Головна

Основні принципи співпраці з розробки загальноєвропейської системи кваліфікацій і ступенів

  1. WYSIWYG - системи проектування Web- сайтів.
  2. Автоматизовані системи управління підрозділами МНС України
  3. Агностицизм (важная особенность кантовской Ф.) учение о принципиальной непознаваемости вещей в себе.
  4. Адаптаційні механізми дихальної системи на тренувальні впливи
  5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  6. Аналіз і вибір елементної бази для побудови системи управління вентиляцією і кондиціюванням повітря офісних приміщень
  7. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності банківської системи України.

Успішний п'ятнадцятирічний досвід роботи Європейської Комісії з розробки системи перезарахування (перезаліку) кредитів у тісній співпраці зі 145 вищими навчальними закладами Європи ґрунтується на декількох базових принципах:

1. Філософія взаємної довіри.

2. Здатність освітніх структур до конвергенції(гармонізації) як на національному, так і на міжнародному рівнях.

3. Вираження результатів навчання не в термінах часу, а в термінах кредитів, прив'язаних до результатів у вигляді компетенцій.

4. Реальність створення загальноєвропейської системи перезарахування (обліку) і накопичення кредитів.

5. Цінність і самодостатність обох рівнів: як ступеня бакалавра, так і ступеня магістра.

6. Вимоги до кваліфікацій у вигляді компетенцій мають бути погодженими в рамках загальноєвропейського освітнього простору.

7. Відмінності в терміні навчання як на першому, так і на другому ступенях не більше 25%.

8. Програми першого ступеня - від 180 до 240 кредитів, програми магістерського рівня - від 90 до 120 кредитів. Кількість кредитів у річній програмі - не більше 60.

9. Розробка загальних і прозорих рівневих індикаторів як умова порівнянності структур і ступенів, як частина власне європейської структури кваліфікацій, заснованих на об'єктивних стандартах.

10. Погодженість цих принципів та їх здійснення як результат політичної волі і копіткої праці всіх учасників, зокрема, в рамках програм подвійних і сумісних дипломів.Розподілення кредитів, що відводяться на кожен модуль підготовки за кваліфікацією | Технологія проектування інноваційного навчального середовища у системі професійної підготовки фахівців в європейських країнах

Принципи формування змісту кваліфікацій і структур ступенів. Компетентнісний підхід | Загальні компетенції | Спеціальні компетенції | Система рівневих індикаторів і система описів курсів за типами | Загальні принципи | Особливості систем оцінки вищої освіти в країнах Європи та Америки | Порівняльний огляд систем оцінки вищої освіти у країнах Східної Європи і СНД: ліцензування, атестація, акредитація | Академічне і професійне визнання | Загальні вимоги. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати