Головна

Екстремальних точок функції

  1. VІ. Функції та організаційні засади управління
  2. Відділи аптек та їх функції
  3. Вітаміни і їх функції
  4. Власний капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, відмітні особливості.
  5. Графік функції пропозиції грошей.
  6. Де Qф - корисність функції; Qр - результат виконання функції; Sф - затрати на виконання функції; Sв - втрати від неякісного виконання функції.
  7. Державна податкова служба: структура, завдання, функції.

Задачу обчислення значень аргументу функції , за яких функція досягає своїх екстремальних значень (максимального чи мінімального), можна звести до задачі розв'язання нелінійних рівнянь, оскільки в даних точках похідна від функції дорівнює нулю, тобто . При цьому ітераційна формула набуває вигляду:

, (2.23)

Приклад 7. Користуючись методом Ньютона знайти координати екстремальної точки функції , яка знаходяться на відрізках .

Лістинг обчислення координати екстремальної точки та значення екстремуму, реалізованого в пакеті Mathcad, наведено на рис. 12. На цьому ж лістингу наведено результат, одержаний за допомогою вбудованої процедуриroot.

Рис. 12.Метод Ньютона для кратних коренів | Метод хорд

Розділ 2. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ | Постановка задачі | Відокремлення коренів | Метод поділу відрізку навпіл | Метод простої ітерації | Метод Ньютона | Комбінований метод | коренів алгебраїчних рівнянь |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати