхідність є, подумайте, яке нове рішення ви внесете в процес перевірки. Визначте види опитування.

11. Працюючи над конспектом уроку, зверніть увагу на формулювання запитань і завдань, на те, як ви будете активізувати пізнавальну діяльність учнів.

12. Подумайте, як ви підведете підсумки уроку.

2. Використовуючи інструкцію, складіть план уроку на тему «Причетний оборот».

Тема 9II. Навчально-методичне забезпечення вивчення курсу | Тема 10 (Практичне заняття)

І. Б. Федотова, Ю. Г. Зав'ялова | НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС | Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Заочна форма навчання | Реалізація общедидактических принципів в дидактиці російської мови | Засоби навчання російській мові. Проблема сучасного підручника | Структурні елементи уроку. Вправи, їх види та система | Російська мова як навчальний предмет в школі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати