Головна

Директор Сосновоборского філії РАНХиГС Т. А. Курдяева

  1. Jean-Paul Maas почесний директор Малков RUI експерт AB RUI
  2. Jean-Paul Maas почесний директор Малков RUI, експерт AB RUI
  3. Брянського філії Російського університету кооперації
  4. Внутрішня и зовнішнії політика Діректорії УНР
  5. Внутрішня та зовнішня політика Діректорії.
  6. Допоміжний блок (підпорядковується генеральному директору)
  7. Державний лад Франції в період директорії, консульства та першої імперії.

сосновий бір

Програма обговорена на засіданні кафедри суспільних дисциплін.

Протокол: № 1 від 30августа 2011рік

Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни:

Робоча програма складена відповідно до навчального плану і призначена для студентів денної форми навчання.

Програма містить тематику лекцій і практичних занять, список обов'язкової та додаткової літератури.

I. Цілі і завдання вивчення дисципліни

Головною метою вивчення дисципліни є створення передумов для розвитку у слухачів навичок самостійного соціологічного мислення - системного сприйняття і аналізу суспільних явищ різного рівня, як основи для подальшої успішної навчальної та професійної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

· Ознайомлення студентів з історією розвитку соціологічної думки, основними класичними та сучасними напрямками в соціології;

· Вивчення чинників детермінації, розвитку і взаємодії соціальних процесів, явищ, соціальних інститутів;

· Освоєння студентами принципів і закономірностей функціонування суспільства як соціальної системи, вміння застосовувати системний підхід до аналізу соціальних явищ;

· Вміння бачити передумови та напрямки подальшого розвитку суспільства та його елемент

На вивчення дисципліни відводиться всього годин-135 годин, аудиторних занять -72, самостійна робота-63часа за очною формою навчання за спеціальностями «Менеджмент організації» і «ГіМУ».

За фахом «ФіК» передбачається всього 118 годин, аудиторних занять -51, самостійна робота-67.

За заочною формою навчання расчасовка вказана в тематичному плані.

По завершенню вивчення курсу студенти складають іспит.


Тематичний план курсу

з дисципліни «Соціологія»

для очної форми навчання за спеціальністю «ГіМУ» і «Менеджмент організацій»

(Всього годин-135, аудиторних занять -72, самостійна робота-63)

 Найменування теми  Всього годин  В тому числі
 аудиторні робота  Самостійна робота
 Лекції (год.)  Практіч.занятія (годину.)
 
 Форма контролю
 1.  Соціологія як наука. Об'єкт, предмет, методологія  Контрольна по понятійномуаппарату
 2.  Розвиток соціологічної думки. Основні класичні і сучасні теорії  Контрольна по понятійномуАппарату
 3.  Соціологічне дослідження: програма і методи  Контрольні тести і реферат
 4.  Особистість і суспільство  контрольні тести
 5.  соціальні спільності  контрольні тести
 6.  Соціальна нерівність, стратифікація і мобільність  Контрольні питання
 7.  Соціальні інститути, соціальний контроль  Контрольна по понятійномуАппарату
 8.  Культура як соціальний інститут і фактор соціальних змін  контрольний тест
 9.  Громадська думка як інститут громадянського суспільства  контрольний тест
 10.  Соціальні зміни та соціальні рухи  Контрольна по понятійномуАппарату
 11.  Соціологія і економіка  тестовий контроль
   підсумковий контроль          іспит
   Разом  
               

Тематичний план курсу

з дисципліни «Соціологія»

для очної форми навчання за спеціальністю «Фінанси та Кредит»

(Всього годин-118, аудиторних занять -51, самостійна робота-67)

 Найменування теми  Всього годин  В тому числі
 аудиторні робота  Самостійна робота
 Лекції (год.)  Практіч.занятія (годину.)
 
 Форма контролю
 1.  Соціологія як наука. Об'єкт, предмет, методологія  Контрольна по понятійномуаппарату і реферат.
 2.  Розвиток соціологічної думки. Основні класичні і сучасні теорії  Контрольна по понятійномуаппарату
 3.  Соціологічне дослідження: програма і методи  Контрольні тести і реферат
 4.  Особистість і суспільство  Опитування по понятійному апарату
 5.  соціальні спільності  Опитування по понятійному апарату
 6.  Соціальна нерівність, стратифікація і мобільність  Контрольні питання
 Соціальні інститути, соціальний контроль  Контрольна по понятійномуаппарату
 Культура як соціальний інститут і фактор соціальних змін  Контрольні тести і реферат
 Громадська думка як інститут громадянського суспільства  Опитування по понятійному апарату
 Соціальні зміни та соціальні рухи  Опитування по понятійному апарату
 Соціологія і економіка  Контрольні питання
 підсумковий контроль          іспит
 Разом  
               

Тематичний план курсу

з дисципліни «Соціологія»

для заочної форми навчання за спеціальністю «Фінанси та Кредит»

Термін навчання: 6 років

(Всього годин-118, аудиторних занять -16, самостійна робота-102)

 Найменування теми  Всього годин  В тому числі
 аудиторні робота  Самостійна робота
 Лекції (год.)  Практіч.занятія (годину.)
 
 Форма контролю
 1.  Соціологія як наука. Об'єкт, предмет, методологія      Контрольна по понятійномуаппарату і реферат.
 2.  Соціологічне дослідження: програма і методи    Контрольна по понятійномуаппарату
 3.  соціальні спільності    Контрольні тести і реферат
 4.  Соціальні інститути, соціальний контроль    Опитування по понятійному апарату
 5.  Соціальні зміни та соціальні рухи    Опитування по понятійному апарату
 Соціологія і економіка    
   підсумковий контроль        іспит
   Разом  

Тематичний план курсу

з дисципліни «Соціологія»

для заочної форми навчання за спеціальністю «ФіК»

Термін навчання: 3 роки 6 місяців

(Всього годин-118, аудиторних занять -10, самостійна робота-108)

 Найменування теми  Всього годин  В тому числі
 аудиторні робота  Самостійна робота
 Лекції (год.)  Практіч.занятія (годину.)
 
 Форма контролю
 1.  Соціологія як наука. Об'єкт, предмет, методологія  Контрольна по понятійномуаппарату і реферат.
 2.  Соціологічне дослідження: програма і методи  Контрольна по понятійномуаппарату
 3.  соціальні спільності  Контрольні тести і реферат
 4.  Соціальні інститути, соціальний контроль  Опитування по понятійному апарату
 5.  Соціологія і економіка  Опитування по понятійному апарату
   підсумковий контроль          іспит
   Разом  
               

Тематичний план курсу

з дисципліни «Соціологія»

для заочної форми навчання за спеціальністю «Менеджмент організації». Термін навчання: 6 років

(Всього годин-135, аудиторних занять - 16, самостійна робота-119)

 Найменування теми  Всього годин  В тому числі
 аудиторні робота  Самостійна робота
 Лекції (год.)  Практіч.занятія (годину.)
 
 Форма контролю
 1.  Соціологія як наука. Об'єкт, предмет, методологія  Контрольна по понятійномуаппарату і реферат.
 2.  Соціологічне дослідження: програма і методи  Контрольна по понятійномуаппарату
 3.  соціальні спільності  Контрольні тести і реферат
 4.  Соціальні інститути, соціальний контроль  Опитування по понятійному апарату
 5.  Соціологія і економіка  Опитування по понятійному апарату
   підсумковий контроль          іспит
   Разом  

Тематичний план курсу

з дисципліни «Соціологія»

для заочної форми навчання за спеціальністю «ГіМУ».

Термін навчання: 3,5 року

(Всього годин-135, аудиторних занять - 12, самостійна робота-123)

 Найменування теми  Всього годин  В тому числі
 аудиторні робота  Самостійна робота
 Лекції (год.)  Практіч.занятія (годину.)
 
 Форма контролю
 1.  Соціологія як наука. Об'єкт, предмет, методологія    Контрольна по понятійномуаппарату і реферат.
 2.  Соціологічне дослідження: програма і методи  Контрольна по понятійномуаппарату
 3.  соціальні спільності  Контрольні тести і реферат
 4.  Соціальні інститути, соціальний контроль  Опитування по понятійному апарату
 5.  Соціологія і економіка  Опитування по понятійному апарату
   підсумковий контроль          іспит
   Разом  

Тематичний план курсу

з дисципліни «Соціологія»

для заочної форми навчання за спеціальністю «ГіМУ».

Термін навчання: 6 років

(Всього годин-135, аудиторних занять - 22, самостійна робота-113)

 Найменування теми  Всього годин  В тому числі
 аудиторні робота  Самостійна робота
 Лекції (год.)  Практіч.занятія (годину.)
 
 Форма контролю
 1.  Соціологія як наука. Об'єкт, предмет, методологія  Контрольна по понятійномуаппарату і реферат.
 2.  Соціологічне дослідження: програма і методи  Контрольна по понятійномуаппарату
 3.  соціальні спільності  Контрольні тести і реферат
 4.  Соціальні інститути, соціальний контроль  Опитування по понятійному апарату
 5.  Соціологія і економіка  Опитування по понятійному апарату
   підсумковий контроль          іспит
   Разом  
При ПРЕЗИДЕНТОВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ | сучасні теорії
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати