На головну

В) за способом аддитаментів

  1. II. Отделения корней программным способом.
  2. II. Решение логических задач табличным способом
  3. Асиміляція за місцем і способом творення
  4. Гильдейский способ рекрутирования политической элиты (лидеров) является __________ способом отбора руководящих кадров.
  5. Дисиміляція за способом творення
  6. Если в бухгалтерских записях сумма записана в преувеличенном виде, такую ошибку исправляют способом

У попередньому способі для застосування формул плоскої тригонометрії вводилися поправки за сферичність у кути.

Можливим є також спосіб використання сферичних кутів, але з введенням поправок в сторони трикутника. Розглянемо даний спосіб.

Із сферичного трикутника (рис.3.3) за теоремою синусів маємо

(3.9)

де - відома сторона, - шукана сторона даного сферичного трикутника.

Поскільки сторони сферичного трикутника є малими в порівнянні з радіусом сфери , то їх тригонометричні функції розкладемо в ряд, обмежуючись членами третього порядку:

 Згідно теореми Лежандра, значення кутів плоского (лежандрового) трикутника буде | Позначивши

Основні шляхи розв'язування геодезичних задач. | Розв'язування сфероїдних трикутників. | Сферичний надлишок | А) за формулами сферичної тригонометрії | Б) за теоремою Лежандра | г) за виміряними сторонами |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати