Головна

Аналіз вартості й структури активів туристичної фірми ТОВ«Амір» станом на 31.12.2011-31.12.2012 рр.

  1. EGO-СТРУКТУРИРОВАННОСТИ СОЗНАНИЯ
  2. Pilkington. Фірма заснована в 1826 році в Лондоні. Сьогодні це найбільший світовий представник туристичної індустрії.
  3. Web віртуального співтовариства фірми.
  4. Альтернативна вартість як ключова концепція проектного аналізу
  5. Анализ выгод и издержек реструктуризации
  6. Аналіз в управлінні портфелем цінних паперів.
Групування активів (майна) На 31.12.2011 На 31.12.2012 Зміна за рік        
  Сума, тис. грн.. Питома вага, % Сума, тис. грн.. Питома вага, % Абсолютне відхилення, тис. грн. В % стосовно початку періоду В структурі, %
Усього активів з них 36246,4 34941,8 -1304,6 -3,60 -
1. Необоротні активи 21663,5 59,77 42,51 -6810,5 -31,44 -17,26
2. Оборотні активи 14525,6 40,07 19967,4 57,14 5441,8 37,46 17,07
-запаси 6150,5 16,97 5130,1 14,68 -1020,4 -16,59 -2,29
-дебітори 5260,4 14,51 5077,5 14,53 -182,9 -3,48 0,02
-кошти і їхні еквіваленти 3114,7 8,59 9759,8 27,93 6645,1 213,35 19,34
-поточні фінансові інвестиції
3. Витрати майбутніх періодів 57,3 0,16 121,4 0,35 64,1 111,87 0,19

У структурі активів туристичної фірми ТОВ«Амір» за 2011-2012 рр. відбулися наступні зрушення: необоротні активи зменшились на 31,44% і їх розмір становить станом на 31.12.2012 р. 14853,0 тис.грн., оборотні активи за 2012 рік збільшились на 37,46% та становлять на 31.12.2006 р. 19967,4 тис.грн. У цілому, активи підприємства зменшились у 2012 році на 1304,6 тис. грн.

Таблиця 2.7

Аналіз вартості й структури активів туристичної фірми ТОВ«Амір» станом на 31.12.2012-31.12.2013 рр.

Групування активів (майна) На 31.12.2012 На 31.12.2013 Зміна за рік        
  Сума, тис. грн.. Питома вага, % Сума, тис. грн.. Питома вага, % Абсолютне відхилення, тис. грн. В % стосовно початку періоду В структурі, %
Усього активів з них 34941,8 34317,3 -624,5 -1,79 -
1. Необоротні активи 42,51 15587,8 45,42 734,8 4,95 2,91
2. Оборотні активи 19967,4 57,14 18559,9 54,08 -1407,5 -7,05 -3,06
-запаси 5130,1 14,68 4781,4 13,93 -348,7 -6,80 -0,75
-дебітори 6313,7 18,07 8942,5 26,06 2628,8 41,64 7,99
-кошти і їхні еквіваленти 8523,5 24,39 4832,6 14,08 -3690,9 -43,30 -10,31
-поточні фінансові інвестиції
3. Витрати майбутніх періодів 121,4 0,35 169,6 0,49 48,2 39,70 0,15

У структурі активів підприємства, що є об'єктом дослідження даної роботи, за 2012-2013 рр. відбулися наступні зміни: необоротні активи збільшились на 4,95% і становлять на 31.12.2007 р. 15587,8 тис. грн., оборотні активи зменшились на 7,05% та становлять на 31.12.2013 р. 18559,9 тис. грн. У цілому, активи підприємства зменшились на 624,5 тис. грн.

Фінансова діяльність туристичного підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями. Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства є першою і найбільш необхідною інформацією як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів.

Фінансова діяльність туристичного підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями. Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства є першою і найбільш необхідною інформацією як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів.

Вертикальний і горизонтальний аналіз пасивів туристичної фірми ТОВ«Амір» за 2011-2013 рр. наведено у табл. 2.10Турфірма ТОВ "Амір" цінує повагу постійних клієнтів і прагне завоювати довіру нових. Вона також зацікавлена в розвитку цивілізованого туристичного ринку. | Аналіз капіталу туристичної фірми ТОВ«Амір» станом на 31.12.2012-31.12.2013 рр.

РОЗДІЛ 2 | Характеристика підприємств тур галулі | В даний час туристські послуги надають багаточисельні комерційні підприємства. На території України зареєстровано 896 туристських операторів і 1200 туристських агентів [61, с,90]. | Структура туристської галузі України по видах туризму за 2013 р. | Розподіл об'ємів туристської діяльності по регіонах України за 2013 р. | Рівнем фінансового забезпечення матеріально-технічної бази і інфраструктурних можливостей регіону. | У Україні практично відсутні спеціалізовані видання, в яких могла анонсуватися інформація про санаторії, будинки відпочинку, туристські маршрути, пам'ятки різних регіонів України. | Пропозиції щодо вирішення проблеми | Туристична фірма ТОВ «Амір»була заснована 26 лютого 2002 року. По організаційно - правовій формі фірма є товариством з обмеженою відповідальністю. ТОВ регулюється ЦК України. | Розрахунок непрямих витрат підприємства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати