На головну

ЄДС ЦЗ та її складові (слайд 4).

  1. Г) складові елементи проектної діяльності.
  2. До оригінальних належать складові, розроблені тільки для певного виробу.
  3. Значення та складові платоспроможності комерційного банку.
  4. Исчезнувших этносов (слайдфильм) (4 часа)
  5. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ТА СКЛАДОВІ ПІДСИСТЕМИ
  6. Основні складові облікової політики Банку визначені Положенням про організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності в банках України.

Цивільний захист (ЦЗ) в Україні реалізується комплексом організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади (ЦіМОВВ), органами місцевого самоврядування (ОМС), підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, підпорядкованими їм силами і засобами з метою запобігання, реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій (НС) та їх наслідків, захисту і збереження життя та здоров'я людей, засобів виробництва, матеріальних цінностей, територій та навколишнього довкілля в мирний час і в особливий період.

Основною метою функціонування ЄДС ЦЗ є об'єднання дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, підпорядкованих їм сил цивільного захисту для реалізації заходів державної політики і сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий період.

ЄДС ЦЗ призначена для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту. Керівництво ЄДС ЦЗ здійснює Кабінет Міністрів України.

1.1. Основними завданнями ЄДС ЦЗ є:

організація та проведення заходів з питань захисту населення і територій від НС, зокрема: оповіщення про загрозу або виникнення НС, інформування у сфері ЦЗ, укриття населення у захисних спорудах ЦЗ, заходів з евакуації, інженерного захисту територій, радіаційного, хімічного, медичного біологічного та психологічного захисту та навчання населення діям у НС, координація діяльності органів виконавчої влади (ОВВ) з цих питань;організація заходів із запобігання виникненню НС, контроль за їх виконанням та координацію діяльності ОВВ з цих питань; ліквідація небезпечних подій та НС, гасіння пожеж у мирний час та в особливий період;організація та здійснення моніторингу і прогнозування виникнення НС та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення на території країни;розроблення і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері ЦЗ;здійснення впровадження та функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;ліквідація медико-санітарних наслідків НС та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні НС, проведення заходів з медичного забезпечення;організація та проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрового персоналу, керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань ЦЗ;організація та проведення навчання з підготовки органів управління (ОУ) та сил ЦЗ функціональних і територіальних підсистем ЄДС ЦЗ;здійснення заходів з питань пожежної та техногенної безпеки;створення сил ЦЗ, забезпечення їх постійної готовності до ліквідації небезпечних подій та НС;організація та здійснення заходів щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд ЦЗ; створення та раціональне використання резервів фінансових і матеріальних ресурсів для запобігання, ліквідації НС та їх наслідків;здійснення планування заходів ЦЗ;виконання державних, відомчих та регіональних цільових програм, спрямованих на захист населення і територій від НС та запобігання їм; забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки в умовах НС та в особливий період;здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;

інші завдання, визначені законом.Навчальна мета. | Функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ.

КИЇВ - 2013 | Територіальні підсистеми ЄДС ЦЗ. | Органи управління, сили та засоби ЄДС ЦЗ | Режими Функціонування ЄДС ЦЗ. | Забезпечення фінансування ЄДС ЦЗ. | Функціонування ЄДС ЦЗ здійснюється на всіх рівнях і режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, НС, надзвичайного стану та в особливий період. | Ш. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати