На головну

Офіс як інформаційна система

  1. B) Систематизація конкретно-наукових і загальнонаукових методів пізнання.
  2. C. інструменти з оптичними системами
  3. Direct-Costing-System як підсистема управлінського обліку.
  4. I. Загальні відомості про системах і ЕЛЕМЕНТАХ АВТОМАТИКИ
  5. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  6. I. СИСТЕМА Обчислення MATHCAD
  7. II. III. Фінанси і банківська система.

З усіх видів технології інформаційна технологія сфери управління пред'являє найвищі вимоги до людського фактору, надаючи принциповий вплив на кваліфікацію фахівця, зміст його праці, фізичну і розумову навантаження, професійні перспективи і рівень соціальних відношенні. Оптимальна інформаційна технологія, що володіє високою


гнучкістю, мобільністю і адаптивністю до зовнішніх впливів, є неодмінною умовою підвищення ефективності управлінської праці в будь-якому офісі.

У системах діловодства частка інформації, представленої на паперових носіях, і останнім часом скоротилася завдяки інтенсивному розвитку:

- Сучасних технологій роботи з документами;

засобів автоматизованого введення документів (в тому числі і
 рукописних) в комп'ютер;

текстового і навіть графічного видів обробки документів,
 дозволяють просто і оперативно вносити в них зміни;

 * Систем електронної транспортування;

¦ доступу до довідкової інформації через бази даних і ін.
 Головною умовою успішної професійної діяльності

офісного працівника стає вміння використовувати комп'ютерні засоби обробки інформації. Оскільки при автоматизації відбувається перерозподіл праці з областей діяльності, що вимагають більш низької кваліфікації в області, що вимагають більш високої кваліфікації, тільки напрацювання величезного технологічного потенціалу створює передумови для абсолютного зростання продуктивності праці,

К офісним завданням можна віднести наступні: діловодство, управління, контроль управління, складання звітів, пошук інформації, введення і оновлення інформації, складання розкладів, обмін інформацією між відділами офісу, між офісами підприємства та між підприємствами. У перерахованих вище задачах виконується ряд стандартних типових процедур, а саме:

¦ обробка вхідної та вихідної інформації (читання і відповіді на листи, написання звітів, циркулярів та іншої документації, яка може включати також малюнки і діаграми);

збір і подальший аналіз даних (звітність за певні періоди часу по різним підрозділам і відповідно
 з різними критеріями вибору);

зберігання інформації, що надійшла (швидкий доступ до інформації і пошук необхідних даних).

Рішення перерахованих завдань вимагає виконання наступних умов:

робота між виконавцями повинна бути скоординована;

рух документів повинно бути по можливості оптимізовано;

¦ повинна бути надана можливість взаємодії підрозділів в рамках офісу і офісів і рамках об'єднання. За допомогою АІТУ можна реалізувати, як мінімум, три найважливіші етапи обробки та використання офісної інформації: I) облік; 2) аналіз; 3) прийняття рішень.

До офісах, основним видом продукції яких є інформація (документи), можна відкинути офісно-бухгалтерські підрозділи, страхові компанії, пенсійні фонди, видавництва, рекламні контори, банки, конструкторські бюро, консалтингові фірми, податкові служби і т. П. Робота виконавців в таких офісах пов'язана зі значними емоційними перевантаженнями через монотонності праці і великого психологічного напруження.

Різні управлінські структури верхніх рівнів, диспетчерські служби, контори по збуту продукції займаються і основному виробленням рішень. При цьому переважають інтуїтивний, суб'єктивний підхід і в значній мірі колективний характер праці при високому рівні ділових комунікацій. Для кожної предметної області зберігаються індивідуальні риси ділового процесу прийняття рішень.Імітаційні моделі підприємств | Електронний офіс

Еволюція систем MRP | Порівняння традиційного і японського підходу | Інформаційних технологій в управлінні проектами | Загальні відомості про імітаційне моделювання | Імітаційні моделі виробничих процесів | Віртуальний офіс | Системи електронного документообігу | Приклади електронного документообігу | Автоматизація ділових процесів | Інтегровані пакети програмних продуктів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати