Головна

Мови. Типологія уроків російської мови

  1. III. Освіта Давньоруської держави Київська Русь (IX- перша половина XI ст)
  2. Абсцес і флегмони язика і дна порожнини рота і шиї. Принципи діагностики та лікування.
  3. Авторитаризм: типологія форм
  4. Алфавіт і класифікація даних мови Паскаль
  5. Алфавіт і словник мови.
  6. Аналітична філософія. Аналіз морального мови
  7. Антифашистська боротьба білоруського народу
  1. Розкрийте значення уроку як основної форми організації навчальної діяльності з російської мови.
  2. Яка специфіка уроків пояснення нового матеріалу? Назвіть і охарактеризуйте методи пояснення нового.

Який характер пізнавальних завдань як засобу підготовки до сприйняття нового матеріалу і виховання навичок самостійної роботи учнів?

  1. Яка система підготовки вчителя до роботи над новою темою? Нестандартні форми організації навчальної діяльності з російської мови. Урок-семінар, практикум, диспут, гра. Елементи цікавості. Позакласна робота. факультативні заняття

Основна література

3. Архипова, Є. в. Теорія і практика навчання російській мові. Уч. посібник / Є. в. архипова, Т. м. Воітелева і ін .; ред. Р. б. Сабаткоев.- М .: Академія, 2005. - 320 с.

4. Текучева, А. в. Методика російської мови в середній школі. Уч. Для студ. пед. інстр. / А. в Текучёв.- М .: Просвещение, 1980. -413 с.

5. Львів, М. р. Словник-довідник з методики російської мови / М. р. Львів. -М .: Просвещение, 1988. - 240 с.

6. Хрестоматія з методики російської мови: Організація навчального процесу по рос. мови в школі: Посібник для вчителя / Авт.-упоряд. Б. р панів, Л. б. яковлева.-М .: Просвещение, 1991.-271 с.

додаткова література

1. Російська мова: від теорії до практики. Навчально-методичний посібник для студентів-практикантів 4 курсу філологічного факультета.- П'ятигорськ: ПГЛУ, 2006.-69 с.

Тема 2Методика навчання граматиці. Види розборів на уроках російської мови | Структурні елементи уроку. Вправи, їх види та

І. б. федотова, Ю. р Зав'ялова | НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС | Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Заочна форма навчання | Реалізація общедидактических принципів в дидактиці російської мови | Засоби навчання російській мові. Проблема сучасного підручника | Структурні елементи уроку. Вправи, їх види та система | Російська мова як навчальний предмет в школі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати