Головна

II. Навчально-методичне забезпечення вивчення курсу

  1. b. За межами США. Якщо ви придбали програмне забезпечення в будь-якій країні, застосовується законодавство такої країни.
  2. I курсу всіх напрямків заочної форми навчання
  3. II. Розподіл годин курсу за темами
  4. III курсу лікувального факультету 2000-2001 навчального року
  5. III курсу, групи, спеціальність 060501 Сестринська справа (базова підготовка).
  6. III. Геологічна і маркшейдерська забезпечення використання ділянки надр

«Теорія і методика навчання російській мові»

 Автор, назва, рік видання  Кількість екземплярів
 На кафедрі  У бібліотеці
 ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА    
 1. Архипова, Є. В. Теорія і практика навчання російській мові. Уч. Посібник / Є. В. Архипова, Т. М. Воітелева і ін .; ред. Р. Б. Сабаткоев.- М .: Академія, 2005. - 320 с.
 2. Бабайцева, В. В., Чеснокова, Л. Д. Російська мова: Теорія. Навч. для 5-9 кл. загальноосвітніх. Учр. / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. - М .: Просвещение, 1998. - 250с.
 3. Бабайцева, В. В., Чеснокова, Л. Д. Російська мова: Теорія. Навч. для 5-9 кл. загальноосвітніх. Учр. / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. - М .: Просвещение, 1994.- 256 с.  
 4. Бабайцева, В. В., Чеснокова, Л. Д. Російська мова: Теорія. Навч. для 5-9 кл. загальноосвітніх. Учр. / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. - М .: Просвещение, 2002. -336 с.  
 5. Блінов, Г. І. Тексти і завдання по пунктуації: Пос. Для уч. / Г. І. Блінов.- М .: Просвещение, 1982
 6. Блінов, Г. І., Панов, Б. Т. Практичні і лабораторні заняття з методики російської мови: Учеб. посібник для пед. Інст. / Г. І. Блінов, Б. Т. Панов.- М .: Просвещение, 1986. - 120 с.    
 7. Львів, М. Р. Словник-довідник з методики викладання російської мови. / М. Р. Львів. -М .: Академія, 1999. - 271 с.
 8. Львів, М. Р. Словник-довідник з методики російської мови / М. Р. Львів. -М .: Просвещение, 1988. - 240 с.
 5. Львів, М. Р. Основи теорії мови: Учеб. Сел. для студ. Вузів / М. Р. Львов.- М .: Академія, 2000. - 195 с.
 6. Ладиженська, Т. А. Система роботи з розвитку зв'язного мовлення учнів / Т. А. Ладиженская.- М .: Педагогіка, 1975.- 235с.
 7. Методика розвитку промови під час уроків російської мови: Кн. Для вчителя / Н. Є. Богуславська, В. І. Капінос, А. Ю. Купалова і ін. За ред. Т. А. Ладиженський. - М .: Просвещение, 1991. - 240 с.    
 13. Нікітіна, Є. І. Російська мова: Учеб. Посібник по розв. зв'язного мовлення для 5-7 кл. пор. Шк. / Науковий ред. В. В. Бабайцева / Є. І. Нікітіна.- М .: Просвещение, 1992.-192 с.
 9. Російська мова: Учеб. для 5 кл. Загальноосвіт. Установ / М. М. Разумовська, С. І. Львова, В. І. Капінос та ін .; Під ред. М. М. Розумовської, П. А. Леканта.-М .: Дрофа, 2002.-304 с.
 10. Хрестоматія з методики російської мови: Організація навчального процесу по рос. Мови в школі: Посібник для вчителя / Авт.-упоряд. Б. Г. Панов, Л. Б. Яковлева.-М .: Просвещение, 1991. - 271 с.    
 ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА    
 11. Баранов, А. Н. Введення в прикладну лінгвістику: Учеб. Сел. / А. Н. Баранов.- М .: УРСС, 2001. -358 с.
 12. Баранов, М. Т. та ін. Російська мова: Довідково. Матер. для уч-ся / Под ред. Н. Т. Шанського / М. Т. Баранов.- М .: Просвещение, 1987.
 13. Бондаренко, С. М. Секрети пунктуації: Кн. Для уч-ся середн. і старш. Віку / С. М. Бондаренко М .: Просвещение, 1987.- 127 с.
 14. Граник, Г. Г. Секрети орфографії: Кн. Для уч-ся / Г. Г. Гранік.- М .: Просвещение, 1991. -222 с.    
 15. ЄДІ 2008. Російська мова. Федеральний банк екзаменаційних матеріалів / Авт.-упоряд. І. П. Цибулько, В. І. Капінос та ін. -М .: Ексмо, 2008. -384 с.    
 16. Львів, М. Р. Словник антонімів рос. Яз. / Под ред. Л. А. Новикова / М. Р. Львов.- М .: Рос. Яз., 1988.- 300 с.
 17. Текучева, А. В., Панов, Б. Т. Грамматико-орфографічний словник російської мови / А. В. Текучева, Б. Т. Панов.- М .: Просвещение, 1976.- 211 с.  
 18. Текучева, А. В., Панов, Б. Т. Грамматико-орфографічний словник російської мови / А. В. Текучева, Б. Т. Панов ..- М .: Просвещение, 1991. 220с.
 19 Текучева, А. В., Панов, Б. Т. Про орфографічних і пунктуаційних мінімумі в середн. Шк. Посібник для вчителів / А. В. Текучева, Б. Т. Панов.- М .: Просвещение, 1982. - 80 с.
 МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ З ДИСЦИПЛІНИ    
 20. Матеріали журналу «Російська мова в школі» +  
 21. Матеріали газети «Російська мова» (додаток до газети «Перше вересня» +  
 22. Нікітіна, Є. І. Уроки російської мови в 8 класі. Посібник для вчителя / Є. І. Нікітіна.- М .: Просвещение, 1980. - 120 с.
 23. Нікітіна, Є. І. Уроки російської мови: 4-й клас. Книга для учителя / Є. І. Нікітіна.-М .: Просвещение, 1985. - 125 с.
 24. Електронний ресурс: www.1september.ru    
 Навчально-методична література, видавана кафедрою    
 25. Буров, А. А., Айрапетова, Е. Г., Федотова, І. Б. Русистика: Реферат. Курсова робота. Дипломна робота. Уч.-мет. Сел. для студ.-філологів / А. А. Буров, А. А. Айрапетова, І. Б. Федотова.- П'ятигорськ, 2004. -60 с.
 26. Контрольні роботи з русистики. Навчально-методичні матеріали для студентів-філологів ОЗО.- П'ятигорськ, 2004. - 51 с.
 27. Російська мова: від теорії до практики. Навчально-методичний посібник для студентів-практикантів 4 курсу філологічного факультета.- П'ятигорськ: ПГЛУ, 2006. - 69 с.
 28. Сучасна російська мова в полікультурному середовищі Північного Кавказу: стилістика і культура мовлення: Уч. Сел. / Упоряд. Алексєєва Л. С., Вітковська Л. В., Федотова І. Б. - П'ятигорськ: ПГЛУ, 2006.

 Структурні елементи уроку. Вправи, їх види та | Структурні елементи уроку. Вправи, їх види та система

І. Б. Федотова, Ю. Г. Зав'ялова | НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС | Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Заочна форма навчання | Реалізація общедидактических принципів в дидактиці російської мови | Засоби навчання російській мові. Проблема сучасного підручника | Структурні елементи уроку. Вправи, їх види та система | Російська мова як навчальний предмет в школі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати