Головна

Література

  1. Internet-література
  2. VІІ Література
  3. VІІІ Література
  4. Антична література
  5. Джерела і література
  6. Джерела і література
  7. Джерела і література

Балушок В. Обряди ініціації українців та давніх слов'ян. - Львів; Нью-Йорк, 1998. - 216 с.

Вже весна воскресла. Гаївки. - Тернопіль: Чумацький шлях, 1992.- 98 с.

Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: У 2 т. - К.: Оберіг, 1991. - Т. 1. - 450 с; Т. 2. - 445 с.

Гнатюк В. Гаївки // Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. - К.: Наук, думка, 1966. - С. 138-151.

Грушевський М. Історія української літератури: У б т., 9 кн. - Т. 1. - К.: Либідь, 1993. - С. 392.

Дей О.І. Українські колядки і щедрівки в дослідженнях слов'янських вчених // Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. - К.: Наук, думка, 1975. - С. 220-234.

Жниварські пісні / Упоряд. та вступ, ст. Ю. Крутя. - К., 1971.- 271 с.

Закувала зозуленька: Антологія української народної поетичної творчості / Вступ, ст., упоряд. та приміт. Н. С. Шумади. - К., 1998. - С. 24 - 125.

Золотослов: Поетичний космос Давньої Русі / Упоряд., передм. та пер. М. Москаленка. - К., 1988. - 292 с.

Календарно-обрядові пісні. - К., 1987. - 392 с.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2 кн., 4 т. - Кн. 1. - К.: АТ «Обереги», 1994. - 400 с.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2 кн., 4 т. - Кн. 2. - К.: АТ «Обереги», 1994. - 528 с.

Климець ЮД. Купальська обрядовість на Україні. - К., 1990. - 142 с.

Колесса Ф. Українська усна словесність / Вступ, ст. М. Мушин-ки. - Едмонтон, 1983. - С. 1 - 154.

Календарно-обрядові пісні / Упоряд., передм., приміт. О. Ю. Чеба-нюк. - К., 1987. - С. 35 - 66.

Колядки і щедрівки / Упоряд., вступ, ст. і примітки С. Глушка.- К., 1991. - 239 с.

Колядки та щедрівки / Вступ, ст. О. Дея. - К.: Наук, думка, 1965.- 640 с.

Круть ЮЗ. Хліборобська обрядова поезія слов'ян. - К.: Наук, думка, 1973. - 208 с.

Кутельмах К. М. Календарна обрядовість // Гуцульщина: Істори-ко-етнографічне дослідження. - К., 1987. - С. 286-302.

Потебня АА. О купальских огнях и сродньїх с ними представленнях // Потебня А. А. Слово и миф. - М.: Правда, 1989. - С. 530 - 552.

Потебня АА. О мифическом значений некоторьіх обрядов и пове-рий // Потебня А. А. Слово и миф. - М.: Правда, 1989. - С. 379-443.

Потебня АА. О некоторьіх символах в славянской народной поззии // Потебня А. А. Слово и миф. - М.: Правда, 1989. - С. 285-378.

Свидницький А. Великдень у подолян // Свидницький А. Твори.- К.: Наук, думка, 1985. - С. 456 - 512.

Скуратівський В. Дідух: Свята українського народу. - К.: Освіта, 1995. - 272 с.

Скуратівський В. Місяцелік. Український народний календар. - К., 1993. - 207 с.

Скуратівський В. Обереги пам'яті. Народний агрокалендар. - К.: Скарбниця, 1992. - 112 с.

Тесленко А. На досветках // Тесленко А. Твори. - К.: Наук, думка, 1988. - С. 255 - 256.

Тесленко А. Ночь на Йвана Купала в с. Харьковцах // Тесленко А. Твори. - К.: Наук, думка, 1988. - С. 247-254.

Українка Леся. Купала на Волині // Українка Леся. Зібр. творів: У 12 т. - Т. 9. - К., 1977. - С. 9-29.

Українські народні пісні: Календарно-обрядова поезія. - К., 1963.- 568 с.

Українські народні свята та звичаї. - К.: Т-во «Знання» України, 1993. - 112 с.

Українські символи / За ред. М. Дмитренка. - К., 1994. - 140 с.

 Дослідження жанрів календарної обрядовості. | РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВА ТВОРЧІСТЬ | Ритуально-міфологічна основа зимового циклу календарної обрядовості | Жанри зимового циклу календарно «обрядової творчості | Ритуально-міфологічна основа весняного циклу календарної обрядовості | Жанри весняного циклу календарно-обрядової творчості | Ритуально-міфологічна основа осіннього циклу календарної обрядовості | Жанри осіннього циклу календарно-обрядової творчості | Драматизовані календарно-обрядові дійства. Форми функціонування молодіжних громад | Зв'язок жанрів календарно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати