На головну

Вивіз банківських цінностей

  1. Автоматизація міжбанківських розрахунків
  2. Види банківських пластикових карток і платіжних систем, що використовуються на території Республіки Білорусь
  3. Види банківських рахунків
  4. Види позабанківських кредитно-фінансових інститутів
  5. Відродження цінностей античної культури
  6. Воля до влади Досвід переоцінки всіх цінностей
  7. Питання 55. Цінності їх роль в житті суспільства і людини. типологія цінностей

6.3.1. Формування сумок з банківськими цінностями і оформлення відповідних описів проводиться завідувачем касою / касовим працівником під наглядом контролюючого працівника.

Завідувач касою видає касовому працівникові банківські цінності під розпис в книгах 0402124 / ф.№ 0482155/0402045.

6.3.2. Сумки з банківським цінностями допускається формувати як повними, неповними і неповно-збірними пачками / мішками, сформованими відповідно до розділу 4, так і окремими листами / монетою. Монети з ДМ упаковуються таким чином, щоб виключити можливість їх пошкодження при транспортуванні.

Вага сформованої сумки з банківськими цінностями не повинен перевищувати 7 (Семи) кілограм.

6.3.3. При формуванні сумок з банківськими цінностями контролюючий працівник зобов'язаний безпосередньо здійснювати візуальний контроль за процедурою вкладення завідувачем касою / касовим працівником банківських цінностей в сумки, перевіряючи при цьому суми банківських цінностей, зазначені на накладках до пачок / ярликів до мішків.

У разі формування сумок неупакованими банківськими цінностями (окремими листами), банківські цінності підлягають полистовому / поштучному перерахунку завідувачем касою / касовим працівником під наглядом контролюючого працівника.

Контролюючий працівник звіряє отриману в результаті перерахунку суму банківських цінностей з сумою, вказаною на ярлику до сумки, оформляється завідувачем касою / касовим працівником відповідно до п.6.3.4.

6.3.4. Сумка забезпечується ярликом і опломбовується завідувачем касою або касовим працівником, які формували зазначену сумку.

На ярлику проставляються: найменування і номер філії Банку, номер ВСП - відправник, номер ВСП - одержувача, сума (цифрами) вкладених банківських цінностей (готівка в сумі кожного найменування (коду) валюти за номіналом), прізвище, ініціали та підпис касового працівника, дата формування сумки.

При формуванні банківських цінностей в одноразовий номерний пакет, ярлик вкладається в прозорий бічну кишеню пакета лицьовою стороною (на якій зроблені написи) на зовнішню сторону кишені. Допускається вказувати номер ВСП- відправника і номер ВСП-одержувача в спеціальному полі пакета кульковою ручкою (маркером), при цьому ярлик до пакету не оформляється.

Сумка, сформована касовим працівником, здається завідувачу касою по книгам 0402124 / ф.№0482155 / 0402045 з перевіркою відповідності сум, вказаних на ярлику, сумам, зазначеним в описі.

6.3.5. Сумки з банківськими цінностями, такими, що підлягають вивезенню з ВСП, формуються відповідно до п. П. 6.1.4 - 6.1.6.

6.3.6. На вивозяться банківські цінності оформляються видаткові касові ордери 0402009 та меморіальні ордери ф. №203 / 277.

6.3.7. Допускається формування сумок з банківськими цінностями в ВСП напередодні дня їх вивезення до філії Банку у відповідність з документом / 27 /.

6.3.8. Зберігання в ВСП сформованої сумки з банківськими цінностями до видачі інкасаторам здійснюється в сейфі сховища ВСП або в робочий час в технічно укріпленої у відповідність з документом / 16 / касової кабіни в ИСХ завідувача касою.

6.3.9. Видача інкасаторам сформованих сумок з банківськими цінностями для вивезення до філії Банку здійснюється відповідно до вимог документа / 27 /.

6.4. Робота з "сумками повернення"

6.4.1. При відсутності можливості надійного зберігання банківських цінностей в сховищі ВСП, у виняткових випадках: відмова або збій в роботі сигналізації, поломка замку або двері сховища, пожежа, затоплення водою та інших надзвичайних і аварійних ситуаціях, готівка і цінності вивозяться з ВСП до філії Банку в "сумках повернення" на зберігання в обслуговуючий касовий центр.

«Сумка повернення» доставляється інкасаторами в ВСП на наступний робочий день.

Практика систематичного використання "сумок повернення" забороняється.

6.4.2. В "сумку повернення" закладаються вся готівка і цінності, що знаходяться в ВСП. При формуванні в ВСП «сумок повернення» допускається використання одноразових номерних пакетів (сейф-пакетів).

При значних обсягах банківських цінностей, що підлягають вивезенню з ВСП до філії банку, допускається формувати кілька "сумок повернення", на кожну з яких складається окремий опис ф.№270 (форма наведена в документі / 9 /). В описах вказуються тільки ті види цінностей, які вкладені в конкретну сумку.

6.4.3. В автоматизованих ВСП, якщо в результаті надзвичайної (аварійної) ситуації не втрачена працездатність АС, опис на «сумку повернення» формується АС. У разі втрати працездатності АС, опис на «сумку повернення» формується вручну.

6.4.4. Порядок формування, видачі, зберігання і поворотного прийняття в ВСП «сумок повернення» здійснюється відповідно до вимог документа / 27 /.

 Загальні вимоги до здійснення операцій | ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЙ ГРОШОВОЇ ГОТІВКИ І ЦІННОСТЕЙ

реквізити ВНД | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ПРАВИЛА РОБОТИ З банківськими ЦІННОСТЯМИ | ПРАВИЛА РОБОТИ В СХОВИЩЕ ЦІННОСТЕЙ | ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ТА УПАКОВКИ БАНКІВСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ | Загальні вимоги щодо виконання операцій | СПИСОК ТЕРМІНІВ І ТЕРМІНІВ | ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТІВ 22 | перелік цінностей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати