Головна

Взаємодія вчителів та учнів

  1. Активне соціально-психологічне навчання вчителів
  2. Апаратне і програмне забезпечення обчислювальної техніки та їх взаємодія
  3. Взаємодія кадрової служби з іншими структурними підрозділами організації
  4. Взаємодія особи і середовища як причина злочину
  5. Взаємодія тренувальних ефектів у процесі тренування
  6. Види учіння та структура учбової діяльності учнів

Ефективне викладання програми залежить від відкритості спілкування учасників. Учні повинні розуміти й виконувати основні правила проведення обговорення у класі, у той час як ведучі повинні розуміти й володіти умінням застосовувати деякі основні методи налагодження міжособових контактів, сприяючи таким чином вільному перебігу групової дискусії.

Потім відбувається обмін цікавими ідеями між учнями і вчителями, що, звичайно, підвищує рівень розуміння матеріалу, який вивчається.

Методичні прийоми щодо організації міжособового спілкування Уміння виступити з ключовими ідеями, показати учням, що всі висловлені думки вам зрозумілі, вчасно й тактовно виправити неточності в їхніх твердженнях - у цьому полягає завдання справжнього вчителя.

Назвемо п'ять методичних прийомів для вироблення умінь міжособового спілкування, застосування яких допоможе вчителеві досягти ефективного спілкування учасників. До них належать: слухання, відтворення, роз'яснення, опитування та наведення прикладів.

· Слухання. Цей вид діяльності вимагає спільного використання умінь відчувати співрозмовника і чути те, про що він говорить. Вчителі можуть удосконалити здатність учнів слухати, виробляючи у них уміння влучно висловлюватися і належним чином реагувати на такі комунікативні особливості, як: зв'язність у викладенні думок, відхилення від теми бесіди, вступні та заключні репліки, підтверджуючі уточнення, невідповідності та розбіжності під час бесіди, значення підтексту.

· Відтворення. Відтворення є майже дослівним повторенням щойно почутого. Це методичний прийом, яким не потрібно зловживати, але який дає вчителю можливість переконатися, що він правильно почув учня. Та й учневі це дозволяє підтвердити ще раз своє повідомлення, якщо його неправильно зрозуміли. Вчитель може застосовувати прийом відтворення ще й для того, щоб дати зрозуміти учню, що його повідомлення сприймається присутніми.

· Роз'яснення. Роз'яснення допомагає учням і вчителям виробити новий підхід до розуміння певної теми шляхом створення різноманітних способів висловлювання власної думки. За своїм характером роз'яснення дуже нагадує тлумачення (інтерпретацію). Роз'яснення виходить за межі простого підтвердження висловленої учнем думки, воно дає вчителеві можливість об'єднати точки зору своїх учнів і сформулювати нову концепцію розуміння. У процесі цієї діяльності вчитель міг би сказати таке: «Під час уроку ви висловили міркування щодо... Можливо, ви мали на увазі...?». В учня з'являється шанс по-новому подивитися на думку, висловлену ним, а також погодитися чи відмовитися від неї.

· Опитування. Вчителеві потрібно якнайкраще зрозуміти ставлення учнів до даної теми, цього можна досягти за допомогою опитування. Ставити запитання потрібно обережно і тільки в разі необхідності. Можна запропонувати декілька рекомендацій, які допоможуть зробити опитування більш ефективним.

4.1. Ставте допоміжні запитання: «Не могли б ви розповісти про це більше?»; «Хотіли б ви ще щось сказати?»

- Ставте тільки одне запитання. Не ставте низку запитань одночасно. Нехай учні відповідають на запитання по черзі.

- Надавайте учневі можливість відповісти на запитання. Чекайте на готову відповідь принаймні 10 секунд. Іноді запитання ставлять учні, а вчитель відповідає.

- Подякуйте учневі за відповідь. Висловіть учневі подяку за його участь у бесіді. Якщо інформація учня була дещо неточною, то спершу виявіть свою прихильність до нього, а тільки потім дуже тактовно вкажіть йому на правильний варіант.

- Допоможіть дитині. Під час опитування учня стежте за можливими проявами у нього хвилювання, страху, нездатності відповідати. Зачекайте декілька хвилин, а потім підтримайте його, наприклад: «Мені здається, що ти дуже старанно обмірковуєш моє запитання. Ти б хотів ще подумати? Чи можу я тобі допомогти?»

- Залишайте приємні враження. Неодмінно скажіть учням щось приємне по закінченні обміну запитаннями та відповідями. Підкресліть, що ваші запитання були досить складними і що учні добре попрацювали.

5.Наведення прикладів. Учням, як правило, значно легше передавати якесь абстрактне повідомлення або ідею за допомогою прикладів або ілюстрацій. Використовуючи прості запитання типу: «Не могли б ви навести приклад або описати, те, що мали на увазі?»,- можна допомагати учням висловлювати власні думки.

Всі п'ять методичних прийомів міжособового спілкування, використані у поєднанні один з одним, мають допомогти учням стати більш комунікабельними, відкритими і здатними розвивати свої ідеї. Ці комунікативні методичні прийоми значно полегшують спілкування під час обговорення. Такі прийоми стануть у пригоді у різних випадках: під час дискусії, у навчальній діяльності, на уроках рольових ігор, а також у процесі вироблення альтернативних рішень.Структуровані дебати | Безсловесне спілкування

Розділ І | ІННОВАЦІЙНІПРОЦЕСИ У ВИКЛАДАННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІСТОРІЇ | Пріоритети інноваційного навчання | Активізація навчапьного процесу | Навчання невеликими групами | Склад груп та її формування | Обговореная в групі | Види групової роботи | Методика використання технологічного підходу в навчанні історії | Технологія уроку історії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати